(Oude) zomersprokkels (9): Het asielrecht inperken

“De Bondskanselier dreigt zelf met stappen tegen asielzoekers als sociaal-demokraten niet akkoord gaan met een grondwetswijziging…

Hij spreekt van een ‘nationale noodtoestand’ als de migranten in groten getale het land blijven binnenkomen. .. SPD woordvoerders noemden dat een ‘staatsgreep aan de top’ en zeiden dat de kanselier de wet zou schenden als hij de gewone wetgeving zou gebruiken om het asielrecht in te dammen…

De Nederlandse minister d’Ancona ontving kort geleden in Utrecht 500 oorlogsvluchtelingen uit Joegoslavië met de gênante vaststelling dat in Nederland, anders dan in Duitsland, geen racisten wonen.”

(De Morgen, 3 november 1992)

 

“Duitse SPD bereid om het asielrecht te beperken.

Het probleem van het asielrecht weegt al enkele maanden op het politieke klimaat in Duitsland. De val van de communistische regimes in Oost-Europa heeft geleid tot een migratiestroom naar West-Duitsland. Het aantal nieuwkomers zal in 1992 bijna een half miljoen bedragen, bijna het dubbele van het jaar ervoor. De absorptiecapaciteit, zeker met de problemen van de oude DDR, is overschreden.

Op 13 november werden een honderdtal Roemenen op het vliegtuig gezet richting Boekarest, de eerste massale uitwijzing van vluchtelingen sinds het repatriëringsakkoord met Roemenië werd afgesloten. Ook met Bulgarije en Polen werden dergelijke akkoorden gesloten.”

(Le Monde 15-16 november 1992)

 

“Asielrecht: Bonn vergrendelt de grenzen.

De media waarschuwden al enkele dagen dat ‘de autonomen’, anarchisten en vandalen met zwarte kappen, naar het ‘federale dorp’ Bonn zouden afzakken. Ze waren uiteindelijk maar met 6000, vooral mensenrechtenverdedigers en christenen, om te protesteren tegen de beperking van het asielrecht. Ze werden omringd door 4000 politiemensen die moesten verhinderen dat ze tot in de buurt van de Bundestag zouden komen.”

(Libération, 27 mei 1993)

 

“De Bundestag heft de grondwetshervorming goedgekeurd met een beperking van het asielrecht. Met 521 stemmen tegen 132 heeft het Parlement de grondwet gewijzigd en tegelijk de uitkeringen beperkt waarop asielzoekers aanspraak kunnen maken. “

(Le Monde, 28 mei 1993)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 251 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook