(Oude) zomersprokkels (7): over de integratie van migranten

“Petitie vergelijkt migranten met nazibezetters.

Met onderstaande petitie trekt Mevrouw Philippart ten strijde tegen de jeugdkriminaliteit bij migranten.”

“Als in de aglomeratie van Brussel, buiten gaan na het vallen van de dag een heldendaad is, blijkt het meer en meer dat dit in de loop van de dag ook zo wordt.

Om hiervan overtuigd te worden volstaat het de dagbladen te lezen. Wanneer men per geluk nog niet de persoonlijke ondervinding gehad heeft, zijn per toeval de aanvallers Noord-Afrikanen dit in 90 pct van de agressies.

Bovendien zijn in de meeste gevallen de aanvallers gewapend. Indien een Belg probeert om zich te verdedigen, dan zal hij gestraft worden. Dit door der laksheid van onze overheid, gesteund door de overeenstemmende in richtingen. Het lijkt normaal dat in zeer veel gevallen de daders vrij zijn binnen de twee uren. Het schijnt dat wij België bevrijd hebben in 1945. Het dunkt ons dat wij van overheersers veranderden en dit met steun van de overheid. De ondergetekenden dachten dat het meer dan tijd is de delinkwente immigranten terug naar hun land te sturen, want wij hebben meer dan genoeg met onze eigen belagers.”

“Mevrouw Philippart: Ik hou van mijn land, we moeten tonen wie hier de baas is.”

“Hoofdkommissaris: ze willen zich niet inburgeren. Ze willen geen school lopen, niet werken. Ze weigeren elk gezag, hetzij het godsdienstig gezag of ons wettelijk gezag. Als het hen past doen ze beroep op hun godsdienst en hun gewoonten. Maar als onze wetten hen beter passen doen ze daarop beroep. En die jongelingen beginnen te stelen. Vooral om drugs te kopen.”

 

(De Morgen, 24 april 1987)

Dertig jaar geleden, en hoe staat het nu met die integratie?

Print Friendly, PDF & Email

Visited 245 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook