(Oude) zomersprokkels (6): Europese arbeidstijdverkorting …

“In het licht van de weinig positieve vooruitzichten op middellange termijn is er meer en meer belangstelling (gedeeld door de Commisie) voor een mogelijkheid om meer werk te bieden aan meer mensen door middel van nieuwe bepalingen over de herstructurering van de arbeidstijd, met name met inbegrip van een arbeidstijdverkorting voor werknemers. Naast de ontberingen van de werkloosheid voor iedereen die geen werk heeft, moet gewezen worden op het reële gevaar van dergelijke situatie voor het sociale weefsel en de democratische instellingen. Bij de antwoorden die kunnen gevonden worden om het probleem van de werkloosheid aan te pakken meent de [Europese] Commissie dat het nodig is om op verschillende manieren maar zo snel als mogelijk te kijken naar de vermindering en de herstructurering van de arbeidstijd omdat dit een positieve bijdrage kan leveren.”

 

(Europese Commissie, Memorandum voor de vermindering en de herstructurering van de arbeidstijd, (COM82) 809 def, 1982)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 238 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook