Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

(Oude) zomersprokkels (5): Het Europese sociale model

Image

“Heel Europa – en zeker België – zit in een gevaarlijke ekonomische situatie. Er dreigt een vicieuze deflatie-spiraal die men enkel vanuit historisch perspektief op haar juiste waarde kan schatten… In deze derde ernstige terugval sedert de tweede wereldoorlog komt de budgettair-financiële broosheid van ons systeem in alle hevigheid aan de oppervlakte … De welfare state zoals we die nu kennen is absoluut onhoudbaar geworden. De gevolgen van dit gegeven zullen een kultuurschok teweegbrengen die in belangrijke mate vergelijkbaar is met wat de Oosteuropese landen de voorbije jaren doormaakten”

(Peter Praet, hoofdekonoom Generale Bank en hoogleraar ULB in Trends, juni 1993)

 “Delors vertelde over de laatste vergadering van de ministers van financiën van de EEG. Hij zei niet te begrijpen of men er over economie dan wel over ideologie praatte. Hij vroeg aan één van de ministers: kunnen investeringen met leningen betaald worden? Volgens de klassieke economie kan dat, was het antwoord. Komen er dan schulden voor de overheidsbegroting? Nee, was het antwoord, want die investeringen brengen op. “Met die neoliberalen zouden er nooit geen treinen zijn gebouwd of zou de tunnel onder het Kanaal er nooit gekomen zijn.” Volgens Delors hebben we nu te maken met een harde neoliberale ideologie die niets weet over het gemeenschappelijke goed.”

(La Repubblica, 22 juni 1994)

 “Ik stel dat ons nieuwe sociaal model grondig moet verschillen van het huidige. Het zal onvermijdelijk meer lijken op het VS-model dan vandaag… de verandering van het Europese sociale model is van vitaal belang als de EU haar zelf gestelde doel wil halen, met name om tegen 2010 de meest competitieve economie ter wereld te worden… We zullen gewoon langer moeten werken. Er zijn soepeler arbeidsmarkten nodig en lagere belastingen.”

(Laurens Jan Brinkhorst, Minister van economie, Nederland, oktober 2004)

 

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Overbevolking, het grote taboe

Bijna acht miljard mensen leven er op deze aardbol. Dat is twee keer zoveel als in 1970, vijftig jaar geleden. Dat was ná mei ’68, vóór de eerste V.N.…

Print Friendly, PDF & Email

Vijandbeelden na 75 jaar bevrijding

8 mei 1945 betekent de capitulatie van nazi-Duitsland. Voor velen blijft de bevrijding van het fascisme een mijlpaal in de Europese geschiedenis van de vorige eeuw. In België is…

Print Friendly, PDF & Email

Coronavirus en basisinkomen: hoe schaamteloos kan je zijn?

Nu iedereen tijd heeft om wat na te denken, komen de gekste ideeën uit de kast. De een wil een miljonairstaks, de ander belastingvrije overuren, nog één een vliegtuigtaks…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Biden en elektrische auto’s

Net zoals in de EU dreigen in de VS klimaatmaatregelen geslachtofferd te worden op electorale berekeningen. In wat volgt laten we even terzijde in hoeverre elektrische auto’s een doelmatig…

Print Friendly, PDF & Email

In Guatemala gaat de kromme rechtspraak door

Koffers met 122 miljoen Quetzales Oktober 2020. Het Speciaal Parket tegen Straffeloosheid van het Openbaar Ministerie (FECI) voerde onder leiding van voormalig openbaar aanklager Juan Francisco Sandoval een operatie…

Print Friendly, PDF & Email

China: Tien keer Nee Nee Nee in de Volksrepubliek

De laatste generatie: Gedempte feestvreugde bij het Jaar van de Draak Een hardnekkig verhaal wil dat Xi Jinping, de huidige keizer van China (tsjèn, zeggen zijn onderdanen) drie secties…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×