INTERNATIONALE POLITIEK

(Oude) zomersprokkels (10): pater papa, minder inkomens en minder armen

Image

“De krisisparadox: inkomens dalen en toch minder armen”

Volgens het Centrum voor Sociaal Beleid … zijn  er op dit ogenblik minder armen, of bestaansonzekeren zoals zij het noemen, dan 10 jaar geleden. Toch blijft de armoede een serieus probleem met 21 pct van de Belgische bevolking of 780.000 ‘bestaansonzekere huishoudens’ en 6 pct beneden de armoedegrens. In welzijns- en vakbondskringen is men het er echter helemaal niet mee eens.

Aan de mensen zelf vragen of ze voldoende middelen hebben en hoeveel ze zouden willen, is absurd. De stelling dat de sociale zekerheid primair moet zorgen voor een minimuminkomen voor iedereen, ondergraaft het verzekeringsprincipe en uiteindelijk de sociale zekerheid zelf, zo luidt de kritiek…

Ook Gilbert De Swert van de studiedienst van het ACV heeft nogal wat twijfels over de methode… die speelt in de kaart van de liberalen. Daardoor krijgt men immers een systeem waarbij de sociale zekerheid voor een basisuitkering moet zorgen, terwijl iedereen de rest maar naar eigen vermogen via private verzekeringen moet bijpassen…

Ook nationaal sekretaris Mia De Vits van het ABVV vindt dat de sociale zekerheid geen armenzorg is, maar op de eerste plaats bedoeld is om de levensstandaard te behouden, om een vervangingsinkomen te garanderen. De armoedebestrijding is een zaak voor de ganse bevolking, aldus De Vits … Volgens haar evolueert de sociale zekerheid steeds meer naar een systeem waarin de uitkeringen worden losgekoppeld van het vroegere inkomen en waarbij alleen nog minima worden gegarandeerd.”

(De Morgen, 18 december 1986)

 

“Zoals elke eerste dag van de maand staat er voor het klooster van de Gentse minderbroeders een menigte van zo’n honderdtal vluchtelingen, voornamelijk zigeuners… ‘Sommigen staan hier al van vier of vijf uur ’s morgens, maar ik begin pas om halfzeven stipt’ vertelt pater Winfried bij het openen van de zijdeur… Enkele vroegere passanten laten, zonder veel woorden maar niettemin duidelijk, hun misprijzen blijken. De pater reageert krachtig: ‘ook voor Belgische minderbedeelden staat mijn deur open. Alleen valt dat minder op’…

Sinds hij drie jaar geleden terugkeerde uit Kongo, waar hij 47 jaar zendelingenwerk verrichte, deelt hij er elke maand steevast zijn schamele OCMW-uitkering van ongeveer 20.000 frank uit. ‘Ik kwam terug om op rust te gaan, maar op een morgen stonden hier enkele zigeunervrouwen met kinderen voor de deur in de kou. Ik kon dat niet aanzien’…

‘Wij noemen hem bijna allemaal pater papa, omdat hij ons niet alleen geld maar ook brood en kleren geeft’…

Verder bidt hij elke morgen voor alle vluchtelingen zodat hij in elke arme de lijdende Christus ziet. ‘Want anders zou ik ze ook maar een trap onder hun kont geven’, lacht hij. Toch heeft hij ook zijn persoonlijke redenen om aan liefdadigheid te doen. ‘Ik ben moeilijk te been. Op die manier blijf ik in beweging, voor de tv zit ik anders toch maar te verkommeren’.”

(De Standaard, 3 december 2001).

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Overbevolking, het grote taboe

Bijna acht miljard mensen leven er op deze aardbol. Dat is twee keer zoveel als in 1970, vijftig jaar geleden. Dat was ná mei ’68, vóór de eerste V.N.…

Print Friendly, PDF & Email

Vijandbeelden na 75 jaar bevrijding

8 mei 1945 betekent de capitulatie van nazi-Duitsland. Voor velen blijft de bevrijding van het fascisme een mijlpaal in de Europese geschiedenis van de vorige eeuw. In België is…

Print Friendly, PDF & Email

Coronavirus en basisinkomen: hoe schaamteloos kan je zijn?

Nu iedereen tijd heeft om wat na te denken, komen de gekste ideeën uit de kast. De een wil een miljonairstaks, de ander belastingvrije overuren, nog één een vliegtuigtaks…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×