(Oude) zomersprokkels (1): De strijd tegen het terrorisme

Er komen nog meer aanslagen, dat is, bijna onvermijdelijk’, zo stelt een expert terrorismebestrijding die liever naamloos wil blijven. ‘We zijn bang voor iets in Athene, in Teheran, in Beiroet. Maar ook in Frankrijk. Sommigen zijn op de vlucht en het zijn deskundigen. Misschien zijn er ook ‘slapende’ terroristen die kunnen ‘geactiveerd’ worden en commando’s die vanuit het buitenland een actie kunnen ondernemen’.

Bij de maatregelen die op de Europese topontmoeting zullen besproken worden zijn de strengere douanecontroles, strenger toezicht op het uitschrijven van visa, een eventuele hervorming van de uitleveringsverdragen, de mogelijkheid om verdachte diplomatieke valiezen te scannen, en meer informatie-uitwisseling tussen de politie- en spionagediensten van de Lidstaten. De Britse minister van binnenlandse zaken heeft de afgelopen dagen verschillende verklaringen afgelegd om er op te wijzen dat het ‘absoluut noodzakelijk’ is dat de Europese landen meer informatie uitwisselen over vermeende terroristen. De Britse eerste minister is vastberaden in haar strijd tegen het internationale terrorisme dat geen grenzen kent. In een gesprek met de Duitse krant ‘Die Welt’ zei ze dat de Europese samenwerking tot hier toe enkel retoriek was geweest. Daarom willen de Britten nu het initiatief nemen want internationale samenwerking is van vitaal belang, zo zei ze.

We leven in een wereld van tekens, er is de symbolische kracht van de dingen, en hier is een tastbaar teken dat de media zullen overnemen …’ Of met andere woorden, de Europese ministers van justitie en binnenlandse zaken hebben niet veel beslist, maar de bevestiging van hun politieke wil om samen te werken tegen het terrorisme is op zich een gebeurtenis.

Le Nouvel Observateur, 29 juli 1983

El País, 25 september 1986

Le Monde, 26 april 1986

Ofwel, 33 en 30 jaar geleden …

Print Friendly, PDF & Email

Visited 269 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook