19 September 2020

Osama bin Laden: geen gerechtigheid zonder proces

”De beschaving van een land valt af te meten aan de wijze, waarop met de tegenstanders wordt omgegaan”

 Anoniem

”It is surprising to see how normal crime and killing has become and how it is celebrated by imperial governments”

 Elias Jaua/Venezuelaanse vice-president

 http://english.aljazeera.net/news/asia/2011/05/20115241936984209.html

“I don’t know how I feel about this,” she said. “I’m a Christian, and killing isn’t part of my beliefs. It doesn’t bring anyone back.”

 Familielid slachtoffer 11 september aanslagen

 http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/05/20115352740772938.html

RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 10

”Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging. ”

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

BUPO VERDRAG

Artikel 14, lid 1

”1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law………………….”

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

De Amerikaanse president en Nobelprijswinnaar voor de Vrede [2009] Obama  houdt er een apart begrip van ”gerechtigheid” op na. In een reactie op de Amerikaanse militaire operatie door elitetroepen, waarbij zowel Osama Bin Laden, een vrouw, zijn, zoon en twee lijfwachten om het leven zijn gekomen, zei hij, dat er ”gerechtigheid” geschied was. [1]

In de gangbare juridische en humanitaire opvattingen staat het begrip gerechtigheid echter niet voor het doodschieten van mogelijke verdachten en zeker niet hun gezinsleden, maar voor vervolging en berechting volgens een eerlijk en onafhankelijk proces, met alle faire kansen voor de verdediging van hun zaak.

OPDRACHT TOT ARRESTATIE OF SHOOT TO KILL?

Volgens  berichtgeving waren de Amerikanen Bin Laden al vanaf augustus 2010 op het spoor en zou Obama vorige week de toestemming voor uitschakeloperatie ”Geronimo” gegeven hebben. Het is echter onduidelijk of er door president Obama opdracht is gegeven, Bin Laden te doden of tot arrestatie over te gaan. Volgens sommige bronnen was de intentie arrestatie, volgens andere shoot to kill a la president Bush. [2] Het geven van een opdracht tot het doden van een politieke tegenstander, of het zonder opdracht voltrekken van een dergelijk doodvonnis is als buitengerechtelijke executie een zware schending van het Internationaal Recht en als zodanig verboden.

DOODSOMSTANDIGHEDEN/VUURGEVECHT OF SHOOT TO KILL

Inmiddels is uit officiële Amerikaanse bronnen duidelijk geworden, dat Osama bin Laden ongewapend was tijdens de aanval. Voordat hij werd doodgeschoten, zou hij zich ”verzet” hebben. [3] Met andere woorden: Osama bin Laden is standrechtelijk geexecuteerd, een oorlogsmisdaad dus.

De omstandigheden waaronder de andere slachtoffers  zijn omgekomen, blijft onduidelijk, aangezien zij gedood zijn en slechts de Amerikaanse versie bestaat. De Amerikanen beweren, dat weliswaar Bin Laden ongewapend was, maar dat ”andere mensen” [onduidelijk wie] wel wapens gehad zouden hebben. [4] Eventuele getuigen, die de Amerikaanse versie zouden kunnen weersperken [Osama Bin Laden zelf, zijn vrouw, zoon en lijfwachten] zijn immers niet meer in leven.

Opheldering zou kunnen worden gegeven door onderzoek naar de lichamen van de slachtoffers [Bin Laden heeft reeds een ”zeemansgraf” gekregen………….], maar het is zeer de vraag, of de Amerikanen, die het kennelijk in Pakistan meer voor het zeggen hebben dan de Pakistaanse autoriteiten [5], daarvoor toestemming zullen geven.

Anderen, die volgens de Amerikanen ”geen bedreiging” vormden, worden ondervraagd door de Pakistaanse Veiligheidsdienst [6], die kampioen intimideren is. Mocht een van de nog in leven zijnde getuigen meer weten, dan is het de vraag, of zij de moed hebben, ermee naar buiten te komen.

Wanneer de Amerikaanse lezing van het vuurgevecht niet juist is, moet benadrukt worden, dat  het schieten op Bin Ladens familieleden geheel buiten het boekje was, omdat zij dan gestraft zouden zijn  voor het conflict, dat de VS met Osama had. Dat is als collectieve straf verboden volgens het Internationaal Recht en bovendien ongehoord en inhumaan. Sowieso is daarvan al sprake, aangezien de in leven zijnde familieleden zijn meegenomen voor ”ondervraging” door de Pakistaanse Veiligheidsdienst. [7]

HET RECHT OP EEN EERLIJK PROCES

Volgens het Internationaal Recht heeft iedere verdachte van strafbare feiten, dus ook Bin Laden, het recht op een eerlijk proces. Door zijn standrechtelijke executie heeft hij dat niet gekregen. [8] Dat is een ernstige schending, die zeker ermee samenhangt,  dat hij in feite door de VS al schuldig was verklaard aan de 11 september aanslagen, terwijl er in werkelijkheid daarvoor nog geen enkel hard bewijs was geleverd. [9] Wanneer er dus volgens het boekje was gehandeld, was Bin Laden gearresteerd en had hij een proces gekregen, zoals dat behoort.

OSAMA GEDOOD, AL QAEDA NOG SPRINGLEVEND

WESTEN HOUDT AL QAEDA IN STAND

Wanneer de VS hoopt, dat met het uitschakelen van Bin Laden Al Qaeda eveneens ”dood” is, dan vergissen zij zich. Natuurlijk heeft Al Qaeda door de dood van Bin Laden een gevoelige klap gehad, maar zij is nog springlevend. Zij wordt levend gehouden door de decennialange Westerse imperialistische politiek in het Midden-Oosten, die zowel militair, economisch en politiek zijn grip op de regio met hand en tand verdedigt. Politiek en militair heeft zij steeds steun verleend aan de Arabische repressieve regimes, die nu de een na de ander dreigen te vallen. Zij heeft steun verleend aan, en doet dat nog steeds, aan bezettingsstaat Israël , die decennialang op zeer gewelddadige wijze de Palestijnse rechten vertrapt. [10]

Vooral die steun aan Israël [militair-politieke door de VS, politieke door de EU] heeft heel veel kwaad bloed gezet in het Midden-Oosten, maar vlak ook de bloedige militaire interventies in Afghanistan en Irak niet uit. Zolang deze Westerse dominantie niet verandert, nemen ontevredenheid en verbittering toe, die een voedingsbodem zijn voor Al Qaeda.  

Want ondanks het Westerse warm/koud geblaas tegen Al Qaeda zijn haar doelen zeker legitiem te noemen [11]

Al Qaeda verzet zich tegen de Westerse steun aan de bezettingsmacht Israël, de aanwezigheid van Westerse troepen ter ondersteuning van de repressieve Arabische regimes en  de bloedige Westerse militaire interventies in het Midden-Oosten.

En laten wij dit niet vergeten:

Decennialang heeft het Westen uitstekend zaken gedaan [politiek/economisch/militair] met de voormalige dictator Saddam Hoessein en sinds 11 september 2001 ook met Kolonel Kaddafi, die nu wordt bestreden met NAVO militaire middelen.

De doelstellingen van Al Qaeda zijn dus alleszins legitiem, maar NIET de gehanteerde middelen, voor zover zij zijn gericht tegen non-combatanten [burgers dus]. Al Qaeda’s gerichtheid tegen militaire doelen [want dat vindt ook regelmatig plaats], als zijnde combatanten, is wel legitiem, volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. [12] Ten onrechte wordt het attaqueren van militaire doelen door het Westen geschaard onder de noemer ”terrorisme”.

En hiermee zijn tevens de oorzaken van de 11 september aanslagen genoemd, namelijk de Westerse dominantie in het Midden Oosten, met een reeks van gepleegde oorlogsmisdaden, die vanwege de machtsverhoudingen ongestraft blijven. Zolang die Westerse positie blijft, zullen organisaties als Al Qaeda zich blijven verzetten. Het is dus het Westen, dat Al Qaeda in stand houdt.

EPILOOG

Een eerlijk proces voor ieder mens, ongeacht strafbare feit [en], waarvan hij/zij wordt beschuldigd, is een van de belangrijkste peilers voor een rechtsstaat. Osama bin Laden heeft dat eerlijke proces niet gehad. Dit, en vele andere schanddaden, waaronder oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [13] zullen de VS als Supermacht blijven achtervolgen.

Het recht op een eerlijjk proces is onvoorwaardelijk en voor iedereen. Voor Osama bin Laden, maar ook voor ex-president Bush, vanwege zijn oorlogsmisdaden [Irak/Afghanistan] en zijn aan de CIA gegeven vrijbrief voor foltering. [14]

 

 (Uitpers nr. 132, 12de jg., juni 2011)

 Voetnoten:

 

 [1] KNACK.BE

 

BARACK OBAMA

”GERECHTIGHEID IS GESCHIED”

2 MEI 2011

 

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/wereld/barack-obama-gerechtigheid-is-geschied/article-1195000542269.htm

 

Patrick Loobuyck (foto), moraalfilosoof aan de universiteit van Gent en Antwerpen, twijfelt in radioprogramma “De ochtend” over de wettelijkheid van de dood van Osama bin Laden. “De Amerikanen zeggen dat het recht heeft gezegevierd, maar eigenlijk heeft het gefaald.”

 

BRON:

 

DE REDACTIE.BE

HET INTERNATIONAAL RECHT HEEFT GEFAALD

3 MEI 2011

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/OsamaBinLaden/110503_RechtFaalt

 

 

ZIE OOK:

 

http://www.nieuwsblog.be/nieuws/2011/05/4004/-het-internationaal-recht-heeft-gefaald-

 

 

[2] NOVA

VS WILLEN BIN LADEN DOOD OF LEVEND

23 JANUARI 2003

 

http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/2460/VS+willen+Bin+Laden+’dood+of+levend’

 

 
”Amerikaanse veiligheidsdiensten kwamen Bin Laden in augustus op het spoor. Afgelopen week werd duidelijk waar hij zich precies bevond. Een speciale eenheid voerde de actie uit, kort nadat president Obama daarvoor toestemming gaf. De eenheid had opdracht om Bin Laden te doden, niet om hem gevangen te nemen. Dat verklaart een hoge Amerikaanse functionaris aan Reuters.”
 
BRON:
NIEUWSUUR.NL
AMERIKA DOODT OSAMA BIN LADEN
 
 http://nieuwsuur.nl/onderwerp/237204-amerika-doodt-osama-bin-laden.html

 

”Vijftien Amerikaanse elitesoldaten hadden de opdracht Bin Laden levend gevangen te nemen, op voorwaarde dat hij zich niet zou verzetten – maar men ging er op voorhand al van uit dat dat niet zo zou zijn.”

 

BRON:

 

DE REDACTIE.BE
GERONIMO CODEWOORD VOOR BIN LADEN
3 MEI 2011

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/OsamaBinLaden/110503_Details_Operatie

  

DE PERS
OSAMA BIN LADEN GELIQUIDEERD
2 MEI 2011
 
http://www.depers.nl/buitenland/565385/Osama-Bin-Laden-geliquideerd.html

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL
 
OSAMA BIN LADEN KILLED IN PAKISTAN
2 MEI 2011
 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/osama-bin-laden-killed-pakistan-2011-05-02

 

 

[3] NOS NIEUWS

BIN LADEN WAS ONGEWAPEND

3 MEI 2011

 

http://nos.nl/artikel/237718-bin-laden-was-niet-gewapend.html

 

[4] NOS NIEUWS

BIN LADEN WAS ONGEWAPEND

3 MEI 2011

http://nos.nl/artikel/237718-bin-laden-was-niet-gewapend.html

 

DE PERS
ZOON BIN LADEN OOK OMGEKOMEN
2 MEI 2011
 
 http://www.depers.nl/buitenland/565396/Zoon-Bin-Laden-ook-omgekomen.html

 

 

[5] DE PERS

PAKISTAN WAS NIET GEINFORMEERD OVER ACTIE

2 MEI 2011

 

 http://www.depers.nl/buitenland/565454/Pakistan-was-niet-geinformeerd-over-actie.html

 

 NOS NIEUWS

PAKISTAN KWAAD OVER ACTIE VS

3 MEI 2011

 

 

http://nos.nl/artikel/237708-pakistan-kwaad-over-actie-van-de-vs.html

 

 

[6] NOS NIEUWS

BIN LADEN WAS ONGEWAPEND

3 MEI 2011

  

http://nos.nl/artikel/237718-bin-laden-was-niet-gewapend.html

 

 

 

[7] ”Osama’s aanwezige vrouwen en kinderen werden door de Amerikanen achtergelaten bij het gebouw omdat er geen plek meer was in de helikopters. Ze worden nu ondervraagd door Pakistaanse veiligheidsdiensten.”

 

BRON:

 

NOS NIEUWS

BIN LADEN WAS ONGEWAPEND

3 MEI 2011

  

http://nos.nl/artikel/237718-bin-laden-was-niet-gewapend.html

 

 

[8] NOS NIEUWS

BIN LADEN WAS ONGEWAPEND

3 MEI 2011

 

http://nos.nl/artikel/237718-bin-laden-was-niet-gewapend.html

 

  

[9] ”Als directe aanleiding tot de aanval is aangevoerd de echte of vermeende betrokkenheid van Osama bin Laden bij de WTC aanslagen en de mede-betrokkenheid van de Taliban-regering in Afghanistan. Opvallend echter is het feit, dat er  tot op heden geen op harde feiten gebaseerd aantoonbaar bewijs is geleverd is voor een eventuele betrokkenheid van Osama bin Laden, laat staan de Taliban-regering.
Een door de toenmalige Taliban-regering gedaan verzoek  aan de Amerikaanse president Bush, tot het leveren van bewijzen voor eventuele schuld van Bin Laden te overleggen [ivm met de door president Bush geëiste uitlevering van bin Laden aan de VS], werd  afgewezen.  

Hierdoor rees op zijn zachtst gezegd het vermoeden, dat gefundeerde bewijzen ontbraken.

  

Deze indruk werd nog bevestigd door de stelselmatige weigering van de toenmalige Nederlandse premier Kok, zowel aan het Parlement als de fractievoorzitters van de grote partijen inzage te geven in het aan de NAVO-ministers overhandigde Amerikaanse bewijsmateriaal.

 

BRON:

 

UITPERS.BE [www.uitpers.be]

NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT

 

MAART 2008

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

 

 ”Sterker nog, tot op de dag van heden is op geen enkele wijze via hard bewijs komen vast te staan, dat Al Qaeda en laat staan de voormalige Taliban-regering werkelijk verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de aanslagen van 11 september.

 

BRON:

 

UITPERS.BE [www.uitpers.be]

 

OBAMA IN CAIRO: SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT EN HUMANITAIRE WAARDEN”

JULI/AUGUSTUS 2009

  

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2433

 

 

[10] BRON:

 

UITPERS.BE [www.uitpers.be]

 

OBAMA IN CAIRO: SCHOONKLINKEND, MAAR GEBREK AAN FUNDAMENTEEL RESPECT VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT EN HUMANITAIRE WAARDEN”

JULI/AUGUSTUS 2009

  

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2433

  

UITPERS.BE

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

FEBRUARI 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

 

[11] Al Qaeda is een militaire strijdgroep, die zich weliswaar van inhumane en verwerpelijke methodieken bedient [20], maar vooral een reactie is op het Westers politiek-militair optreden in het Midden-Oosten, de Amerikaanse militaire dominantie in de Arabische wereld, het Russische inhumane militaire optreden in Tsjetsjenië EN  de  Westerse steun voor bezettingsmacht Israël, waardoor de Palestijnen de meest elementaire rechten worden ontzegd. [21]

 

 

BRON

UITPERS [www.uitpers.be]

PRESIDENT OBAMA/VREDESAPOSTEL TREKT TEN OORLOG

MAART 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2565

 

 

[12] INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT, ARTIKEL 7

HET MAKEN VAN STRICT OMDERSCHEID TUSSEN COMBATANTEN EN NON-COMBATANTEN

 

 

[13] Zie voor VS misdaden tegen de menselijkheid  de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, die aan meer dan 400.000 burgers het leven hebben gekost.

 

 

[14] NU.NL

BUSH LOOPT RISICO TE WORDEN VERVOLGD

8 FEBRUARI 2011

 

http://www.nu.nl/buitenland/2441554/bush-loopt-risico-worden-vervolgd.html

Print Friendly, PDF & Email
Visited 7 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Astrid Essed

Meer ..

×