Orban volhardt. Hongarije voorpost van reactie

Alle reactionairen van Europa kunnen zich optrekken aan Hongarije. Daar draait de regering van Viktor Orban en diens Fidesz, lid van de Europese Volkspartij (EVP), aan snel tempo de klok terug. Het is nog maar een kleine stap meer naar de rehabilitatie van het regime Horty, de “regent” die heerste van 1922 tot de val van het nazisme en een trouwe bondgenoot was van nazi-Duitsland. De Europese media besteden al te weinig aandacht aan wat er in deze EU-lidstaat gaande is, het is een “model” van wat elders ook kan gebeuren.

Het Plein van de Republiek is herdoopt tot het Plein van Joannes Paulus II, uiteraard tot grote vreugde van de Hongaarse katholieke kerk die een bakermat van de reactie is. Want de oude benaming deed teveel terugdenken aan de communisten die er hun meetings hielden.

Die kerk heeft andere redenen tot tevredenheid. De in april aangenomen grondwet bepaalt dat een foetus volledige burgerrechten geniet. Oorspronkelijk wilde men ook bepalen dat moeders van talrijke kinderen bij de verkiezingen extra stemmen zouden krijgen. Maar dat voorstel werd ingetrokken omdat dit teveel stemmen zou geven aan de …zigeuners.

Met die grondwet komt de liberale wetgeving inzake abortus natuurlijk op de helling te staan. De regering verzekert dat dit niet het geval is, want ze moet rekening houden met een openbare opinie die driekwart achter de huidige wet staat. Maar zodra de grondwet in werking is, begin volgend jaar, kan om het even wie de abortusregeling op basis van de grondwet aanvallen, want die wetgeving druist dan inderdaad in tegen de grondwet.

Intussen voert de regering een grootscheepse campagne bij zwangere vrouwen om geen abortus te doen en hun kind te laten geboren worden en adopteren. Want Hongarije moet volgens de regeringsplanners tegen 2020 één miljoen geboorten hebben.

Herschrijven

Uiteraard laat de regering Orban de cultuur niet gerust (zie Uitpers mei 2011, de triomf van het obscurantisme). Staatssecretaris Andras Levente Gal van justitie en openbaar ambt, wil het Museum van de Holocaust reviseren. Want hij vindt dat dit museum een te eenzijdig negatief beeld ophangt van het Horty-regime. Wetten uit 1946 en 1947 hebben de verantwoordelijkheid van Hongarije in de deportatie en uitroeiing van de joden vastgelegd. Maar volgens de nieuwe grondwet gelden wetten uit die periode niet, zodat de vrees bestaat dat de regering de geschiedenis van het Horty-regime wil herschrijven.

Kredieten voor cultuur worden intussen drastisch teruggeschroefd, waardoor heel wat culturele activiteiten dreigen stil te vallen. De Amerikaanse filmproducer en casino-eigenaar Andrew Vajna is aangesteld tot Hongaars regeringscommissaris voor de hernieuwing van de filmindustrie. Hij voorziet een grondige sanering, wat onder meer concreet inhoudt dat de filmproductie terugvalt van gemiddeld 30 films naar 2 tot 4 dit jaar. Merkwaardig hoe rechts beducht is voor cultuur.

Te volgen. Op de voet. Alleszins in Uitpers.

(Uitpers nr. 132, 12de jg., juni 2011)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 140 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook