9 September 2020

Orban, advocaat van Israël

De meeste lidstaten van de EU hebben lauw gereageerd op het annexatieplan van Trump, ingepakt als “vredesplan” voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat plan kan niet werken, klonk het beleefd in Parijs en Berlijn. Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands beleid, zei dat het plan indruist tegen de internationale overeenkomsten voor dat conflict. Maar de EU is verlamd in haar optreden, de Hongaarse premier Viktor Orban belet dat er een eenparig standpunt komt. En dus is er geen.

Romance

Orban ontmoette al enkele keren zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu en het was liefde op het eerste gezicht. “Orban is een oprechte vriend van Israël”, zei Netanyahu twee jaar geleden. Terwijl Orban toen campagne voerde tegen de “kosmopoliet” (joodse) bankier Soros.
Het is een romance binnen radicaal rechts, Netanyahu en co zien in de radicaal rechtse tendensen in Centraal- en Oost-Europa geestesgenoten. Het onderhuidse antisemitisme van die bewegingen wordt onder de mat geschoven. Die mat, dat is het gemeenschappelijke ‘illiberalisme’, de afkeer van mensenrechten, de afkeer voor Arabieren. Enz.
Orban is een felle voorstander van het plan Trump. Hij belet nu dat de EU, waar eenstemmigheid nodig is, tot een officieel standpunt komt. Orban vindt dat de teksten die totnogtoe zijn opgesteld, “te bevooroordeeld zijn”.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 7 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×