INTERNATIONALE POLITIEK

Oproep tot een vreedzame regeling voor de Koerdische kwestie in Turkije

Wij, ondergetekenden, verklaren dat wij Koerden zijn en dat we als dusdanig erkend willen worden. Wij willen in waardigheid, met onze Koerdische identiteit, op het land van onze voorouders wonen en vrij onze cultuur beleven.

Sinds de oprichting van de Turkse republiek heeft het Koerdische volk, dat ongeveer één vierde van de bevolking uitmaakt, ervaren dat haar identiteit als onbestaande wordt beschouwd. Het gebruik van de Koerdische taal is verboden en wordt als een misdaad beschouwd, onze cultuur wordt ontkend en men heeft vele fundamentele mensenrechten van de Koerden ontnomen.

Vandaag bestaan er in Turkije, kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, honderden tv-kanalen en radio’s die in het Turks uitzenden. Turks is ook de taal van een dertigtal universiteiten en hogescholen. Er is echter geen enkele tv-zender in Turkije die in het Koerdisch uitzendt. Geen enkele lagere of middelbare school en geen enkele instelling voor hoger onderwijs mag onderwijzen in het Koerdisch.

Het officieel gebruik van het Koerdisch opeisen wordt als een misdaad beschouwd. Zelfs burgemeesters en parlementsleden, verkozen door het volk, worden voor deze motieven vervolgd.

Turkije weigert nog altijd de Koerdische realiteit te erkennen die zij vaak afdoet als een kwestie van ‘terrorisme’. Zij probeert de kwestie op te lossen door grensoverschrijdende militaire operaties, wat de spanningen in de Koerdisch-Turkse betrekkingen nog doen toenemen. Hiermee brengt zij de regionale machtsevenwichten en de stabiliteit in Iraaks Koerdistan ook erg in gevaar.

Ondanks deze onverbiddelijke praktijken, evoceren de leiders van de Republiek Turkije af en toe het Koerdisch-Turkse broederschap. Toch is dit concept van broederlijkheid niet hetzelfde als dat van de Koerden. Het Koerdische volk is één van de oudste volkeren van het Midden-Oosten en wordt als één van de vroegste beschavingen beschouwd.

Wij, Koerden, willen over dezelfde rechten beschikken als onze broeders en buren. Geen enkele samenleving zou het lot van oorlog en geweld mogen ondergaan. Het zal niet ons lot zijn. Wij weigeren een dergelijke lotsbestemming.

Vandaag bewijst de regering van Iraaks Koerdistan door de rechten van de religieuze en culturele minderheden te erkennen dat, ondanks enkele onvolmaaktheden, verschillende culturele erfenissen van het Midden-Oosten op grond van broederschap en gelijkheid vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Daarom denken wij dat het hoog tijd is om deze spiraal van repressie-opstand-repressie te stoppen, die al sinds twee eeuwen aansleept, en om de wapens te doen zwijgen. Wij roepen op tot een vreedzame regeling van de Koerdische kwestie, die nooit met militaire middelen opgelost kan worden, op basis van de minimale gemeenschappelijke eisen van ons volk:

  • De Turkse grondwet die ontworpen wordt mag het burgerschap niet definiëren op basis van toebehoren tot het Turkse volk. Het moet een einde maken aan de ontkenning van het bestaan van het Koerdische volk. Koerdische burgers moeten een openbaar onderwijssysteem hebben in hun eigen taal en op alle niveaus. Hun recht op het gebruik van hun taal in het openbaar, hun recht om media te ontwikkelen in de Koerdische taal en om verenigingen, stichtingen en politieke partijen op te richten om hun eigen cultuur te ontwikkelen, moeten gegarandeerd worden.
  • Op basis hiervan, om een klimaat van vrede en vertrouwen te kunnen scheppen, moet men voor eens en voor altijd de pagina van geweld en gewapend treffen omslaan en een politieke amnestie voor iedereen afkondigen. De PKK moet zijn wapens neerleggen overeenkomstig de procedures die nog gedefinieerd moeten worden. Ook moet het militiesysteem, het zogenaamde dorpswachtersysteem, ontmanteld worden.

Deze eisen stellen de bestaande grenzen niet in vraag. Zij drukken de fundamentele minimale mensenrechten uit die door alle democratische landen erkend worden en die al hun burgers bezitten. Niet het vragen naar deze rechten is een misdaad, deze rechten weigeren is er één! Vele intellectuelen, schrijvers en academici in Turkije hebben lange tijd geprobeerd om een dergelijke oplossing te bereiken. Wij drukken onze waardering en dankbaarheid uit zelfs indien hun inspanningen en initiatieven totnogtoe, spijtig genoeg, geen afdoende resultaten hebben voortgebracht.

Daarom roepen wij Europese landen en de Verenigde Staten op, die een deel van de historische verantwoordelijkheid dragen voor het onrecht dat de Koerden doorheen de 20ste eeuw werd aangedaan, om het beleid van ontkenning en geweld niet te steunen. Dat zij de gunstige voorwaarden mogen scheppen voor een vreedzame oplossing. Ze zouden één van hun staatsmannen de opdracht moeten geven om als bemiddelaar tussenbeide te komen – iemand zoals Bernard Kouchner, Tony Blair, Martti Ahtisaari of Felipe González, die betrokken waren bij de oplossing van de Ierse, Baskische, Catalaanse en Kosovaarse kwesties.

De vermindering van de ongelijkheden tussen de regio’s van een land is één van de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Europese Unie. In die zin heeft de Koerdische regio van Turkije, slachtoffer van een beleid van verwaarlozing en achterstelling, een positieve aanpak nodig voor zijn sociaal-economische ontwikkeling. De nodige middelen moeten ingezet worden voor de heropbouw van de Koerdische provincies, meer bepaald de heropbouw van de 3400 dorpen die in de jaren ’90, onder het mom van de veiligheid, door de Turkse staat met geweld ontruimd werden. Turkije moet opnieuw het gebruik van de originele Koerdische namen voor steden en dorpen toelaten, die sinds jaren verboden zijn. De Europese Unie moet het als zijn morele taak beschouwen om een uitgebreid ontwikkelingsproject op te zetten waardoor de terugkeer van zo’n drie miljoen Koerdische ontheemden, die gedwongen werden hun land te verlaten, naar hun huizen en gronden verzekerd wordt.

Voor ons is de Koerdische kwestie niet enkel meer een kwestie van Turkije. Het is ook een kwestie voor het Midden-Oosten, Europa en voor de Mensheid. Daarom richten wij ons naar het publiek geweten en naar de internationale publieke opinie en vragen wij hun dringende steun voor een democratische en vreedzame oplossing.

(Uitpers, nr 100, 9de jg., juli-augustus 2008)

Voor meer informatie over deze oproep, zie: http://www.institutkurde.org/imza/

 

De eerste 1000 ondertekenaars

Turkije – parlementsleden: Ayla AKAT ATA, Fýrat ANLI, Emine AYNA, co-voorzitter van DTP, Sevahir BAYINDIR, Ýbrahim BÝNÝCÝ, Pervin BULDAN, Selahattin DEMÝRTAÞ, Hamit GEYLANI, Þerafettin HALÝS, Hasip KAPLAN, M. Nezir KARABAÞ, Gülten KIÞANAK, Fatma, KURTULAN, Osman ÖZÇELÝK, Sýrrý SAKIK, Aysel TUGLUK, Ahmet TÜRK, voormalig voorzitter van DTP, Özdal ÜÇER, Nuri YAMAN, Bengi YILDIZ. Oud-parlementsleden: Mahmut ALINAK, Zübeyir AYDAR, M. Ýshak AZÝZOÐLU, Kemal BÝRLÝK, Hatip DÝCLE, Ekin DÝKMEN, Adnan EKMEN, oud-minister, Þerafettin ELÇÝ, oud-minister en voorzitter van KADEK, Abdulbaki ERDOÐMUÞ, Remzi KARTAL, Salman KAYA, Mahmut KILINÇ, Hüsnü OKÇUOÐLU, Macit PÝRUZBEYOÐLU, Selim SADAK, Mehmet Emin SEVER, Segbetullah SEYDAOÐLU, Nizamettin TOÐUÇ, Sebahat TUNCEL, Ýbrahim Halil TUTU, Hüseyin YILDIZ, Nurettin YILMAZ, Ali YÝÐÝT, Sedat YURTTAÞ. Burgemeesters : A.Kerim ADAN, Yalým; A.Kadir AÐAOÐLU, Þenyurt; Abdullah AKENGÝN, Dicle; Süleyman AKIN, Dargeçit; Seyfettin ALKAN, Balpýnar; Hurþit ALTEKÝN, Esendere; Fýrat ANLI, Yeniþehir ; Burhan ARAS, Adana; M.Nasýr ARAS, Bulanýk; Nüsret ARAS, Hoþhaber; Burhan ARAS, Yakapýnar ; Ýsmail ARSLAN, Ceylanpýnar; Nuran ATLI, Mazýdað Zeyni AYDENÝZ, Akarsu; Þükran AYDIN, Bismil; Osman BAYDEMIR, Diyarbakir ; Þehmus BEYHAN, Lice; Nadir BÝNGÖL, Ergani; Aydýn BUDAK, Cizre; Emrullah CÝN, Viranþehir; Zeki ÇAVAÞ, Kýlavuz ; Demir ÇELÝK, Varto; Resul DENÝZ, Elmakaya; Faik DURSUN, Beytüþþebap; Ayhan ERKMEN, Daðpýnar; Songül EROL ABDÝL, Tunceli; Ahmet ERTAK, Þýrnak; Kerem GÜNDOÐDU, Özgürür; Leyla GÜVEN, Adana; Ahmet ÝNCÝ, Kýlavuz; Hüseyin KALKAN, Batman; Zülküf KARATEKÝN, Kayapýnar; Mehmet KAYA, Kocaköy; Fikret KAYA, Silvan; Mehmet KOYUNCU, Kurtalan; Mukaddes KUBÝLAY, Doðubayazit; Burhan KURHAN, Beþiri; Kazým KURT, Hakkari; Hüseyin ÖÐRETMEN, Yukarýgöklü; Zeyniye ÖNER, Sürgücü; Orhan ÖZER, Rüstemgedik; Yurdusev ÖZSÖKMENLER, Baðlar, Cihan SÝNCAR, Kýzýltepe; Etem ÞAHÝN, Suruç; Gülcihan ÞÝMÞEK, Bostaniçi; Molla ÞÝMÞEK, Gölyazý; Mehmet TARHAN, Nusaybin ; Kutbettin TAÞKIRAN, Bayrambaþý; Hurþit TEKÝN, Þemdinli; Esat ÜNER, Gercüþ; Ali YILDIZ, Gülkonu; M. Salih YILDIZ, Yüksekova; Muzzefer YÖNDEMLÝ, Ovaeymir. Oud-burgemeesters: Abdullah AKIN, Þahabettin ASLANER, M. Remzi AZÝZOÐLU, Mehmet Can TEKÝN, Murat CEYLAN, Þükrü ÇALLI, Feridun ÇELÝK, Abdullah DEMÝRBAÞ, Zülküf EMÝRHANOÐLU, Fadýl ERDEDE, Kazým ERGEN, Nezir GÜLCAN, Abdullah KAYA, Osman KESER, Fadil KILIÇ, Cabbar LEYGARA, Reþat ÖKTEN, Selim ÖZALP, Þahabettin ÖZASLANER, Ferman ÖZER, Mesut ÖZTÜRK, Cezair SERÝN, Metin TEKÇE, Hüsnü TUR, Þefik TÜRK, Hüseyin ÜMÝT, Sabri VESEK, M. Salih YALÇINKAYA, Feridun YAZAR, oud-voorzitter van HEP. POLITICI: [Hak-Par (Parti de Droit et des Libertés)] Velit ABA, Resul ALINAK, Faysal BALABAN, Mehmet BAYDAR, Sertaç BUCAK, voorzitter, Reþit DELÝ, vice-voorzitter, Fehmi DEMÝR, Mustafa KALKAN, Feltah KARAGÖZ, Halis NEZAN, Azad SAGNÝÇ, Hüseyin TAYSUN, Reþat TUNÇ, Þeref YALÇÝN. [KADEP (Partij van de Participatieve Democratie)]: Ýhsan AKSOY, vice-voorzitter, Mehmet Muhsin ASLAN, Yüksel AVÞAR, vice-voorzitter, Abdullah AYDIN, Lütfi BAKSI, vice-voorzitter, Sait BUDAK, A.Gafur ÇEMBERLÝTAÞ, Cuvanroj CEYHAN, Hüseyin, DURU, Mehmet Ýhsan ELÇÝ, Rüya ELÇÝ, Salih GÜLERÝM, Abdulhakim GÜNAYDIN, Mizamettin MASKAN, vice-voorzitter, Gazi SABANCI, Ramazan SÖNMEZ, Mahmut SUBAÞI, vice-voorzitter, Emrullah SÜSLÜ, Ali GÜNEÞ, vice-voorzitter, Þehmuz YALÇIN. [DEHAP (Democratische partij van het volk)]: Tuncer BAKIRHAN, oud-voorzitter, Ali ÜRKÜT, oud vice-voorzitter. Gemeenteraadsleden en provinciale verkozenen: : Hamza ABAY, Mehmet ABBASOÐLU, Abdullah ALA, Ahmet ALAGÖZ, Erol ALDEMÝR, Bayram ALTUN, Ýsmail ANCI, Maruf ARAS, Raþit ARSLAN, Süleyman ASLAN, Mehmet Muhsin ASLAN, Necdet ATALAY, Medeni AYGÜL, Mahmut BADILLI, Sedat BÝNÝCÝ, Mehmet BOZDAÐ, Yýlmaz BOZKURT, Hasan BOZKURT, Fevzi CANER, Cevdet ÇAÐLAR, Songül ÇAYNAK, M. Þerif ÇELEBÝ, M. Ýhsan ÇEVÝK, Ýbrahim ÇOKO, Kurbani DEMÝR, Fehmi DEMÝR, M. Can DEMÝR, Nurettin DEMÝRTAÞ, Hatip DÝCLE, Rufet DÝLER, Abdurrahman DOÐAR, Mehmet DOYMAZ, Kerem DURUK, Kudret EÇER, Hidayet ELÝNÇ, Gürgün ELTER, Alaaddin EPÖZDEMÝR, Mehmet ERDOÐAN, Adnan ERKMEN, M. Faik ERTEM, Cemil FAZLA, Ömer GÖKALP, Nurettin GÜLER, Selahattin GÜVENÇ, Selma IRMAK, Hüseyin IÞIK, Mustafa KALKAN, Eyüp KARAGEÇÝ, Mehmet Zeki KARATAÞ, Muhittin KAYA, Selahattin KAYA, Pelgüzar KAYGUSUZ, Reþat KAYMAZ, Mehmet KAYSI, Yavuz KITAY, Nazým KÖK, Ferhat KUTLUK, Veli MÜKYEN, Zeyrettin OKAY, Erdal ORHAN, Hilmi ÖNCÜ, Salih ÖZDEMÝR, Orhan ÖZEL, Halil PAYDAÞ, Murat POLAT, Hecer SARIHAN, Mustafa SARIKAYA, Sinan SÜRMELI, Fahrettin ÞARLATAN, Ali ÞÝMÞEK, Mehmet TANHAN, Mehdi TANRIKULU, Ali TANRIVERDÝ, Abdurahman TAÞÇI, M. Þirin TEKÝK, Mehmet TEKÝN, Ýsmail TÝLHE, Hamit TOKAY, Sýdýk TOPTAÞ, Mehmet TURGAY, Fevzi VARLI, Baki YALCINKAYA, Þehmus YALVAÇ, Ferhenk YAZGAN, Ýbrahim YILMAZ, Ubeydullah YÝÐÝT, Kamuran YÜKSEK, Ziya YÜRÜK, Enver YÜZEN, Hüsamettin ZENDERLÝOÐLU. Artiesten, schrijvers, uitgevers en journalisten: Nesmi ADAY, Nilüfer AKBAL, Selim AKGÜL, Metin AKTAÞ, M.Sait ALPARSLAN, AhmetARAS, Arjen ARÝ, Kemal AVCI, Ýrfan BABAOÐLU, Mustafa BALBAL, Bayram BALCÝ, Faruk BALIKÇI, S.Berkel BARAN, Mahmut BARIK, Tahar BATEÝ, Þefik BEYAZ, Ali BEYKÖYLÜ, Mustafa BORAK, Bayram BOZYEL, Kemal BÜLBÜL, Veli BÜYÜKÞAHÝN, Abdullah CAM, Ihsan CÖLEMERGÝ, Remzi ÇAKIN, Veysel ÇAMLIBEL, Yavuz ÇAMLIBEL, Mehmet ÇETÝN, Hacý ÇETÝNKAYA, Ýhsan ÇÖLEMERKLÝ, Yasemin ÇUBUK, Mehmet DEMÝR, Ömer DILSOZ, Þehmus DÝKEN, Receb DÝLDAR, Doðan DURGUN, Cihan EKÝNCÝ, Þakir EPÖZDEMÝR, Beni Saadet ERDEM, A.Hilmi ERKEK, Yaþar EROÐLU, Serhat ERTUNA, Gülçiçek GÜNCEL TEKÝN, Hüseyin GÜNDÜZ, Çetin GÜNEÞ, Ayhan GÜNGÖR, Hayal HANOÐLU, Eyüp HANOÐLU, Remzi ÝNANÇ, A-Hicri ÝZGÖREN, Miran JANBAR, Sidar JÝR, Köroðlu KARAASLAN, Mehmet Emin KARAKULAK, Vahap KAYA, Gülten KAYA, Abdullah KESKIN, Salih KEVIRBIRÝ, Kenan KIRKAYA, Zülküf KIÞANAK, Ali KÖROÐLU, Lal LALEÞ, Orhan MÝROÐLU, Mem MÝRXAN, Doðan MUNZUROÐLU, M. Salih MÜHÜRDAROGLU, Kaya MÜÞTAKHAN, Kawa NEMÝR, Yilmaz ODABAÞI, Ahmet ÖNAL, Aliþan ÖNLÜ, Hasan ÖZGÜNEÞ, Felat ÖZSOY, Fadýl ÖZTÜRK, Abdin PARITLI, Kemal PEKÖZ, Celal PEKÖZ, Edip POLAT, ROJÎN, Mesut SAGANDA, Suzan SAMANCI, Naci SAPAN, Emin SARI, Arif SEVÝNÇ, Hüseyin SÝYABENT, Fevzi ÞÝMDÝ, Mahmut ÞÝMÞEK, Tayip TEMEL, M.Salih TURAN, Þehmus ULEK, Ramazan ÜLEK, Fatma VARGÜN, Abdullah VARLI, Rizo XERZÝ, Mustafa YELKENLÝ, Güven YILMAZ, Adnan YÜCE, Behlul ZELAL, Sýtký ZÝLAN, Adil ZOZANÝ. Vertegenwoordigers van vakbonden en verenigingen: Saim ABAY, Veysi ACAGÜL, Müslüm ACAR, Eyyüp ACU, Fadýl ADAR, Ahmet ADAY, Dilek ADSAN, Davut AÐAR, Murat AKBALIK, Burhan AKBAY, Ýsmail AKBULUT, M. Ali AKÇÝÇEK, Þevket AKDEMÝR, Ali AKDURAN, Elif AKGÜL ATEÞ, Mahmut AKIL, Ali AKINCI, Nihat AKSOY, M.Mazhar AKTAÞ, A.Þükran AKTAÞ, Fahrettin AKYIL, Mehmet AKYOL, Haydar AKYOL, Mehmet ALANÇ, Abdullah ALINAK, Hasan Hayri ALKAN, Kenan ALP, Mehmet ALP, Ýzettin

ALPERGÝN, Habibe ALTAN, Kenan ALTAN, Veysi ALTAY, Muhsin ALTINTOP, Ahmet ALTUÇ, Necib ALTUNLI, Sadettin AMAK, Ahmet ARAM, Hasan ARIKAN, Mustafa ARISÜT, Fahrettin ASLAN, Hüseyin ASLAN, Emin ASLAN, Þükrü ASLAN, Mustafa ASLAN, Þükrü ASLAN, M.Nur AÞAN, Ramazan ATEÞ, Güven ATEÞ, Adem AVCIKIRAN, Bahattin AYAZ, Abdurahman AYAZ, Þükrü AYAZ, Vetat AYDIN, Gülten AYDIN, Tekin AYDIN, Osman AYDIN, Nursel AYDOÐAN, Celal AYGEN, Orhan AYHAN, Hüseyin AYYILDIZ, M.Erkan AZÝZOÐLU, Niyazi BABAN, Mahmut BADILLI, Þemsettin BAKIR, Ýhsan BAKIRHAN, A.Vahap BAKIÞ, A.Selam BAKÞÝ, Emin BALDAÞ, Süleyman BALKAN, Ali BARÝZ, Adil BARTAN, Ýbrahim BARUT, Halil BASAN, Seyithan BASUT, Osman BAÞKAN, Vahap BAYAR, Murat BAYDOÐDU, M.Nuri BAYRAM, Bekir BEKÝROÐLU, Hasan BEYDÝLLÝ, Yusuf BÝLEN, Abdulkerim BÝNGÖL, Emrullah BÝNGÜL, Ýbrahim Halil BÝNÝCÝ, Musa BOR, Lezgin BOZAN, Cahit BOZBAY, M.Baha BOZKURT, M. Cüneyt BOZKURT, Mehmet BOZKURT, M-Selim BOZYÝÐÝT, Mehmet CANDEMÝR, Ahmet CANDEMÝR, Ýmam CANPOLAT, Zülküf CANTÜRK, Veysi CAYHAN, Erdal CEVÝZ, Mahmut CEYHAN, Ayhan ÇABUK, Kerem ÇAÐIL, Cevdet ÇAKA, Salih ÇAKIR, Ýrfan ÇALIÞ, Nurettin ÇALÝÞ, A.Rahman ÇELÝK, Ahmet ÇELÝK, Niyazi ÇETINOK, Nebile Irmak

ÇETÝN, Kasým ÇETÝNKAYA, M.Metin ÇILGIN, Mehmet ÇINAR, Hasan ÇÝÇEK, Mehmet ÇÝÇEK, Deniz ÇÝFTÇÝ, Þaban ÇÝFTÇÝ, Zahit ÇÝFTKURAN, Selahattin ÇOBAN, Kenan ÇOBAN, Fesih DADAÞ, Hüseyin DAÐ, A.Kadir DANIÞ, Abdulhakim DAÞ, Abdurahman DAÞDEMÝR, Salih DAÞDEMÝR, M. Ali DAÞDEMÝR, A. Alim DAÞDEMÝR, Zabit DEMÝR, Kutbettin DEMÝR, Mehmet DEMÝR, Sadýk DEMÝR, Abdulrahman DEMÝR, M. Hanifi DEMÝR, Çayan DEMÝREL, Servet DENÝZ, Faik DÝYAR, Vedat DOGANAY, Eþref DOÐANER, Ali DOÐANOÐLU, Recep DOÐANUR, M.Cemal DOÐRUL, Ceyhan DÖLEK, Hüsamettin DUYAR, Mustafa Vasfi DÜÞENEKLÝ, Ali Can EBEDÝNOÐLU, Þimþirdin EKÝNCÝ, Vezir EKÝNCÝ, Serdar EKÝNGEN, Ýdris EKMEN, Güler ELVEREN, Hasan ENSARÝOGLU, Ferit EPÖZDEMÝR, Ali ERDEM, Refiya EREZ, Farahdiba ERGÜL, Yaþar ERGÜL, Erdinç ERGÜN, Ersin ERÝNCÝK, A.Hilmi ERKEK, Mahmut ERKENEK, Seher EROL, Azat FAZLA , Zemzem FEDAÝ BALÝ, S.Sýrrý FEROÐLU, Seydi FIRAT, Ferbaba FIRAT, Bedri FÝRAT, Doðan GENÇ, Ahmet GÖKSU, Hakim GÖNÜL, Ýhsan GÜLER, Sedat GÜLER, Gýyasettin GÜLTEPE, Ali Naki GÜNDOÐDU, M.Aydin GÜNDÜÐMÜÞ, Hamza GÜNDÜZ, Fevzi GÜNDÜZ, Akýn GÜNGÖR, Nevin GÜNGÖR REÞON, Ýbrahim GÜRBÜZ, Kazým GÜRBÜZ, Rýza GÜRBÜZ, Ýlhan GÜVENIR, Erdal GÜZEL, Yasin HASKANLI, Tahir HAZAR, M. Reþit IRGAT, A.Ekber IÞIK, Baki IÞIKTAÞ, Rýfat ÝLHAN, Þehmus ÝMÝÞÇÝ, Sevgi ÝNCE, Ali

ÝNCESU, Kadir ÝZOL, Ýhsan KAÇAR, Hacý KAÇAR, Þükrü KAÇMAZ, Mustafa KALKAN, Þükrü KARABOÐA, Bayram KARACA, Ýsmet KARADAÐ, Sýdýk KARAGÖZ, M.Ali KARAGÜZEL, Bahri Zülküf KARAKOÇ, Ramazan KARASÝN, Ehup KART, Veli KASIMOÐLU, Recep KAVUÞ, Bülent KAYA, Mehmet KAYA, Tuna KAYALAR, Sabahattin KEPENEK, Veysel KESER, Umit KESER, Yakup KESKÝN, Hakký KILIÇ, Mehmet KILIÇ, Ahmet KILIÇ, M. Þefik KIZILCA, Nurettin KIZILKAV, Filiz KIZILKAYA, Mehmet KIZILTEPE, Gülay KOCA, M.Nazif KOÇ, Nusret KOÇ, Arif KOPARAN, Mehmet KORLAELÇÝ, Osman KÖSE, M. Nuri KURKMAZ, Zozan KURT, Hamit KURT, Emin KURTYE, Adýl KUTAY, Ýbrahim KUTLUAY, Lezgin KUTUM, Erdal KUZU, Mahir MALGAZ, A.Cemil MATARACI, Abdullah MELÝK, Ekrem MÝRAÇ, Yüksel MUTLU, Hakan MUTLU, Ýbrahim MUTLU, Eþret ODABAÞI, Ýsmail ODABAÞI, Suten OÐRAÞ, A.Melik OKAY, Ali Ýhsan OKÇU, Allattin ONART, Halit ORAL, Ýlhan ÖNCÜ, Ali ÖNCÜ, Yavuz ÖNEN, président de la fondation des droits de l’homme en Turquie, Veysi ÖNER, Kazým ÖZ, Aziz ÖZALP, Hikmet ÖZAYDINLI, Þefik ÖZBAY, Emine ÖZBEK, Hikmet ÖZCAN, M.Zeki ÖZCAN, Mulazým ÖZCAN, Kamil ÖZDEMÝR, Kenan ÖZDEMÝR, Lokman ÖZDEMÝR, Mehmet ÖZDEMÝR, Dursun ÖZDOÐAN, M.Saýt ÖZEK, Mehmet Þah ÖZERDEM, Halil ÖZGEN, Kemal ÖZGÜL, Ali ÖZLER, Menduh ÖZTÜRK, Ali Ýhsan PARLAK, Cihat PARLAK, Mehdi PERÝNÇEK, Vezir PERÝÞAN, Riza POLAT, Derviþ POLAT, Seyfettin POLAT, Ýlyas POYRAZ, Yusuf PULAT, Ýbrahim ROJHÝLAT, Mesut RÜZGAR, Kazým SAÐIN, Ahmet SALIAN, Sevim SALÝHOÐLU, H.Hüseyin SAMAN, Ýbrahim SARI, M.Can SARI, Ýbrahim SEÇKÝN, Faruk SERKAN, Hasan SERTKAYA, Muharrem SEVEN, Burhan SEYHANOÐULLARI, Yaþar SEYMAN, Þevket Þevder SEZEN, Þükran SÝNCAR, Gürbüz SOLMAZ, Yusuf SÖÐÜT, Nurettin SÖNMEZ, Emin SÜZEN, Suna ÞAHÝN, Sait ÞANLI, Ayhan ÞANLI, Cemal ÞEN, Þihat ÞENGAL, Vedat ÞENGÜL, Serdal ÞÝMDÝ, Emir Ali ÞÝMÞEK, Ferhat ÞÝMÞEK, Sami TAN, Rýza TAN, M. Nuri TANRIKULU, Cuma TANRIKULU, M.Fatih TANRIKULU, Tahirhan TAÞ, Nedim TAÞ, Muzaffer TAÞCAN, Mehmet TAÞKIRAN, Kemal TAÞTAN, Muharrem TEKÝN, Muammer TEKÝN, Emin TEKÝN, Hüseyin TÝMUR, Mahmut TÝMURTAÞ, Nusret TOKDEMÝR, Deniz TOPKAN, Fazýl TÖRE , K. Ali TUFAN, Asým TUNCAY, Sedat TUNCER, Ýsa TUNÇ, Ugur TURAN, Nevzat TURGUT, Ahmet TURGUT, Hüseyin TURHAN, Reþit TUÞAR, M. Ali TÜY, Nedim TÜZÜN, Nevaf UÇAR, Necip ULUDÝL, A.Hikmet USLU, Çetin UYAR, Ýbrahim ÜLKER, Mehmet VURAL, Müyeser VURUNBÝGÝ, Halis YAKUT, Orhan YALÇIN, Sedat YALÇIN, Reyhan YALÇINDAÐ, Hülya YAMAN, Serdar YAMAN, Reþit YAÞAR, Edip YAÞAR, Atilla YAZAR, Nadir YEKTAÞ, Hülya YENER, Haci YERSIN, Habib YEÞÝLTEPE, Suat YETÝÞKÝN, Talýb YILDIRIM, Mustafa YILDIZ, Ümit YILDIZ, Hamit YILDIZ, Halit YILDIZTEKÝN, Sebahettin YILMAZ, Mustafa YILMAZ, Ali YILMAZ, Seferi YILMAZ, Azize YÝÐÝT, Murat YÝKÝT, Özkan YORGUN, A. Rýza YURTSEVER, Cemalettin YÜKSEL, Yücel ZÜLFÜKAR, Mazhar ZÜMRÜT, Hatice ZÜMRÜT. Advocaten (Balievoorzitters): : Nevzat ANUK, Hakkari, Hüsnü AYHAN, Van (oud), Sabri ÇEPÝK (oud), Nuþirevan ELÇÝ, Þirnak, Feridun GÖKKAN (oud), Fethi GÜMÜÞ, Diyarbakir (oud), Özgür Ulaþ KAPLAN, Tunceli, Necip KORKMAZ, Hakkari, Sadun ÖZTÜRK, Sedat ÖZVÝN, Batman, Sezgin TANRIKULU, Diyarbakir, Necati YAKIÞIRER, Kars (oud), Mazhar YÜREK, Bitlis. Advocaten: : Mehmet Emin ADIYAMAN, A.Kemal AHLASOÐLU, Muhammed AKAR, Süleyman AKKAYA, M. Emin AKTAR, Fikret AKTAÞ, Mustafa ALADAÐ, Hasan ALDANMAZ, Mehmet ALÝÞ, Semra ANDA, Ruþen ARSLAN, Türkan ASLAN, Mehmet Ali ASLAN, Hüsnü AYHAN, Mustafa AYZÝT, Ferhat BAYINDIR, Mehmet BAYRAKTAR, Nezahat Paþa BAYRAKTAR, Gülhan BAYRAM, Mesut BEÞTAÞ, Cimþit BÝLEK, Sevgi BÝNBÝR, Ali BOZAN, Ercan BOZKURT, Bedia BURAN, Hikmet BURÇAK, Baki ÇELEBÝ, Nizamettin ÇELÝK, Murat ÇÝÇEK, Sedat ÇÝNAR, Ahmet DAÐ, Hasan DAÐTEKÝN, Meral DANIÞ-BEÞTAÞ, Sami DEMÝR, Servet DEMÝR, M. Ali DÝNLER, Baran DOÐAN, Ýrfan DÜNDAR, Mehmet EKÝCÝ, Tahir ELÇÝ, Yusuf ELÝTOK, Muharrem ERBEY, Piltan ERDOÐAN, Vatan ERLER, Özgür EROL, Abdulrezzak ERTAÞ, Yusuf ERYOL, Veysi ESKÝ, M.Þerif FELEKOÐLU, Kazým GENÇ, Naim GEYLANÝ, Yekbun GEYLANÝ ASLAN, Feridun GÖKKAN, Ýbrahim GÜÇLÜ, Abdulkadir GÜLEÇ, Ömer GÜNEÞ, Mustafa GÜNEÞ, Beyhan GÜNYELÝ, Celal HARAS, Veysi HIZAL, Mizgin IRGAT, Ýsmail Hakký IÞIK, Ýbrahim ÝNCE, Fatma Dilek ÝNCESU, Hacý KABAK, Filiz KALAYCI, Levent KANAT, Þenay KARABABA, Yusuf KARATAÞ, Bekýr KAYA, Giyasettin KAYA, Mahir KAYA, Selahattin KAYA, Metin KILAVUZ, Mahmut KIZILAY, Sabahattin KORKMAZ, Mustafa KÖROÐLU, Bedri KURAN, Mehmet MIZRAK, Güven ÖZATA, Kahraman ÖZÇAÐÝN, Halil Ýbrahim ÖZDEMÝR, Saim ÖZDEMÝR, Alpay ÖZER, Serdar ÖZER, Mustafa ÖZER, Vedat ÖZKAN, M. Nuri ÖZMEN, Sadun ÖZTÜRK, Hasan Hüseyin REYHAN, Mustafa ROLLAS, Halit SALMAN, Aydýn SATICI, Sait SEVER, Ýbrahim SÝNEMÝLLÝOÐLU, Zülküf ÞAHÝN, Cemþid TABAK, Nurettin TANIÞ, Mahmut TANZÝ, Feridun TAÞ, Mahmut TAÞCI, M.Hakan TAY, Sedat TÖRE, Bahattin TURÞAK, Þehmus ÜLEK, Yusuf VARGÜN, Baran VURAL, Güneþ YAÐCI, Ender YAÐMUR, Nurettin YASAK, Ali YAÞAR, Sami YAVUZ, Hasan YENÝCE, Ahmet YEÞÝL, Faik YILDIRIM, Canip YILDIRIM, Resul YUCA, Mümtaz YURTSEVER, Veysi ZEYDANLIOÐLU. Dokters : Nusret ATEÞ, Mehmet Zeki BUDAK, Orhan BUDAK, Muammer DEÐER, Mehmet DILARA, Ýlhan DÝKEN, Ömer EKÞÝ, Adnan GÜLLÜOÐLU, Mahmut ÝLHAN, Necdet ÝPEKYÜZ, Mustafa KAÇAR, Naci KUTLAY, Mehmet OKÇUOÐLU, Hamit ÖZÇELÝK, M. Kemal PARLAK, Burhan SEYHANOÐULLARI, Sabri SOYSAL, Ayten TUTAM, Selim ÜLGER, Malur YEÞILDAL, Rýfat YÜKSEKKAYA. Universitairen en onderwijzers: Ýrfan AÇIKGÖZ, Ahmet ADÝGÜZEL, Mehmet AKAR, Murat AKBALÝK, Ali AKDURAN, Halil AKSOY, Yalçýn ALÇÝÇEK, Tarik ALTUN, Doðan ANGAY, Hüseyin ANIL, M. Selim ARATEMUR, Ýsmail ATA, Nurettin ATAMAN, Nusret ATEÞ, Halil ATEÞ, Selahattin ATMACA, Ali AYLI, Abdurrahman BAKIR, Çiðdem BÝNBAY, Figen BÝNBAY, M.Baha BOZKURT,

Abidin BÜYÜKSU, Mahmut CAN, Mehmet ÇALÐAN, Niyazi ÇETÝNOK, Habib ÇINAR, Sýtký DEHSET, Nezir DEMÝR, Hayri DEMÝREL, M.Baki DÖNER, Hüsamettin DUYAR, Zahir DÜZ, Feyyaz EKMEN, M. Masum ERÝÐ, Ali ERSÖNMEZ, Erkan ESLEK, Cafer GÖÇMEN, Hüseyin GÖZEN, Mustafa GÜL, Kemal GÜLTEKÝN, Ali GÜN, Yüksel HAN, Fehim IÞIK, Hatun ÝLDENÝZ, Ahmet ÝNAN, Gülçin ÝSBERT, Tayfun ÝÞÇÝ, Hasan KALDIK, Zeki KANAY, Alican KAPLAN, Emine KARAASLAN, Hacý Ali KARABIYIK, Gýyasettin KARAHAN, Mehmet Ali KAYA, Musa KAZICI, Ayfer KOÇAK, Aliye KORKMAZ, Musa KULU, Biþar KULUMAZ, Fadime KURT, Hasan KURTAY, Sedat KUÞSEVER, Kamil KUTLU, Ýbrahim KÜREKEN, Emile MEÞE, Lami ÖZGEN, Hasan ÖZGÜNEÞ, Seyfettin ÖZKAÇMAZ, M. Ali ÖZKAL, Uður PAÞA, Yusuf POLAT, Mesut SAGANDA, Turan SARITEMUR, Nimet SEZGÝN, Kemal SÖYLEMEZ, Tuncay ÞAÞAR, Turgay TARHAN, Gökhan TAÞTAN, Hacý TEKÝN, Celal TEMEL, Mahmut TOÐRUL, Sedat TUNCER, Faik TUNÇTAY, Yýlmaz TURGUT, Tuncer UÞAR, Fikret UYAR, Cengiz ÜSTÜNTAÞ, Mustafa VAKÝT, Mehmet YARDIMCI, Haci YERSÝN, Kadri YILDIRIM, Ahmet YILDIRIM, M.Tayip YILDIZ, Dursun YILDIZ, E.Ýnce YILMAZ, Turgut YOKUÞ, Ali Rýza YUMUR, Hasan YURTSEVER., Kemal YÜKSEL. EUROPA : Fahrettin ADSAY, dokter; Aso AGACE, directrice van HÎNBÛN, Duitsland; Feqi AHMET, dichter; Nezîr AKAD, socioloog; Abdullah AKAGUNDUZ, advocaat; Mahmut AKBAYIR, onderwijzer; Hamide AKBAYIR, directeur van NRW; Salih AKIN, maitre de conférence aan de Universiteit van Rouen; Haci AKMAN, universitair; Hüseyin AKMAZ, voorzitter van FEYKOM, Oostenrijk ; M. Emin AKTAR, advocaat; Þemsettin AKTAÞ, economist; Fikret AKTAÞ, advocaat; Rohat ALAKOM, schrijver; Roni ALASOR, journalist; Naile ARAS, politica; Faruk ARAS, schrijver; Günay ASLAN, journalist; Mustafa ASLAN, socioloog; Hüseyin ASLAN, ingenieur; Musa ATAMAN-SOSYAL, consultant; Ziya AVCI, vertaler; Bayram AYAZ, schrijver; AYDIN, artiest; Mustafa AYDOGAN, schrijver; Ibrahim Seydo AYDOGAN, taalkundige; Fergin Melik AYKOÇ, onderwijzer; Ruþen AYTAÇ, advocaat; Osman AYTAR, socioloog; Halid AZÝZOGLU, schrijver; Hêlin BABA, parlementslid van Berlijn; Kazým BABA, onderwijzer; Kurdo BAKSI, journalist, laureaat van de Olof Palme Prijs voor de Vrede; Melle Þafi Mehmet BALLI, directeur van de Koerdische islamitische gemeenschap; Cemal BALLIKAYA, schrijver; Mahmut BARAN, advocaat; Ali BARAN, kunstenaar; Rojen BARNAS, schrijver en dichter; Cemal BATUN, journalist; Newroz BAWER, schrijver; Hüseyin BEKTAS, dokter; Serdal BENLI, socioloog, Lid van het Uitvoerend Comité van de Socialistische Partij van Denemarken; Þefik BEYAZ, schrijver; Hasan BEYDÝLLÝ, ingenieur; Hüseyin BÝLDÝK, alevitische religieuze leider; Hasan BILDIRICI, journalist; Sidar BINGÖL, KOMKAR, Nederland; Xemgin BÝRHAT, kunstenaar; Diyar BOTÝ, schrijver ; Sýddýk BOZARSLAN, schrijver; Þermîn BOZARSLAN, voorzitter van de Federatie van verenigingen van Koerdistan in Zweden; Hamit BOZARSLAN, professor aan het EHESS, Parijs; Y. Serhat BUCAK, advocaat; Yilmaz CAMLIBEL, schrijver; Goran CANDAN, directeur van de Koerdische bibliotheek en musea van Zweden; CANKURD, schrijver; Franck CECEN, advocaat; Özlem ÇEKÝÇ, afgevaardigde van het Deens parlement; Ali Haydar CELASUN, alevitische religieuze leider; Hanefi CELEPLÝ, economist; Ahmet ÇELÝK, secretaris van YEKKOM, Duitsland ; Rýza ÇELÝK, architect; Salim ÇELIKER, economist; Celadet ÇELIKER, dokter; Munzur ÇEM, schrijver; Ferda ÇETÝN, advocaat; Hikmet ÇETÝN, onderwijzer; Firat CEWERI, schrijver; Mûrad CIWAN, journalist; CÖMERT, kunstenaar; Ahmet DAÐ, advocaat; Murat DAGDELEN, schrijver; Faysal DAÐLI, journalist; Seyhmus DAGTEKIN, dichter, schrijver en laureaat van de Internationale Prijs van de Franstalige Poëzie; Sileman DEMIR, schrijver; Mehmet DEMÝR, vice-voorzitter van YEKKOM, Duitsland; Mustafa DEMÝR, advocaat; Gülseren DEMÝREL, lid van de raad van de Groenen, Duitsland; Ahmet Gulabi DERE, journalist; Aydýn DERE, schrijver; Delil DÝLANAR, kunstenaar; Haydar DILJEN, schrijver; DÝNO, kunstenaar; DÝYAR, kunstenaar; Tuncay DOÐAN, journalist; Ýbrahim DOÐUÞ, directeur van het Koerdische en Turks sociaal centrum, Groot-Brittannië; Faruk DORU, directeur van het Informatiecentrum over Koerdistan, Parijs; Seyran DURAN, voorzitter van de Vrouwenunie van Koerdistan in Zweden; Husên DÜZEN, schrijver; Sami EKÝCÝ, onderwijzer; Tahir ELÇI, advocaat; Kadir EMSIZ, stichter van KURD-KAV; Bedirxan EPÖZDEMIR, schrijver; Hacý ERDOÐAN, pedagoog; Yasar ERTAÞ, advocaat; Derwiþ FERHO, voorzitter van het Koerdisch Instituut te Brussel; Medeni FERHO, schrijver; Kemal GÖRGÜ, acteur; Bilal GÖRGÜ, schrijver; Baki GÜL, journalist; Abdulkadir GÜLEÇ, advocaat; Cemil GÜNDOGAN, schrijver; Ýbrahim GÜRBÜZ, ingenieur ; Þehmus GÜZEL, universitair ; Hediye GÜZEL, perssecretaris van CEP; Rojan HAZIM, schrijver; Canê INAC, kunstenaar; Metin ÝNCESU, voorzitter van het Centrum voor Koerdische studies (NAVEND), Duitsland, Iþýk ÝÞCANLI, psychiater ; Haydar IÞIK, schrijver; Keya IZOL, oud-voorzitter van de Federatie van Verenigingen van Koerdistan in Zweden; Ender KARADAÞ, dokter; Yakup KARADEMIR, vertaler; Raþit KARAKAYA, zakenman; Ahmet KASIMOGLU, ingenieur; Fuat KAV, journalist; KAWA, kunstenaar; Þerafettin KAYA, advocaat; Zeki KAYNAK, voorzitter van FEDKOM, Nederland; Ali Hüseyin KERÝM, schrijver; Ali KILIÇ, universitair; Mustafa KISABACAK, economist; Ali Haydar KOC, historicus; Süleyman KÖKSAL, uroloog; Demet KORKMAZ, journalist; Seyîdxan KURIJ, journalist; Ziya LACIN, onderwijzer; Mahmûd LEWENDÎ, schrijver; Recep MARAÞLI, schrijver; Faris Medeni MARSIL, journalist; Mehmet MENGE, voorzitter van FEKAR, Zwitserland; Cahit MERVAN, journalist; Hesenê METE, schrijver; Þiyar MUNZUR, kunstenaar; Emîn NAROZI, vertaler; Kendal NEZAN, voorzitter van het Institut kurde de Paris; Özz NUJEN, stand-up comedian; Mamoste NUJEN, karikaturist; Cemal ONURSAL, economist; M. Ali OTURAN, professor aan de Universiteit van Paris-Est; Nihal OTURAN, universitair; Serdar ÖZER, avocat; Mustafa ÖZER, avocat; Mehmet ÖZGÜL, journalist; Reþat ÖZKAN, journalist; Fevzi ÖZMEN, schrijver; Maþallah ÖZTÜRK, journalist; Nalin PEKGÜL, ex-parlementslid van Zweden, voorzitter van de Organisatie van de Sociaal-democratische vrouwen van Zweden; Mustafa PEKÖZ, schrijver; Kemal PEKÖZ, uitgever; Celal PEKÖZ, uitgever ; Gülistan PERWER, zangeres ; Þivan PERWER, muzikant; Arzu PEÞMEN, voorzitter van FEDBÝR Groot-Brittannië; Remzi RASA, schilder; Þoreþ REÞÝ, schrijver; Baran RIZGAR, taalkundige; Kazým ROBAR, onderwijzer; Serdar ROSAN, schrijver; ROTÝNDA, zanger ; Mehmet ÞAHÝN, directeur van Dialog-Kreis, Duitsland; Beser ÞAHÝN, zangeres; Mahmut ÞAKAR, advocaat; Gýyasettin SAYAN, parlementslid van Berlijn; Abubekir SAYDAM, directeur van de stichting Þivan Perwer; Mukaddes ÞAHÝN, economiste; ÞEMDÝN, zanger; Nezir ÞEMMIKANLI, oud vice-burgemeester van Çankaya, Ankara; SEYÝTHAN, zanger; Hasan SINEMILIOGLU, maître de conférence aan de Universiteit van Dortmund; Zinar SORAN, schrijver; Reþad SORGUL, journalist; Kamer SÖYLEMEZ, journalist; Zerin TEK, vakbondsleider; Mustafa TOPKAYA, voorzitter van het Koerdische en Turks Sociaal Centrum, Groot-Brittannië; Birusk TUGAN, journalist; Sedat TUNCER, zakenman; Veysel TURHAN, voorzitter van FEKBEL, België; Feleknas UCA, Europarlementslid; Þehmus ÜLEK, advocaat; Mehmet ULKER, voorzitter van FEYKA, Frankrijk; Mesut UYSAL, advocaat; Oktay UZUN, advocaat; Yekta UZUNOÐLU, dokter; Zinarê XAMO, schrijver; Faik YAÐIZAY, vertegenwoordiger van DTP in Brussel; Rýza YAÐMUR, alevitische religieuze leider; Yusuf YEÞÝLÖZ, schrijver; Memo YETKIN, schrijver; Mirhem YÝÐÝT, schrijver; Mehmet Emin YILDIZ, onderwijzer; Kerim YILDIZ, directeur van Kurdish Human Rights Project ; Memo YILDIZ, zakenman; Mehmet YÜKSEL, voorzitter van KIB, Rome; Ismail YURTDAÞ, universitair; Mümtaz YURTSEVER, advocaat; Reþo ZÎLAN, taalkundige; Zeynelabidîn ZINAR, schrijver; Ahmet ZÎREK, acteur.

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×