INTERNATIONALE POLITIEK

Oproep aan onze politici: doorbreek het stilzwijgen rond Afrin

Image
De Turkse agressie-oorlog tegen Afrin, een enclave met een grote meerderheid Koerden, duurt nu al bijna twee maanden. Meer dan 140 academici, kunstenaars, schrijvers en mensen van het middenveld lanceren een oproep aan onze politici om het stilzwijgen rond Afrin te doorbreken.
 Een vreedzame enclave van waaruit geen dreiging of geweld uitging krijgt te maken met intense Turkse bombardementen en militiegeweld. Dit alles onder het mom van ‘strijd tegen terrorisme’ (lees de Koerdische volksmilities die een vooraanstaande rol hebben gespeeld in het verslaan van de Islamitische Staat). Er vallen honderden slachtoffers te betreuren, onder wie heel wat kinderen. Met de steun van het Turkse leger zijn milities van gewapende salafisten tot op enkele kilometers genaderd van de gelijknamige stad Afrin. Met de steeds maar driestere agressieve taal van president Erdogan, valt het ergste te vrezen. Volgens de propaganda van president Erdogan zal de oorlog er voor zorgen dat de ‘oorspronkelijke bewoners’ kunnen ‘terugkeren’ naar Afrin. In werkelijkheid is hij gestart met een operatie die Afrin etnisch moet zuiveren van de Koerdische bevolking. Vervolgens wil hij naar eigen zeggen de Syrische vluchtelingen hervestigen die zich in Turkije bevinden. Erdogan dreigt er ook mee om na Afrin de steden Manbij, Kobani, Tel-Abyad, Ras al-Ayn and Qamishli aan te vallen. Dat betekent dat hij heel de noordelijke regio onder controle van Ankara wil plaatsen met de hulp van door Turkije getrainde islamistische milities.
President Erdogan is vastbesloten om een einde te maken aan een uniek basisdemocratisch, pluralistisch en gender-gelijk politiek experiment, aan een project waar mensen in vrede, met godsdienstvrijheid en culturele diversiteit proberen te bouwen aan een betere toekomst te midden van de oorlogsgruwel.
De Turkse militaire agressie luidt een nieuwe fase in de bijna zeven jaar lange oorlog in. Blijkbaar zijn zowel Poetin, als Assad bereid Erodgan vrij spel te geven in ruil voor het heroveren van Ghouta. Voor de VS is het hoe dan ook een win-win scenario vermits ze via Turkije voet aan de grond krijgen in Syrië.  Voor Assad is de militaire agressie van Turkije een noodzakelijk kwaad, zodat ook hij zich van het lastige zelfbestuur onder impuls van de Koerden weet te bevrijden. Terwijl het voor Poetin belangrijk is dat de lokale regionale machten stevig in het zadel blijven zitten en elkaar in evenwicht houden, net wat het democratisch zelfbestuur bedreigt.
En wat doet België? De Europese Unie? Nagenoeg heel het politieke establishment? Ze kijken de andere kant op. Hoewel de Turkse invasie van Syrië een zware overtreding vormt van het internationaal recht en het VN-Handvest met de voeten wordt getreden blijft het opvallend stil. Ze sluiten oren, ogen en mond.
Nochtans zijn veel van de oprukkende milities aanhangers van een extremistische intolerante ideologie, van het genre dat in Europa gezien wordt al potentieel gevaarlijk. In Noord-Syrië waar ze strijden aan de zijde van een NAVO-bondgenoot mogen ze straffeloos hun gang gaan. Erger nog, de NAVO draait de zaken op zijn kop en verklaart dat Turkije het recht heeft om zich te verdedigen.
Het internationale stilzwijgen is beschamend. Ronkende verklaringen over mensenrechten en democratie blijven uit. De weigering om de Turkse agressie-oorlog te veroordelen en maatregelen te nemen die een einde maken aan de overtredingen van het internationaal recht, maakt onze regeringen medeplichtig aan oorlogsmisdaden.
Aan onze regeringen vragen we: zijn jullie vergeten dat duizenden Koerdische strijders hun leven hebben gegeven en het vuile werk hebben opgeknapt om de Islamitische Staat te verdrijven?  Is het vluchtelingenakkoord met Turkije belangrijker dan het lot van een heel volk? Is het bondgenootschap met een repressief en oorlogszuchtig regime belangrijker dan de verdediging van elementaire waarden, van het internationaal recht en de mensenrechten? Wat is het nut van een eind februari gestemde VN-resolutie die een 30 dagen durend wapenstilstand vraagt in heel Syrië, als niemand de moeite doet om er voor te zorgen dat ze wordt nageleefd?
We roepen op om eindelijk het stilzwijgen te doorbreken!
We vragen om:
1. de Turkse oorlog te veroordelen en een halt toe te roepen.
2. de militaire relaties en wapenhandel met Turkije te bevriezen
3. dringend diplomatieke maatregelen te nemen die de wapens doen zwijgen, die leiden tot een duurzaam bestand en een einde maken aan de Turkse bezetting
4. alle vredesbesprekingen opnieuw op te starten ditmaal met inbegrip van een Koerdische vertegenwoordiging
5. de strijd voor de vrijheid van meningsuiting en actie in Turkije te verdedigen en te protesteren tegen de arrestaties van critici van de Turkse invasie
Initiatief van: Ludo De Brabander, Vrede vzw en Stephen Bouquin, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Evry-Parisud
Ondertekenaars:
Ludo Abicht,  Prof. dr em., PSW, Universiteit Antwerpen
Koen Allary, directeur Circuscentrum
Daniel Alliët, priester Begijnhofkerk Brussel
Em.Prof. Jean-Jacques Amy, VUB
Hasna Ankal, freelance schrijfster en journalist
Gerda Ardies, Soroptimist
Karel Arnaut, Prof. Dr. KU Leuven
Rachida Aziz, auteure
Özlem Barin, Afrin Solidarity Platform-Belgium
Ginette Bauwens Filosofe
Thomas Blommaert, Uitgeverij EPO
Koen Bogaert, professor, Universiteit Gent
Yassine Boubout, activist
Jaak Brepoels, gemeenteraadslid sp.a
Eric Byl, uitvoerend bestuur LSP
Hendrik Cammu, Prof. Dr. VU Brussel
Saddie Choua, kunstenaar
Edi Clijsters, Vlinks
Dirk Coigneau, Ereprofessor Universiteit Gent
Marijke Colle, Feminisme Yeah en SAP
Ria Convents, Vrouwen in het Zwart Leuven
Geert Cool, woordvoerder antiracistische beweging Blokbuster
Sven Cooremans, dichter en activist
Leni Creuwels, voorzitter Hannah Interculturele projecten vzw
Andrew Crosby, onderzoeker sociologie, GERME-ULB
Geertrui Daem, schrijfster
Marc David, Em. prof. Universiteit Antwerpen
Paul De Belder, voorzitter vzw Aan de IJzer & kernlid VLINKS
Patrick Deboosere, Prof. VU Brussel
Dr. Pascal Debruyne, UGent, Menarg
Lieven De Cauter, Prof. cultuurfilosoof, KU Leuven & RITCS
Jo De Leeuw, moraalfilosofe
Mark Demesmaeker, Europees parlementslid N-VA
Marc De Meyere, Prof. em. Universiteit Gent
Gita Deneckere, hoogleraar geschiedenis UGent
Chris Den Hond, video-journalist
Johan De Nys, Vlaams-Socialistische Beweging
Herman De Ley, Em. Prof., Universiteit Gent
Didi de Paris, dichter
Prof.dr. Petra De Sutter, Senator & MP Council of Europe
Jozef Devillé, filmmaker, Brussel
Wouter De Vriendt, Kamerlid Groen
Jozef Devillé, filmmaker, Brussel
Ludo De Witte, auteur
Prof. Dr. Em. Ruddy Doom, Universiteit Gent
Charles Ducal, schrijver
Ramon Emmaneel, Solidariteitscomité voor Rojava
Jan Engelen, em. prof. ir. KU Leuven
Annemarie Estor, schrijfster
Derwich M. Ferho, Koerdisch Instituut Brussel
Jan Fermon, advocaat, PROGRESS Lawyers Network
Marjan Florizoone
Kelly Franceus, nationaal coördinator Masereelfonds vzw
Lieve Franssen, Brecht-Eisler Koor
Carl Gydé, zakelijke leiding kunstencentrum CAMPO
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000
Jan Goossens, Festival de Marseille
Johan Grimonprez, Filmmaker
Guy Gypens, directeur Kaaitheater
Amir Haberkorn, EAJS
Akram Hamo, Belgische Koerdische Vereniging Hevi
Marc Hendrickx, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Nina Henkens, socioloog
Kristien Hemmerechts, schrijfster
Norbert Van den Bergh, Emeritus, Vakgroep Wiskundige Analyse, Universiteit Gent
Wouter Hillaert, Hart boven Hard
Joris Iven, dichter-vertaler
Roger Jacobs, leerkracht basiseducatie en publicist
Em. Prof. Dr. Patric Jacobs, Universiteit Gent
Kris Kaerts, regisseur
Hilde Keteleer, auteur en vertaler, PEN Writers in Prison
Orhan Kilic, Nav Bel
Dr. Marieke Krijnen, Freelance Researcher, Writer, Editor ACME Journal
Rachida Lamrabet, schrijfster
Fred Louckx, em. hoogleraar, VU Brussel
Prof. Pieter Maeseele, Universiteit Antwerpen
Kobe Matthys, kunstenaar
Luc Mishalle, artistiek directeur METX
Frank Moulaert Em. Prof., KU Leuven
Prof. dr. Idesbald Nicaise, HIVA, KU Leuven
Ans Nys, docent Sint-Lucas Gent
Prof. dr. Jan Orbie, Universiteit Gent
Dirk Pauwels
Leen Persijn, Theatermaker
Prof. Karen Phalet, Center for Social and Cultural Psychology, KU Leuven
Marijke Pinoy, Actrice
Alain Platel, les ballets C de la B
Maggi Poppe, Vrouwenkracht Vredesmacht
Lucien Posman, Ere-hoofddocent Hogeschool Gent, componist
André Posman, lic Geschiedenis, eredocent hoger onderwijs
Henk Pringels, schrijver, regisseur, zanger Opera en Ballet Vlaanderen
Veerle Provoost, Professor Empirical research methods for moral science and ethics, U Gent
Jeroen Robbe, Labo vzw
Egmont Ruelens, Weerwerk
Ben Rottiers, acteur
Pieter Saey, ereprof. UGent
Marie Scheirlinck, Vrijwilligster OCMW Nevele
Noémie Schellens, operazangeres
Ludo Segers, voorzitter Hand in Hand tegen racisme vzw
Koen Stassijns, dichter
Peter Terryn, Solidarity for All
Dirk Tuypens, acteur
Frank Vanaerschot, FairFin
Tom Van Bauwel, acteur, regisseur
Petra Van Brabandt
Myrian Vandecan, Palestina Solidariteit
Paul Vanden Bavière, Uitpers
Gie van den Berghe, gastprof. Universiteit Gent
Stefaan van den Bremt, auteur
Yoris Van den Houte
Prof. Dr. Guido Vanden Wyngaerd, KU Leuven, Campus Brussel
Marc Vandepitte, Filosoof
Robrecht Vanderbeeken, filosoof
Prof. Dirk Vandermeulen, KU Leuven
Bart Vandersteene, woordvoerder LSP
Em. Prof. dr. Erik Van der Straeten, Universiteit Antwerpen
Michiel Vandevelde, Choreograaf/curator, Co-directeur Bâtard festival
Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris, FOS
Michel Vanhoorne, LEF
Geert van Istendael, schrijver
Joke van Leeuwen, schrijfster
Prof. Dr. Willie van Peer, Ludwig Maximilian University, Munich
Thomas Van Riet, Docent KU Leuven
Thomas van Zwol, ACV-CNE vakbondsafgevaardigde
Jos Verbist, acteur, regisseur
Em. prof. Aviel Verbruggen, Universiteit Antwerpen
Brecht Verbrugghe, huisarts
Prof. Karin Verelst, Erasmushogeschool/VUB
Ria Verjauw, Belgische Coalitie ‘Stop Uranium Wapens’
Jaak Vermeulen, theatermaker
Siggie Vertommen, King’s College London
Gert Verwilt, bestuurslid Vlinks
Erik Vlaminck, voorzitter PEN-Vlaanderen.
Jan Vranken, Emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Karin Vyncke, choreografe, vzw Aquilon
Raf Walschaerts, kommil foo
Thomas Weyts, SAP
Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe vzw
Luc Wynants
Karim Zahidi, filosoof, Universiteit Antwerpen
Walter Zinzen, journalist
Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Het begin van de zwanenzang van Erdogan

Oppositiepartijen CHP en DEM winnen van AKP “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool…

Print Friendly, PDF & Email

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Turkse oppositie verdeeld naar kiezers

Er is iets vreemds aan de gang in de aanloop naar de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen van 31 maart 2024 in Turkije. Een analyse. De samenwerking tussen belangrijke oppositiepartijen is uit…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×