18 November 2023

Oppositie in Taiwan struikelt over peiling

Er was even goed nieuws voor Peking: de oppositie zou in Taiwan naar de presidentsverkiezingen van 13 januari 2024 trekken met één kandidaat.  Dat was slecht nieuws voor de regerende DPP (Democratische Progressieve Partij) die pleit voor een onafhankelijk Taiwan, terwijl de oppositie goede relaties wil met de Volksrepubliek. Maar de twee grote oppositiepartijen werden het zaterdag niet eens over de statistische methode om te bepalen welke kandidaat de beste kansen heeft. Dus voorlopig althans geen eenheid. De tijd dringt, de kandidaturen moeten vrijdag binnen zijn.

President Tsai Ing-wen, DPP,  kan zich geen kandidaat meer stellen, ze was staatshoofd sinds 2016. Tijdens haar ambtsperiode zijn de relaties met de Volksrepubliek er merkelijk slechter op geworden. De DPP staat immers voor een onafhankelijk Taiwan. Haar kandidaat is vice-president William Lai.

De Kuomintang (KMT), tot 2016 dé machtspartij, blijft daarentegen zweren bij het ‘één China’ – die fictie liet Taipei toe tot 1971 de Chinese zetel in de VN, Veiligheidsraad incluis, in te nemen. Nu pleit de Kuomintang vooral voor een pragmatische relatie met de Volksrepubliek zoals in 1992 vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring rond “één China”.

De  KMT had Hou Yhi naar voor geschoven als kandidaat-president. Maar die doet het niet goed in de peilingen, hij liep zelfs iets achter op de kandidaat van de Taiwan Volkspartij, Ko Wen-je. Die doet het veel beter bij de jongeren. Ko is ook voor een pragmatische relatie, maar wil niet zover gaan om over “één China” te spreken – dat is bij de Taiwanezen niet populair. Hij heeft het over vaagweg familiebanden.

Pekings keuze

Ex-president Ma Ying-jeou van de KMT zag die verdeeldheid met lede ogen. Door zijn bemiddeling kwamen de twee ploegen, Hou en Ko, vorige week overeen de krachten te bundelen. Edoch, met wie als kandidaat? Dat zouden ze overlaten aan statistische experts die zouden peilen welke kandidaat de beste troeven heeft. Hou en KO zworen zich bij die uitspraak neer te leggen. Maar hun ploegen werden het niet eens over de manier waarop werd gepeild. Wordt vervolgd.

Ex-president Ma werd in mei in de Volksrepubliek met grote honneurs ontvangen. Het ligt voor de hand dat de komende presidentsverkiezingen er een onderwerp van gesprek waren. Peking maakt met zijn militaire manoeuvres rond Taiwan duidelijk dat oorlog naderbij komt als de DPP weer wint. De voorkeur gaat uit naar de oppositie, liefst de KMT.

 

Print Friendly, PDF & Email
Visited 47 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×