INTERNATIONALE POLITIEK

Open brief IMF, ECB en de EU

IMFD, ECB en EU

Mevrouw Lagarde

De Heer raghi

De Heer Van Rompuy

8 augustus 201

Onderwerpen: “8-stappenplan reddin Euro” en “herindexering Europese beurzen”

Geachte mevrouw Lagarde, geachte heer Draghi en geachte heer Van Rompuy,

Nu het welzijn van veel burgers in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk onder het kritisch punt dreigt te zakken is het belangrijk dat er op korte termijn een oplossing komt voor deze burgers. De historie heeft namelijk geleerd, dat het omvallen van de pijler welzijn in een samenleving altijd resulteert in revolutie. Via de media hebben mij signalen bereikt, dat revolutie in deze landen ook nu weer aan de poort staat te rammelen. Regeringen van deze landen, ongeacht hun politieke signatuur, zien dit met lede ogen aan, maar staan met de rug tegen de muur.

Ik stel daarom voor, dat vóór 1 januari 2015, het “8-stappenplan redding Euro” (zie bijlage) dat ik voor database administrators van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen hebben om in 2015 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929 heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar het paper “Current problems associated with the end of the third industrial revolution” (1) dat op een internationaal symposium in Valencia is gepresenteerd in Valencia, The Economic Crisis: Time for a paradigm shift, Towards a systems approach. (2)

Tevens verzoek ik u mijn voorstel, om alle Europese beurzen in overleg met de beurseigenaren te herindexeren op 100 punten, te bestuderen. Voor meer achtergrondinformatie voor dit voorstel, verwijs ik u naar mijn artikelen  The Dow Jones Industrial Average: a Fata Morgana (3) en Will Obama manipulate the Dow Divisor? From fiction to reality. (4)

Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek over het onderwerp “8-stappenplan redding Euro” of het onderwerp “herindexering Europese beurzen” graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wim Grommen

Bijlage

8-Stappenplan redding Euro

Database administrators van Europese banken kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de eurocrisis. De volgende 8 stappen moeten zij op 31 december 2014 uitvoeren, om burgers in hun land die onder het bestaansminimum leven, weer in 2015 een menswaardig bestaan te geven.

Stap 1: Log in als tabeleigenaar van de tabel “lopende_rekening_burgers” op de productiedatabase

Stap 2: Disable alle triggers op de tabel “lopende_rekening_burgers”

Stap 3: Disable alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_burgers”

Stap 4: Voer het volgende update-statement uit op de tabel “lopende_rekening_burgers”:  

            update lopende_rekening_burgers

            set saldo = saldo + ecb_gift_aan_burger

            where sofinummer in ( select sofinummer from burgers_belastingdienst                                                   where  jaarinkomen < norm_jaarinkomen )

            Er zal de komende 2 maanden overleg gevoerd worden tussen het IMF, ECB, EU en

            de regeringsleiders over de waarden van de variabelen

            ecb_gift_aan_burger  en norm_jaarinkomen. De waarden van deze variabelen

            kunnen per land worden vastgesteld.

  Stap 5: Maak deze wijziging definitief middels een commit

  Stap 6: Enable weer alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_particulieren”

  Stap 7: Enable weer alle triggers op de tabel “lopende_rekening_particulieren”

  Stap 8: Log weer uit de productiedatabase

 Mocht er geen goedkeuring komen voor dit stappenplan, dan kunnen database administrators hun eigen morele verantwoordelijkheid nemen. Afhankelijk van hun Robin Hood-gevoel bepalen ze dan zelf, wie van hun landgenoten in aanmerking komen voor een gift en tevens hoe hoog deze zal zijn.

Noten:

(1) http://www.advisorperspectives.com/dshort/guest/Wim-Grommen-140806-Current-Problems.php (2) http://www.bslab-symposium.net/Valencia.2013/International.Symposium.Valencia.2013.htm (3) http://www.advisorperspectives.com/dshort/guest/Wim-Grommen-140630-Dow-Fata-Morgana.php (4) http://www.economicvoice.com/will-obama-manipulate-the-dow-divisor-from-fiction-to-reality/50039161/

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Kanaky (Nieuw-Caledonië): oud-kolonialisme is terug

Kanaky (Nieuw Caledonië): het Frans kolonialisme in oude gewaden is terug. De Franse president Emmanuel Macron en zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hebben het vuur weer aan…

Print Friendly, PDF & Email

Hoe Europees uiterst-rechts vanuit VS wordt gesponsord

De grote vooruitgang van extreemrechts in de Europese verkiezingen heeft heel wat oorzaken, die nu volop worden geanalyseerd. Een minder gekende factor die speelt is de aanhoudende campagne van…

Print Friendly, PDF & Email

Nederland: Niet mijn regering!

Bij de parlementsverkiezingen van eind november boekte extreemrechts in Nederland een monsteroverwinning. Dat ‘succes’ was in belangrijke mate te danken aan de opstelling van mw. Yesilgöz van de liberale…

Print Friendly, PDF & Email
Niemandsland. Een reis door de Syriëregio

You May Also Like

×