INTERNATIONALE POLITIEK

Op Vriendschapskamp in Joegoslavië

Do it for Yugoslavia! Uitgeverij Woudenberg. Fl 25.

Mededeling van de uitgeverij Woudenberg:

Hierbij delen we u de oprichting mede van een nieuwe uitgeverij welke een aanzet wil geven tot een nieuwe berichtgeving en journalistiek, welke niet gesubsidieerd wordt door NAVO/IMF. Als eerste wil de nieuwe uitgeverij een openbarend boek presenteren aan de pers over de criminelen achter de aanval op een onafhankelijke staat. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse pers hebben zich schuldig gemaakt aan valse berichtgeving. Het goedpraten door de propagandakoren in de pers van de illegale gijzeling van de voormalig president van de Federatie Joegoslavië met steun van buitenlandse inlichtingendiensten zijn een dieptepunt voor de principes welke ooit hoog in het vaandel stonden van Reuters en andere oprichters van de persbureaus over de hele wereld.

In de zomer van 2000 vertrok een groep jongeren uit België en Nederland naar Joegoslavië om samen met jongeren uit landen over de hele wereld deel te nemen aan het Internationale Kamp van de Vriendschap. Een van de jongeren besloot de reiservaring op papier te zetten i.s.m vrienden van het vredeskamp. Wij vragen uw aandacht voor het verschijnen van: Do it for Yugoslavia reisverslag van het Internationale Kamp van de Vriendschap 2000 in Sirogojno,Joegoslavië

Do it for Yugoslavia is geschreven door Annabelle Schouten, geboren in Rotterdam op 15 maart 1982, studente politieke en sociaal/culturele geschiedenis met specialisatie journalistiek.

Reis mee naar de Balkan en ontdek de andere kant van alle feiten welke elke dag door de media werden uitgestort over de bevolking.Langzaam maar zeker komt de waarheid aan het licht: wie moet echt voor het tribunaal????

“Tranen vloeien, de hele dag al in Kosovo. De medialeugens lijken nu nog pijnlijker, de schijnheilige gezichten van NAVO-oorlogsmisdadigers; het vervult ons met walging. Genocide vindt dagelijks plaats zonder dat de ‘de internationale gemeenschap’ ingrijpt.”

“Een jongetje van tien steekt drie vingers op en roep: “Jugoslavija, Jugoslavija”!”

Het zijn enkele aangrijpende flarden tekst van een onvergetelijke reiservaring. Jongeren die hun vakantiedagen opgeofferd hebben om met eigen ogen te aanschouwen wat de westerse imperialistische mogendheden voor onheil aanrichten tegen volkeren die hun cultuur en soevereiniteit met alle mogelijke middelen willen behouden. Velen van hun leeftijdgenoten brengen hun vakantiedagen door aan de ontelbare costa’s of op luxe campings. Een internationale groep vredesjongeren heeft een andere reisbagage met een meerwaarde van vriendschap en solidariteit meegebracht naar huis. Het boekje geeft aan de lezer een duidelijke boodschap mee op het gebied van vraagstukken zoals vrede of oorlog., internationale solidariteit of egoïsme, actiebereidheid of gelatenheid.

LEES MEER HIEROVER IN DE UITGAVE: Do it for Yugoslavia. Het met jeugdig elan geschreven boek “Do it for Yugoslavia!” geeft een ander beeld van de situatie op de Balkan en wil voorkomen dat journalisten in de val lopen van belangen van oorlogs-industrieën en oliemagnaten. Prijs van deze belangwekkende uitgave: voor de prijs van fl 25 – Euro 11,34

http://www.geocities.com/woudenberg1/index.htlm

(Uitpers, september 2001)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×