INTERNATIONALE POLITIEK

Oorlog komt terug als een boemerang

Image

Suruc, Ankara, Sharm al Sheik, Beiroet, Parijs… allemaal plaatsen waar de terreur de jongste maanden heeft toegeslagen. We worden er pijnlijk aan herinnerd dat oorlog en geweld geen grenzen kent, niet letterlijk, niet figuurlijk. De oorlogen, het geweld en de chaos die er uit is ontstaan in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Jemen,… (vul maar aan) komen als een boemerang naar ons toe. De bewoners van Bagdad, waar het afgelopen jaar meer aanslagen werden gepleegd dan het aantal dagen in een kalenderjaar, ondergaan al vele jaren de terreur. Ze staan machteloos voor de spiraal van geweld dat hen is opgelegd en dagelijks opnieuw wordt gevoed.

We moeten goed beseffen dat oorlog geen grenzen kent, dat de wapens die gebruikt worden, ‘ergens’ geproduceerd en vervolgens geëxporteerd worden. Als er oorlog wordt gevoerd, militair geïntervenieerd en wapens geleverd, kunnen we in deze geglobaliseerde wereld van vandaag, moeilijk verwachten dat we van het geweld gespaard zullen blijven.

Militaire interventies zijn voedingsbodem voor terreur

In Afghanistan, Irak en Libië hebben de militaire interventies de landen gedestabiliseerd en mee de voedingsbodem voor terreurgroepen gecreëerd. De Brits-Amerikaanse bezetting, ontmanteling van de staatsinstellingen, contraterreur en sektarische politiek hebben in Irak dood en verderf gezaaid en zo het ontstaan van de Islamitische Staat in de hand gewerkt. In Jemen kan Saoedi-Arabië voor zijn bloedig optreden rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de VS met Amerikaanse en Europese (Belgische!) wapens. Er vielen al duizenden doden, maar geen haan die er naar kraait, terwijl de politieke frustraties zich opeenstapelen. In Syrië krijgen regime en krijgsheren militaire en financiële steun van internationale en regionale machten die ten koste van de burgerbevolking er hun eigen koude oorlog warm uitvechten. Ze hebben het conflict doen verrotten en geld, noch moeite gestoken in het zoeken naar een politieke oplossing.

Neen, we kunnen niet omkijken en zeggen dat we van niets wisten. Westerse en andere internationale/regionale leiders gaan niet vrijuit. De oorlogen en de terugkerende boemerang zijn ook hun verantwoordelijkheid. Het is hoogtijd dat daaruit de juiste lessen worden getrokken. En om te beginnen: de oplossing komt zelden uit de loop van een geweer of uit de bommen van een gevechtsvliegtuig. Laat ons dat toch vooral goed onthouden.

Angst zaaien is het doel, maar mag ons niet verdelen

Even belangrijk is het om te beseffen dat de gruwelijke terreur niet zo blind is als ze lijkt. De aanslagen in Parijs, Beiroet, Ankara en andere steden dienen een doel. Het gaat niet zomaar om wraakacties. Ze moeten angst zaaien om verdeeldheid en haat te oogsten. Kort na de aanslagen in Parijs verschenen er op de sociale media oproepen om de grenzen te sluiten en vluchtelingen te weren. Het gaat om een schandalige politieke recuperatie van de aanslagen waarbij onschuldige slachtoffers van oorlog worden gestigmatiseerd op populistische en demagogische wijze.

Eind oktober 2001 stemde het Amerikaanse Congres de ‘Patriot Act’ als antwoord op de aanslagen van 9/11. De maatregelen van de Patriot Act stuitten op veel kritiek omdat ze een aantasting betekenden van de burgerrechten die tot de fundamenten van de democratie behoren. Ze vergrootten ook de mogelijkheden om immigranten en buitenlandse bezoekers het land uit te zetten.

Dat soort maatregelen zal ongetwijfeld ook hier en elders in Europa worden bepleit, terwijl ze nu net in de kaart spelen van de aanslagplegers. Wat zij immers beogen is dat we buigen voor de angst, dat we in paniek slaan en de weg vrijmaken voor zij die de angst nodig hebben voor om onze rechtstaat en democratische verworvenheden te ondergraven. Extreemrechts zal voorspelbaar zondebokken zoeken en poneren dat we bedreigd worden door de islam, buitenlanders en vluchtelingen. Net zoals de Islamitische Staat en konsoorten het graag zien, want verdeeldheid en haat is waar dergelijke totalitaire fanatici op teren om verder nieuwe discipelen te kunnen rekruteren en invloed te verwerven.

Daarom mogen we niet toegeven aan het wapen van de terreur, ons niet laten misbruiken door angst, ons niet laten meeslepen in nog meer geweld, de uitholling van de rechtsstaat en het viseren van vluchtelingen. Natuurlijk wllen we in een veilige samenleving leven, maar veiligheid kan er maar zijn als iedereen zich veilig en aanvaard voelt. Terreur krijg je niet uitgeroeid met repressie of geweld. Het zijn de wortels van de terreur die we moeten aanpakken en daar zullen we ons de komende dagen eens goed over moeten bezinnen.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email

Ursula of de chaos

Als de herverkiezing van Ursula von der Leyen voor een tweede mandaat als Voorzitster van de Europese Commissie iets geleerd heeft, dan is het wel dat de verdeeldheid en…

Print Friendly, PDF & Email

Aura Lolita Chávez na zeven jaar ballingschap terug in Guatemala

  Sommige politieke ballingen hebben genoeg vertrouwen gekregen in de regering van de sociaaldemocratische president Bernardo Arévalo om terug te keren. Een onder hen is Lolita Chávez.  Verzet Op…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×