Oorlog in Irak niet zo clean

Na bombardementen op woningen in Iraakse steden en dorpen hebben de woordvoerders van het Amerikaanse leger het steevast over zoveel militanten die zijn gedood. Er wordt sinds het begin van de oorlog alles aan gedaan om oorlog en bezetting als zo clean mogelijk voor te stellen, met af en toe wat “collateral damage” onder de burgerbevolking. Het Britse wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ had het in zijn editie van eind oktober echter over rond de honderdduizend burgerslachtoffers van wie het overgrote deel, rond 95 procent, door Amerikaanse bommen of beschietingen vanuit helikopters.

“We zijn niet in staat om lijsten van burgerslachtoffers op te stellen”, zei de Amerikaanse generaal Mark Kirmitt in februari 2004. Hij antwoordde daarmee op een verzoek van Amnesty International en Human Rights Watch om gegevens te verstrekken over burgerslachtoffers in Irak – de Conventie van Genève houdt de verplichting in een balans van het aantal burgerlijke en militaire slachtoffers bij te houden.

The Lancet heeft de reputatie niet over één nacht ijs te gaan en alles wat ze publiceert eerst grondig door deskundigen te laten onderzoeken. Volgens het gerenommeerde The Lancet zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat er 100.000 doden vielen onder de burgerbevolking, een groot deel van hen vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van militaire operaties door de Amerikaanse troepen. De onderzoekers werkten voor de Amerikaanse John Hopkins University en de Columbia University en voor de Al Mustansiriya universiteit in Bagdad. De John Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore heeft een stevige reputatie op het vlak van openbare gezondheidszorgen.

Geen enkele Amerikaanse soldaat is totnogtoe vervolgd om Iraakse burgers te hebben gedood. De Iraakse rechtbanken zijn bovendien niet bevoegd voor zaken waarin militairenvan de Amerikaanse troepen of hun coalitiegenoten betrokken zijn.

Het is duidelijk dat mensenrechten in deze oorlog niet universeel zijn. De balans van de Amerikaanse gesneuvelden wordt wel zorgvuldig bijgehouden, die van de Iraakse burgerdoden is op geen 10.000 na te zeggen.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 9 times, 1 visit(s) today

Zie ook

×