INTERNATIONALE POLITIEK

Ontkerkelijking

Image

Een beetje goed nieuws is er dan toch begin 2024: in de hele wereld zijn er steeds meer mensen die stellen zich tot geen enkel geloof te bekennen.

Het aantal katholieken en christelijken gaat in dalende lijn, ze zijn nog met 2,38 miljard.

Er zijn bijna twee miljard moslims in de wereld, en men verwacht dat deze godsdienst snel groter zal zijn dan de christelijke. Er zijn 1,6 miljard hindoes.

West-Europa is minder religieus dan de Verenigde Staten, hoewel in de V.S. het aantal gelovigen toch gedaald is van 78 naar 63 % op vijftien jaar tijd. Het aantal niet-gelovigen is van 2007 tot 2022 gestegen van 16 naar 29 %.

De landen waar steeds minder gelovigen leven zijn Spanje, Canada, Australië, Nederland, de V.S., Groot-Brittannië en Italië.

Iets trager gaat het in Tunesië, Frankrijk, Zuid-Korea, Hongarije, Mexico, Zuid-Afrika en Argentinië.

Voor China zijn geen betrouwbare statistieken beschikbaar.

Bij joden, moslims, hindoes en boeddhisten gaat de daling veel langzamer.

Nog eens wordt in het onderzoek van Pew Research bevestigd dat naarmate de economische toestand van de mensen verbetert, er minder geloof is en er minder kinderen worden gemaakt. Niet voor niets is de fertiliteit het hoogst in zwart Afrika.

In bijna alle landen zijn vrouwen door de bank geloviger dan mannen.

Wie zich mocht laten misleiden door de alomtegenwoordige kerstversiering van de afgelopen weken: dit heeft niets meer met geloof te maken, maar gewoon met commercie en de hang naar wat fake ‘verbondenheid’ van lichtjes en kleurtjes.

Het gaat allemaal zeer traag, maar het lijkt me een positieve ontwikkeling te zijn die met een goed niet-religieus onderwijs alleen maar kan versterken. Wie zei het ook weer: nationalisme, racisme en religies, het zijn de grootste oorzaken van alle conflicten.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Weg met het wij-zij-denken!

  Onze conceptualisering van religie strookt helemaal niet met de werkelijkheid. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit Religie Herzien, het nieuwste boek van filosoof, theoloog en antropoloog…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Meloni’s culturele contrarevolutie

In Italië hebben strategen van uiterst-rechts veel geleerd van Antonio Gramsci’s geschriften over culturele hegemonie. Nu ze met de regering Giorgia Meloni aan de macht zijn, gebruiken ze die…

Print Friendly, PDF & Email

De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat…

Print Friendly, PDF & Email

Verliest de linkerzijde haar ziel?

Het spreekt voor zich dat de linkerzijde in Frankrijk een fantastische krachttoer heeft neer gezet met een coalitie voor de Parlementsverkiezingen tussen vier partijen. Bovendien heeft die coalitie ook…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×