Ontkerkelijking

Een beetje goed nieuws is er dan toch begin 2024: in de hele wereld zijn er steeds meer mensen die stellen zich tot geen enkel geloof te bekennen.

Het aantal katholieken en christelijken gaat in dalende lijn, ze zijn nog met 2,38 miljard.

Er zijn bijna twee miljard moslims in de wereld, en men verwacht dat deze godsdienst snel groter zal zijn dan de christelijke. Er zijn 1,6 miljard hindoes.

West-Europa is minder religieus dan de Verenigde Staten, hoewel in de V.S. het aantal gelovigen toch gedaald is van 78 naar 63 % op vijftien jaar tijd. Het aantal niet-gelovigen is van 2007 tot 2022 gestegen van 16 naar 29 %.

De landen waar steeds minder gelovigen leven zijn Spanje, Canada, Australië, Nederland, de V.S., Groot-Brittannië en Italië.

Iets trager gaat het in Tunesië, Frankrijk, Zuid-Korea, Hongarije, Mexico, Zuid-Afrika en Argentinië.

Voor China zijn geen betrouwbare statistieken beschikbaar.

Bij joden, moslims, hindoes en boeddhisten gaat de daling veel langzamer.

Nog eens wordt in het onderzoek van Pew Research bevestigd dat naarmate de economische toestand van de mensen verbetert, er minder geloof is en er minder kinderen worden gemaakt. Niet voor niets is de fertiliteit het hoogst in zwart Afrika.

In bijna alle landen zijn vrouwen door de bank geloviger dan mannen.

Wie zich mocht laten misleiden door de alomtegenwoordige kerstversiering van de afgelopen weken: dit heeft niets meer met geloof te maken, maar gewoon met commercie en de hang naar wat fake ‘verbondenheid’ van lichtjes en kleurtjes.

Het gaat allemaal zeer traag, maar het lijkt me een positieve ontwikkeling te zijn die met een goed niet-religieus onderwijs alleen maar kan versterken. Wie zei het ook weer: nationalisme, racisme en religies, het zijn de grootste oorzaken van alle conflicten.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 150 times, 1 visit(s) today
Over Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

Zie ook

×