Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Onfatsoenlijk

In Le Monde schreven de auteurs een opiniestuk om hun afkeer te uiten voor de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan het internationaal atoomenergieagengtschap (IAEA). Deze internationale instelling verdient die prijs gewoonweg niet, is hun stelling. We vertaalden voor u enkele passages (red.)

Volgens haar statuten van 1957 heeft het IAEA “tot doel om de bijdrage van atoomenergie voor vrede, gezondheid en welvaart van de wereld te verbeteren en te versnellen”. Het agentschap is dus een instantie die de nucleaire verspreiding stuwt, en niet het omgekeerde.

Elk land dat vandaag over het atoomwapen beschikt dankt dat aan het feit dan het over een of meerdere civiele nucleaire reactoren beschikt. Trouwens, de huidige overdrukwaterreactoren van Europa zijn een directe erfgenaam van de Amerikaanse reactoren die uitsluitend dienden om plutonium voor de atoombom te maken. Vredesactivisten verwijten dus, niet zozeer de verspreiding van de civiele kernenergie-opwekkeng, maar wel dat het agentschap een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de nucleaire proliferatie voor militaire doeleinden.

De stilte van het agentschap bij elke kernbomproefneming – een sterk bewijs dat de civiele kennis kan worden omgeleid naar militaire – is een duidelijk teken van haar onbekwaamheid.

Het zou veel overtuigender zijn vanwege het Agentschap, mocht ze het militair ‘misbruik’ van het plutonium uit civiele centrales aanklagen. Ondanks de veelvuldige inspecties in echt verdachte landen is ze steeds van een kale reis teruggekomen. Door zichzelf een capaciteit aan te meten om nucleaire proliferatie voor militaire doeleinden tegen te kunnen, misleidt het IAEA de publieke opinie, en laat het de mensheid wegzakken naar een onherstelbare situatie. Door landen een nucleaire industrie te helpen ontwikkelen, is het IAEA een brandweer pyromaan die het risico verhoogt, dat ze trouwens niet kàn controleren.

Daar moeten we nog aan toevoegen dat het Agentschap dikwijls de gevolgen van het nucleaire niet onder ogen heeft willen zien. Dat was bijvoorbeeld recent nog het geval met haar rapport dat de reële gevolgen van Tsjernobyl erg minimaliseerde.

Sedert 1959 mag de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet uitspreken over de gevolgen van het nucleaire op de volksgezondheid zonder voorafgaand akkoord van het IAEA. Dit Agentschap staat dus duidelijk ten dienste van de nucleaire industrie die zich ontwikkeld heeft op het puin van Hiroshima en Nagasaki.

De werkzaamheden van het agentschap geven dus helemaal geen aanleiding om haar een prijs toe te kennen voor haar bijdrage aan “de bescherming van de mensenrechten, bemiddeling bij internationale conflicten, de controle van arsenalen en aan de ontwapening”, zoals het Nobelcomité het stelde.

Jean-Marie Brom (Frans kernfysicus)
Stéphane Lhomme (woordvoerder van het netwerk “Sortir du nucléaire”)

(Uitpers, nr. 69, 7de jg., november 2005)

 


IAEA’s eigen visitekaartje

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap werd opgericht om de bijdrage van atoomenergie voor vrede, gezondheid en welvaart van de wereld te verbeteren en te versnellen. Het zal er voor zorgen, voor zover als het kan, dat de geleverde ondersteuning niet op een manier gebruikt zal worden dat het militaire doeleinden zou kunnen dienen.(1)

De vorige algemeen secretaris was de Zweed Hans Blix, de huidige is de Egyptenaar Mohamed El Baradei.

Er zijn vandaag drie hoofddoelstellingen: het promoten van beveiliging en verificatie, het promoten van veiligheid, en het promoten van wetenschap en technologie.

De IAEA is de wereldwijde nucleaire inspectie, met meer dan veertig jaar verificatie-ervaring. Inspecteurs controleren of het beveiligde nucleair materiaal en nucleaire activiteiten niet worden gebruikt voor militaire doeleinden.

Het Agentschap helpt landen hun nucleaire veiligheid verhogen, en bereidt hen voor om op noodsituaties te kunnen reageren. Er is interactie met internationale conventies, standaarden en expertise. De hoofddoelstelling is om mens en milieu te beschermen van blootstelling aan schadelijke straling.

Het IAEA is het steunpunt van de wereld om vreedzame toepassing van nucleaire wetenschap en technologie te mobliseren voor de ergste behoeften van ontwikkelingslanden. Haar activiteiten dragen bij tot de strijd tegen armoede, ziekte, mileuverontreiniging en andere doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

(1) http://www.iaea.org/about/statute_text.html

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email

Biden en elektrische auto’s

Net zoals in de EU dreigen in de VS klimaatmaatregelen geslachtofferd te worden op electorale berekeningen. In wat volgt laten we even terzijde in hoeverre elektrische auto’s een doelmatig…

Print Friendly, PDF & Email

In Guatemala gaat de kromme rechtspraak door

Koffers met 122 miljoen Quetzales Oktober 2020. Het Speciaal Parket tegen Straffeloosheid van het Openbaar Ministerie (FECI) voerde onder leiding van voormalig openbaar aanklager Juan Francisco Sandoval een operatie…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×