Ondertussen in Mexico …

· 2 juli 2018 Like

Is de Peso in waarde gestegen tegenover de USDollar …
Zegt de toekomstige minister van financiën dat de nieuwe regering die op 1 december zal aantreden de pensioenen wil hervormen en een primair begrotingsoverschot wil aanhouden …
En zegt de nieuwe president dat hij Trump een akkoord heeft voorgesteld: meer projecten met nieuwe banen in Mexico voor minder migranten en meer veiligheid …

Francine Mestrum informatie