Ondertussen in Mexico …

Is de Peso in waarde gestegen tegenover de USDollar …
Zegt de toekomstige minister van financiën dat de nieuwe regering die op 1 december zal aantreden de pensioenen wil hervormen en een primair begrotingsoverschot wil aanhouden …
En zegt de nieuwe president dat hij Trump een akkoord heeft voorgesteld: meer projecten met nieuwe banen in Mexico voor minder migranten en meer veiligheid …

Print Friendly, PDF & Email

Visited 278 Times, 1 Visit today

Tags :
Francine Mestrum

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ voor een transformatieve en universele sociale bescherming. Francine schrijft geregeld voor Wall Street International Magazine, Other News, Alainet, Social Europe en Uitpers

zie ook