31 March 2011

Obama de heilige vader, de vredesduif, de Nobelprijs voor de vrede.

De Verenigde Staten hebben grote invloed op de meeste regeringen van de 192 lidstaten van de Verenigde Naties. De verovering, bezetting of andere vorm van overheersing van deze landen wordt gehandhaafd door een geïntegreerd netwerk van militaire bases en militaire installaties die de hele planeet omvatten (de continenten, de oceanen en de ruimte). Al deze bases moeten bijdragen aan het functioneren van een wereldrijk waarvan de precieze omvang moeilijk vast te stellen is

 

Het aardoppervlak wordt ingericht als een groot slagveld 

Het proces van militarisering wordt gekenmerkt door gewapende agressie, oorlogsvoering en interventies, zogenaamde samenwerkingsverbanden. Deze ‘samenwerkingsverbanden’ maken het VS-plan op handels- en investeringsgebied opnieuw duidelijk. De economische ontwikkeling van de VS wordt gegarandeerd doordat de controle van regeringen en organisaties op hun eigen land zoveel mogelijk verkleind wordt. In het streven naar een effectieve overheersing wordt er enorm veel geld over de balk gegooid, vooral in regio’s met een strategisch potentieel wat betreft natuurlijke rijkdommen. Deze rijkdommen worden gebruikt om de structuren en het functioneren van de VS te verstevigen.

(Uitpers nr. 130, 12de jg., april 2011)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 5 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Etienne Heyndrickx
×