Obama, anders maar t’zelfde

Het politiek streven van het VS-imperialisme naar gebiedsuitbreiding door middel van duizenden miljarden dollars en militaire overmacht waaronder 250 VS kernkoppen in de EU-landen. Terwijl opiniepeilingen een grote populariteit van de regering-Obama laten zien, blijft het verschil tussen de waarneming en het werkelijk beleid van die administratie groot.

Zo, in plaats van na 16 maand terugtrekking van de VS troepen in Irak zoals die door Obama in de recente verkiezing werd beloofd, rekken de echte plannen zich tot 19 maanden, drie jaar, of tot een mogelijk onbepaald verblijf. Er zijn analogieën met de belangrijke concentraties van VS-troepen die voor onbepaalde tijd in plaatsen zoals Bosnia en Zuid-Korea.

Het wordt nog erger. Het blijkt dat de Amerikaanse troepen die uit Irak zullen worden teruggetrokken, in plaats van het naar huis te gaan, onmiddellijk zullen worden overgebracht naar Afghanistan. Veel van het meest gehate Bush-beleid gaat onder Obama in lichtjes verschillende vormen verder.

Het is geen toeval dat Obama de wereld plat loopt met the big smile, handjes geven, schouderklopjes en pakken geld om te kunnen verdelen en heersen. Obama is een lepe predikant, financieel gesponsord tijdens zijn verkiezingscampagne door hetzelfde Amerikaanse grootkapitaal als zijn zogenaamde tegenstanders. Afhankelijk van de streek en het land zegt hij dus wat de mensen daar graag horen maar zorgt er wel voor dat de crisis in de VS zal betaald worden door de gewone werkende VS-burger.

Alle landen op de wereld moeten onvoorwaardelijk en samen met de VS opkomen tegen een zogenoemde gemeenschappelijke vijand, het is wel de VS die aanduid wie de vijand is. De EU moet samen met de VS de lasten dragen, financieel en militair. Obama is de gedroomde marionet van het grootkapitaal in de VS. Hij is een godsgeschenk voor het VS-imperialisme en de redder van het grootkapitaal, dat hij zegent met miljarden dollars uit de zakken van de werkende Amerikaanse burgers.

Voor alle duidelijkheid: deze crisis maakt geen einde aan het kapitalisme. Het kapitalisme heeft al vele crisissen en wereldoorlogen doorstaan. Het verdwijnt niet zonder het bewust ingrijpen van de arbeidersklasse. Als dat uitblijft, zullen kapitalisten steeds weer manieren vinden om het voort te laten bestaan. Als een parasiet op het lichaam van de arbeidersklasse desnoods, zich voortslepend van crisis naar crisis, maar voortbestaan blijft het, tenzij de arbeidersklasse er een einde aan maakt en de macht in de samenleving naar zich toe trekt. Het kapitalisme vernietigt de planeet aarde en alles wat op de aarde leeft.

Een nieuwe antikapitalistische partij is meer dan nodig, een deel daarvan is de LSP (Links Sosialistische Partij) die deelneemt aan de verkiezingen van juni 2009.Het is de enige Partij die een Antikapitalistisch programma heeft (zie LSP.be).

 

(Uitpers, nr. 109, 10de jg., mei 2009)

Deel dit artikel

Visited 128 Times, 1 Visit today