INTERNATIONALE POLITIEK

Nucleaire onduidelijkheid troef

Zo zou je de toestand in de VS in verband met nucleaire wapens kunnen noemen. In omfloerste woorden wordt door de president eerst een opening gemaakt naar een vermindering van het aantal kernwapens. Nadien wordt in de praktijk, uitgetekend door de begroting voor het volgend werkjaar dat in september 2012 start, helemaal geen rekening gehouden met een mogelijke vermindering. Ondertussen schreeuwen de Republikeinen moord en brand over elk mogelijk idee van kernwapenvermindering; gebrek aan dossierkennis is hierbij geen hinderpaal.

Begin 2012 presenteerde de regering Obama haar nieuwste defensiestrategie. Daarin heet het als volgt: “Het is mogelijk dat onze afschrikkingsdoelstellingen bereikt kunnen worden met een kleiner nucleair arsenaal, waardoor we het aantal kernwapens in onze inventaris kunnen doen zakken alsook hun rol in de nationale veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten”. Volgens Hans Kristensen, expert in de nucleaire politiek van de VS bij de Federation of American Scientists, kan dit geïnterpreteerd worden als een voorbereiding voor eventuele beslissingen bij nieuwe onderhandelingen over nucleaire reducties met Rusland.

De tekst stelt verder dat het gewijzigde veiligheidslandschap ook wijzigingen mogelijk maakt in de Europese nucleaire rol. “De VS wil ten allen tijde zijn engagement voor de Europese veiligheid hard maken, maar wil evolueren naar een slimmere houding die beter overeenstemt met de uitdagingen van de wereld vandaag”. Let wel, hier staat niet letterlijk geschreven dat de niet-strategische kernwapens in Europa zullen worden teruggetrokken (uit België, Duitsland, Nederland, Italië en Turkije), maar met zo’n benadering wordt het toch moeilijker dit arsenaal te blijven in stand houden, meent Kristensen.

Wat krijgen we een maand later te horen bij het voorstel van begroting voor het werkjaar 2012-2013? “In dit budget is er geen vermindering van de nucleaire macht voorzien”, zo stelt een presidentiële medewerker het letterlijk. Het enige in dit verband dat twee jaar werd uitgesteld is het werk om onderzeeërs met nieuwe ballistische raketten uit te rusten. Voor de rest is er geen spoor van mogelijke concrete stappen om het aantal kernwapens te verminderen of om het ‘koudeoorlogsdenken te beëindigen’, zoals dat in het presidentiële discours steeds wordt omschreven.

De budgettaire prognoses lopen tot eind 2017 zonder een spoor dus van nucleaire inkrimping. Vroegere beloftes van het Pentagon lijken gewoon weggeveegd? We hebben het hier over de plannen om het aantal nucleaire bombardementsvliegtuigen tot 60 te beperken, om de lange-afstandsraketten niet boven de 420 te laten uitkomen en deze op zee tot 240 te beperken, en om de Tomahawk kruisraket uit dienst te nemen.

Intussen blijft het in Washington gonzen van de geruchten dat Obama zeer verregaande inkrimpingen van het nucleair arsenaal zou beogen. De Republikeinen stellen de zaak voor als unilaterale stappen naar ontwapening, terwijl het in wezen gaat om potentiële opties te omschrijven voor de volgende ronde van onderhandelingen met Moskou.

De Heritage Foundation verklaart dat de VS het enige land is zonder een substantieel moderniseringsprogramma van zijn nucleair arsenaal. Maar dat is ronduit de lezers belazeren: er werden nucleaire onderzeeërs gemoderniseerd, kernkoppen worden gemoderniseerd, de MinutemanIII intercontinentale raketten worden gemoderniseerd, de productie van de nieuwste B61-12 bom (B61’s liggen in Kleine Brogel) staat op het punt van start te gaan, de Joint Strike Fighter is in volle ontwikkeling, er liggen nieuwe onderzeeërs met langeafstandsraketten op de tekentafels, een nieuw bombardementsvliegtuig, de vervanging van de MinutemanIII en er wordt nieuwe nucleaire infrastructuur gebouwd. “Dit alles lijkt me wel iets weg te hebben van een serieus moderniseringsprogramma”, zegt Hans Kristensen.

Een ander artikel slaat alarm dat met het aantal kernkoppen dat in de geruchten circuleert van 300 tot 400 eenheden, president Obama het Pentagon minder kernkoppen wil toe bedelen dan China. Maar ook dat is volledig naast de kwestie. De VS militairen hebben het over ‘opgestelde’ (deployed) strategische kernkoppen, niet over het totale arsenaal. Het totale Chinese arsenaal betreft ongeveer 240 kernkoppen, waarvan er niet één is ‘opgesteld’. En 3 tot 400 opgestelde kernkoppen is nog altijd meer dan genoeg om de dreiging Rusland te vernietigen waar te kunnen maken, is de uitsmijter van Hans Kristensen.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×