INTERNATIONALE POLITIEK

NPT-conferentie werd mislukking

Van 3 tot 27 mei 2005 had in New York de Herzieningsconferentie van het Non Proliferatieverdrag plaats. Er werd in 1995, toen dat Verdrag voor onbepaalde duur verlengd werd, immers afgesproken dat er om de vijf jaar een conferentie zou georganiseerd worden om de vooruitgang in verband met de bepalingen in dit verdrag, te toetsen, nieuwe initiatieven te lanceren, tussenstappen voor te stellen, en dergelijke meer. Deze Herzieningsconferentie werd echter een totale mislukking.

Het is toch eigenaardig, verschillende grote spelers op het wereldtoneel – zeker de VS, de EU, een ook de UNO – stellen dat de verspreiding van het atoomwapen, zowel de kennis, de splijtstoffen als de dragers, met name korte of langeafstandsraketten, een grote bedreiging vormen voor de wereldvrede. Als er dan een internationale conferentie hierover komt, slaagt men er echter niet in ook maar een zinnige stap vooruit te zetten. Het verhaal van de pot en de ketel, of ook van de splinter en de balk.

De vijfjaarlijkse herzieningsconferentie van het NPT is dus geëindigd zonder gemeenschappelijke verklaring. Uiteraard is geen verklaring beter dan een slechte. Maar het getuigt van het niveau van wantrouwen dat de internationale scène beheerst. Deze editie was al slecht van start gegaan. In de voorbereidende vergaderingen, de zogenaamde prepcoms, waren onbegrip en uiteenlopende standpunten troef. Er waren twee assen in de analyse. Enerzijds worden een aantal landen met de vinger gewezen omdat ze (zouden) trachten een atoomwapen te verwerven. Anderzijds willen de “erkende” nucleairewapenstaten hun verantwoordelijkheid voor ontwapening niet opnemen.

Het is gebleken dat de “erkende” kernwapenstaten (de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad), met de Verenigde Staten op kop, eigenlijk moeilijk kunnen leven met het resultaat van de vorige Herzieningsconferentie van 2000. Daar ‘moesten’ ze 13 beloftes doen in verband met het verbod op atoomproefnemingen, met spreiding van splijtstoffen, en met de atoomontwapening zelf. Er kon nu geen consensus worden bereikt om deze 13 beloftes te herbevestigen of te updaten. Anderzijds zijn er landen die hun kernenergieprogramma niet volledig en transparant willen laten controleren door de het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Een bijkomend probleem is dat een belangrijke atoomwapenstaat, Israël met 200 kernbommen, geen lid is van dit Verdrag. Wat een doorn in het oog is van de Arabische buren en vooral van Egypte.

Het komt er in synthese op neer dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad de doelstelling van niet verspreiding willen realiseren, zonder echter de eigen engagementen over definitieve ontwapening te moeten nakomen.

Volgens Rebecca Johnson(1) had niemand een positieve strategie. Maar de VS en Iran waren eigenlijk objectieve bondgenoten. Ze waren alleen met de eigen belangen bezig, om verschillende nucleaire opties open te houden. Zij waren best tevreden met de sisser waarop deze conferentie afliep, zodat ze nu tijdelijk uit de wind zijn gezet voor internationale kritiek en acties die hen ertoe aan zouden zetten om hun engagementen als ondertekenaars van het verdrag na te komen.

Eigenlijk kan je je echt wel de vraag stellen waar dit Non Proliferatie Verdrag in feite nog voor dient. De grote vijf willen hun engagementen onder artikel VI niet naleven. Geregeld zijn er staten die andere clausules met de voeten treden en echt op zoek gaan om de atoombom te verwerven. Er zijn nieuwe atoomwapenstaten die geen lid zijn van het Verdrag. Enkele NAVO-lidstaten hebben atoombommen op hun grondgebied hoewel ze geen atoomwapenstaat zijn. Dus alles wat maar kan overtreden worden wordt overtreden. Dus…?!

Een stelling die je wel ’s hoort in dit verband is dat dit Verdrag maar echt belangrijk is omdat een van de pijlers handelt over de promotie van civiele kernenergie. Inderdaad artikel V van het verdrag heeft het over het “onvervreemdbare recht van elk land om onderzoek, productie en gebruik van nucleaire energie voor vreedzaam gebruik te ontwikkelen”. Mocht dit kader wegvallen zouden de atoomboeren van deze wereld minder makkelijk business kunnen doen.

En business makes the world go round…

(10.06.05)

(Uitpers, nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

Noot:

(1) NGO lobbyiste rond nucleaire ontwapening

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Meloni’s culturele contrarevolutie

In Italië hebben strategen van uiterst-rechts veel geleerd van Antonio Gramsci’s geschriften over culturele hegemonie. Nu ze met de regering Giorgia Meloni aan de macht zijn, gebruiken ze die…

Print Friendly, PDF & Email

De oorlog die al lang beëindigd had kunnen worden

Terwijl alle actoren in de Oekraïne-oorlog zich al lang hebben ingeschreven in de logica van militaire escalatie, had deze oorlog relatief snel in de kiem gesmoord kunnen worden. Dat…

Print Friendly, PDF & Email

Verliest de linkerzijde haar ziel?

Het spreekt voor zich dat de linkerzijde in Frankrijk een fantastische krachttoer heeft neer gezet met een coalitie voor de Parlementsverkiezingen tussen vier partijen. Bovendien heeft die coalitie ook…

Print Friendly, PDF & Email
De oorlog in Oekraïne en de Euraziatische wereldorde.

You May Also Like

×