INTERNATIONALE POLITIEK

De Noord-Koreaanse splinter en de Westerse balk

Image

De Westerse media focussen met veel ijver op de Noord-Koreaanse rakettentesten, maar zwijgen in alle talen over het algemeen kader waarin de huidige ontwikkelingen zich voordoen. Er is al jaren een groeiende bewapeningsstroming waarin de atoommachten hun kernwapenarsenaal handhaven en moderniseren met het ontwikkelen van gesofisticeerde hightech kernkoppendragers, genoeg om alle leven op onze planeet te doden.

15.000 kernkoppen

De Amerikaanse federatie van wetenschappers (FAS) schat dat Noord-Korea in 2017 over genoeg nucleaire splijtstof zal beschikken voor 10 tot 20 kernkoppen die op operationele draagraketten kunnen gemonteerd worden. Volgens FAS heeft de VS 6.800 kernkoppen, waarvan 1.650 strategische en 150 niet strategische die onmiddellijk inzetbaar zijn. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben er respectievelijk 300 en 215. De NAVO beschikt zo over 7.315 kernkoppen, waarvan 2.200 direct inzetbaar.
Volgens de raming van FAS, zijn er in de Europese NAVO-lidstaten 550 Amerikaanse kernbommen opgeslagen, ook in België en in de nabijheid van Rusland. Het is alsof Rusland kernbommen zou opslaan in Mexico gericht tegen doelwitten in de Verenigde Staten. Het Russisch arsenaal totaliseert zo’n 7.000 kernkoppen.
Volgens de raming beschikt China over 270 kernkoppen, Pakistan 130, India 110-120, Israël 80. Dat brengt het totale aantal aan kernkoppen in de wereld op 15.000.
Op kop staat de Verenigde staten, die voortdurend testen doet voor efficiëntere minuteman-III-raketten om haar oudere draagraketten te vervangen en om het nucleair arsenaal te optimaliseren. De kostprijs wordt op 85 miljard dollar geraamd. Het Amerikaanse Congres gaf zijn fiat voor het optimaliseren van de nucleaire strijdmacht. De marine kan 12 onderzeeboten met kernwapens bewapenen (7 miljard). De in Europa opgeslagen B61 kernbommen worden vervangen door B61-12 nucleaire bommen voor de first strike. Met het optimaliseren van het Amerikaanse kernwapenarsenaal wil men ook de geplande rakettengordels van het raketschild dat ze in Europa willen opstellen efficiënter maken om de mogelijke represaille van de vijand te neutraliseren. De VS wil ook in Zuid-Azië een dergelijke rakettengordel tegen Noord-Korea. Maar het ontgaat de aandachtige waarnemers niet dat in werkelijkheid dit schild tegen China gericht is.

raketschild

Ook China en Rusland zijn druk bezig om hun kernwapenarsenaal te moderniseren om geen achterstand op te lopen. In 2018 zal Moskou over een volledig nieuwe ballistische intercontinentale langeafstandraket beschikken, de Sarnak. Die heeft een reikwijdte van 18.000 km en kan met 10 kernkoppen uitgerust worden. De Sarnak dringt de dampkring binnen aan hypersonische snelheid van 10 maal het geluid en ontsnapt aldus aan de afweerraketten van het raketschild. Bij dergelijke situatie wordt de efficiëntie van het door de VS en het Westen opgestelde antirakettensysteem doorbroken.
Het blijft een vast gegeven dat verschillende landen ernaar streven om over een efficiënt afweersysteem te beschikken. Buiten de negen landen die nu al kernwapens hebben zijn er 35 landen die in staat zijn om kernwapens te produceren.
Dat alles wordt door de westerse media en tv, ook de onze, niet vermeld. Ze focussen hun alarmkreten op Noord-Korea als de grootste  nucleaire Satan. De as van het kwaad, weet je wel..

Existentiële angst

Men mag niet uit het oog verliezen dat tijdens de Koreaanse oorlog van 1950, Noord-Korea 30% procent van zijn bevolking de dood zag ingejaagd worden door het Amerikaanse napalmbommentapijt. 32 ton napalmbommen werden toen op Noord-Korea afgeworpen, 70 procent van Pyongyang werd in puin gelegd. Dat was een Amerikaanse militaire actie voor totale vernietiging. De toenmalige Amerikaanse proconsul voor Azië, generaal Mc Arthur, dreigde zelf met het afwerpen van atoombommen.
Men lijkt niet te willen zien dat Pyongyang ook lessen heeft getrokken uit de recentere oorlogsavonturen van de VS en C° in Irak, Afghanistan en Libië. Khadafi had zijn nucleair wapenprogramma opgegeven en de CIA zelf toegelaten voor inspectie. Toch heeft het Westen er alles aan gedaan om hem uit het zadel te lichten, en de omstandigheden te scheppen waarin hij vermoord werd. Libië’s denuclearisatie heeft dus niet geholpen om te verhinderen dat de Libische staat tot een puinhoop herleid werd door NAVO bombardementen, dat de door de Golf monarchieën ingehuurde radicale moslimstrijders het land destabiliseerden en dat Khadafi vermoord werd.
De VS hebben in Zuid-Korea 30.000 militairen en in Japan 50.000, deze zijn er niet om de parken te onderhouden maar moeten de Amerikaanse dominantie in dat deel van Azië in stand houden. Men kan dan best begrijpen dat Noord-Korea zich bedreigd voelt en geobsedeerd is voor het aanschaffen van een eigen nucleair schild.
Om een dergelijk scenario niet te moeten ondergaan, wil Pyongyang over kernwapens en langeafstandraketten beschikken opdat niemand de durf zou opbrengen het land aan te vallen. Het gevaar is dat deze redenering ook kan gelden voor andere landen in de huidige mondiale situatie, dat steeds meer landen menen dat het beter is om over een kernwapen te beschikken dan er geen te hebben. De NAVO doctrine dat zolang het atoomwapen bestaat ze ook een nucleaire alliantie zal blijven, blijft dergelijke redenering in de internationale politiek voeden.

België tegen kernwapenverbod

Onze politici en de media roepen hard tegen de Noord-Koreaanse leiders, maar doen niets om de kernwapens de wereld uit te helpen. Een resolutie voor een kernwapenverbod werd juli dit jaar door een grote meerderheid van de VN-lidstaten goedgekeurd. Maar ze kreeg niet de instemming van de landen die over een nucleair kernwapenarsenaal beschikken, en werd niet gesteund door de NAVO-lidstaten, waaronder België. Stemden ook nog tegen: de NAVO-vrienden Oekraïne, Japan en Australië. Dit zou voor ons land tot gevolg hebben dat Washington zijn kernbomen in Kleine Brogel moet verwijderen. Het stockeren van kernbommen maakt ons land bij een gebeurlijk oorlogsconflict wel tot een represaille doelwit. Het is trouwens een inbreuk op het non-proliferatie verdrag.
De militaire en wapenindustrie hofhouding rond Trump, gelooft nog altijd dat ze de VN-Veiligheidsraad kunnen gebruiken als haar speeltuin. De Amerikaanse ambassadrice in de Raad roert er met veel ijver de oorlogstrom. Aan haar optreden wordt door onze media veel aandacht besteed terwijl de tussenkomsten van de Russische en Chinese vertegenwoordiger nauwelijks vermeld worden. De Russische ambassadeur verklaarde tijdens de zitting van de Veiligheidsraad: “Er kan geen vooruitgang geboekt worden in het denuclearisatie dossier, zolang Noord-Korea zich bedreigd voelt door het onophoudelijk provocatief militair en marine Amerikaans en Zuid-Koreaans machtsvertoon voor haar deur”. Hoe gaat de bijbelse uitspraak ook al weer over ogen, balken en splinters?
Fundamenteel gaat het erom dat niemand het recht heeft op een dergelijk inhumaan wapen als het atoomwapen te bezitten. Niet Pyongyang, maar ook niet de andere kernwapenstaten. Wanneer zal het Non-proliferatieverdrag eindelijk gerealiseerd worden?
bronnen :
Vijay Prashad: Who is Begging for War? We have Such Poor Understanding  of the Conflict with Nord Korea – Http: www Alternet.org.
Carla Stea: Facts of the Korean War -UN Security Council, Instrument of US led Wars
Jacques Sapir: Corée du Nord – pourquoi la profileration nucléaire?
Prof. Chossudovky: Anéantissement – riposte militaire massive  ou geurre économique
Dr. Robert Rennebohn: Understanding North Korea
Knut Melenthin: Massive Antwort
Manlio Dinucci: La geurre du Nord dans le grand jeu nucléaire

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Oppenheimer: filmisch meesterwerk, maar waar zijn de slachtoffers?

De release van ‘Oppenheimer’, de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan, viel niet toevallig samen met de 78ste verjaardag van de Trinity-test van 16 juli 1945, het ogenblik dat…

Print Friendly, PDF & Email

Kernwapens en kernenergie: een Siamese tweeling

De ontwikkeling van kernenergie voor civiele doeleinden kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van kernwapens. Historisch speelde België bij dat laatste een cruciale rol. In de jaren…

Print Friendly, PDF & Email

Kernwapens voor iedereen!

Tijdens een interview met de Russische staatszender op zondagavond 28 mei stelde de Wit-Russische president Loekasjenko dat er kernwapens in de aanbieding waren voor elk land dat zich wil…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×