INTERNATIONALE POLITIEK

Niet José Bové maar Monsanto moet vervolgd worden!

Zondag, 22 juni, zijn 80 Franse rijkswachters in battledress, mitrailleurs in aanslag om halfzes ‘s ochtends binnengedrongen op het erf van boerensyndicalist José Bové. Daarop werd de deur geforceerd en de boerenactivist in zijn slaapkamer gearresteerd, naar buiten geleid, in een helikopter geworpen en weggevlogen naar de gevangenis van Villeneuve-lès-Maguelone (bij Montpellier). Dit surrealistisch machtsvertoon, om één man van zijn bed te lichten, kadert in een verscherpte repressie van de Franse autoriteiten tegen een kritische sociale beweging, een beweging die zich organiseert en steeds breder groepeert in haar verzet tegen antisociale en ondemocratische beleidsbeslissingen van de regering.

De verschrikkelijke misdaden waarvoor de leider van de Confédération Paysanne (het onafhankelijke Franse boerensyndicaat) nu voor 10 maanden de cel ingaat, zijn niets meer niets minder dan het vernietigen van een proefveld transgene maïs en het ‘ontwaarden’ van een tweede stock door er gangbare maïs bij te mengen (deze feiten dateren respectievelijk van begin 1998 en 1999). Door deze acties wist de groep militanten het tot dan toe ondoorzichtige scherm rond GGO-proeven te doorbreken en het publieke debat aan te zwengelen.

Niet voor die enkele zakken maïs wordt heel het repressieapparaat op de rails gezet, maar omwille van het alerteren van de publieke opinie, waardoor het voor de GGO-maffia onmogelijk werd om haar winstgevende koehandel in donkere achterkamertjes, buiten het zicht van iedereen te bedisselen en ons, Europeanen, zonder enige vorm van inspraak voor onomkeerbare feiten te plaatsen. De commercialisering van genetisch gemanipuleerde gewassen in Europa werd voorlopig onmogelijk gemaakt.

Waar volksgezondheid, milieu en het leven van honderdduizenden boeren worden opgeofferd aan de belangen van enkele multinationals en hun onverzadigbare geeuwhonger naar de totale controle van de wereldvoedselproductie, daar hebben burgers en hun belangenorganisaties het recht en de plicht om hun stem te laten horen. Wanneer zulke belangrijke menselijke waarden in het gedrang komen en het democratisch inspraakproces wordt omzeild of onmogelijk gemaakt, zijn niet-gewelddadige syndicale acties als deze van de Confédération Paysanne legitiem en noodzakelijk.

Attac Vlaanderen veroordeelt dan ook scherp de brute repressie tegen José Bové. Aan de Europese Commissie vragen wij een tussenkomst bij de Franse president ten voordele van de noerensyndicalist in het licht van een gratiemaatregel. Aan José Bové betuigen wij onze steun; wij wensen hem veel geestelijke en lichamelijke sterkte gedurende zijn opsluiting. Aan de Confédération Paysanne en Attac France (waar José Bové ook zitting heeft in de stuurgroep) zeggen wij: uw strijd is de onze, wij zullen verder vechten tegen de oprukkende voedselvervalsing, tegen de landbouw zonder boeren, voor ons recht op gezonde voeding en voor een duurzame landbouw. Vandaag zet de regering Bush de Europese Commissie onder druk om haar voorzichtige GGO-politiek te laten varen zodat Amerikaans GGO-graan, -maïs en -soja onze markten kunnen overspoelen en de agro-industrie definitief kan afrekenen met de onafhankelijke Europese boeren. Wij mogen dit niet laten gebeuren!

Onze gezondheid, het milieu en de boeren die ons resten zijn niet te koop!

Onze wereld is niet te koop!
José Bové vrij!

 

Attac Vlaanderen
Eric Goeman,
woordvoerder
[tel-fax] 09/3724491
[mobiel] 0476/990714
[e-mail] vlaanderen@attac.be
[site] www.attac.be

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Trump en abortus

Na een aantal gerechtelijke uitspraken is abortus weer een belangrijk thema in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit komt Trump niet goed uit. Het Amerikaanse Hooggerechtshof, door toenmalig president Donald Trump…

Print Friendly, PDF & Email

Mexico Ecuador: een diplomatieke rel

Zoiets is nooit eerder gebeurd, zo wordt gezegd; zelfs Pinochet zou dat niet hebben aangedurfd! Spectaculair was het zeker. Met veel geweld drong de militaire politie van Ecuador, in…

Print Friendly, PDF & Email

Twee nieuwe en alarmerende milieurapporten

Het mondiale regenwoud wordt aan tien voetbalvelden per minuut ontbost en de meeste fossiele brandstofbedrijven produceerden meer fossiele brandstoffen in de zeven jaar na het Klimaatakkoord van Parijs (12…

Print Friendly, PDF & Email
De trein naar het Imperium.

You May Also Like

×