INTERNATIONALE POLITIEK

Nicaragua: laten we waakzaam blijven!

Image

Uitpers bracht het verheugende, maar totaal onverwachte bericht ( https://www.uitpers.be/nicaragua-statenloos-maar-vrij/ )  dat 222 gevangenen van het Ortega-regime werden vrijgelaten en op transport gezet naar de VS.  Ook het Collectief van Solidariteit met het Volk van Nicaragua (CSPN), het Nicaragua-Occitanie Comité (NOC), SOS Nicaragua Frankrijk en Frankrijk Latijns-Amerika (FAL) verwelkomen de vrijlating uit Nicaraguaanse gevangenissen van 222 politieke gevangenen op 9 februari, maar veroordelen hun verbanning en nodigen ons uit om de inspanningen voor de vrijlating van degenen die gevangen blijven niet te verminderen. Hieronder een petitie die voornamelijk circuleert in Frankrijk en Franstalig België:

‘De vrijlating van 222 politieke gevangenen uit Nicaraguaanse gevangenissen en hun overbrenging naar Washington op donderdag 9 februari is een enorme opluchting, ook al stierf een jaar geleden de gepensioneerde generaal Hugo Torres in de gevangenis, slachtoffer van de wrede en willekeurige maatregelen van een rechtssysteem dat volledig afhankelijk is van de Ortega-Murillo-dictatuur. Deze beslissing, beschreven als “unilateraal” door de Amerikaanse autoriteiten, die de nu “ex-gedetineerden” ontvingen, is echter verre van welwillend, omdat terwijl ze in het vliegtuig zaten, het Nicaraguaanse parlement gedwee en dringend een wet aannam die “voor altijd” al hun burgerrechten en nationaliteit ontnam aan al degenen die het regime beschouwt als “verraders van het thuisland”. Deze bepaling, die 222 burgers tot staatlozen maakt, illustreert eens te meer het cynisme en de groteske aard van het regime. Het is een flagrante schending van Nicaragua’s eigen grondwet, die bepaalt dat “geen enkele burger van zijn nationaliteit mag worden beroofd”. Bovendien mag volgens het internationaal recht een wet niet met terugwerkende kracht worden teruggedraaid; Ten slotte kan deze grondwettelijke “regeling” alleen worden geratificeerd (en in werking treden) tijdens de volgende legislatuur, die pas in 2024 zal beginnen.

De strijd voor de vrijlating van politieke gevangenen eindigt niet met de vrijlating van deze 222 mensen en hun veroordeling tot ballingschap. Volgens de gegevens van mensenrechtenorganisaties en families van gevangenen blijven ten minste 39 gewetensgevangenen in Nicaragua, naast de bisschop van Matagalpa, monseigneur Rolando Álvarez, die weigerde het Nicaraguaanse grondgebied te verlaten en onmiddellijk werd overgebracht naar het detentiecentrum La Modelo. De volgende dag (10 februari) werd hij bij snelrecht veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf.

We moeten natuurlijk blij zijn dat de families herenigd worden en het feit toejuichen dat de hernieuwde vrijheid van meningsuiting van ex-gevangenen ongetwijfeld een nieuwe impuls zal geven aan de strijd voor het volledige herstel van de burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat voor alle Nicaraguanen. Maar laten we op onze hoede blijven. Het is aan ons om samen met hen onze inspanningen voort te zetten voor de vrijlating van alle mensen die nog steeds vastzitten, voor de veilige terugkeer van alle bannelingen, voor gerechtigheid aan de families van de vermoorden, voor een einde aan het dictatoriale Ortega-Murillo-regime.

Het Collectief van Solidariteit met het Volk van Nicaragua (CSPN), het Nicaragua-Occitanie Comité (NOC), SOS Nicaragua Frankrijk en Frankrijk Latijns-Amerika (FAL) herbevestigen hun steun voor de strijd van het volk van Nicaragua.’

(Parijs, 10 februari 2023)

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Nieuwe aanvallen van het Ortega-Murillo-regime tegen de UCA

De bankrekeningen van de prestigieuze “Universidad Centroamericana” UCA, evenals de bankrekeningen van leden van het universiteitsbestuur zijn sinds vorige week geblokkeerd. Bovendien realiseerden de UCA-autoriteiten zich dat alle onroerende goederen…

Print Friendly, PDF & Email

De kruistocht van de Nicaraguaanse dictatuur tegen de Katholieke Kerk

In september 2005 gingen Daniel Ortega en Rosario Murillo op de knieën om hun kerkelijk huwelijk in te laten zegenen door aartsbisschop Obando-y-Bravo. Het was de opmaat naar de…

Print Friendly, PDF & Email

‘Ik ben trouw gebleven aan mijn opvattingen als jonge guerrillera’

Als er één tegenstander is die het de regering van Daniel Ortega in Nicaragua ongemakkelijk zou moeten maken, is het Dora María Téllez wel. Onder het pseudoniem Comandante Dos…

Print Friendly, PDF & Email
Standpunt van de redactie: Vrede, een politieke keuze

You May Also Like

×