INTERNATIONALE POLITIEK

Ngo’s waaronder ook FOS slachtoffer van Ortega

Image

Na de fake verkiezingen van november 2021 zit het Ortega-Murillo regime meer dan ooit stevig in het autoritaire zadel. Ruim een tiende van de 6,6 miljoen inwoners van Nicaragua leeft intussen in het buitenland. Sinds 2018, het jaar dat de oppositie tegen het regime bloedig werd onderdrukt, hebben al meer dan 100.000 Nicaraguanen het land verlaten, van wie de meeste naar het buurland Costa Rica – in de hoofdstad San José is er een wijk die nu al little Managua wordt genoemd – en verder ook naar de VS en Spanje. Wie niet onvoorwaardelijk het Orteguïsme volgt en ook maar enige kritiek durft te uiten wordt als een buitenlandse vijand beschouwd, aangestuurd door de VS. Vooral dat vervelende maatschappelijke middenveld werd andermaal geviseerd. Tussen november 2018 en februari 2022 gingen al 114 ngo’s voor de bijl, maar op donderdag 17 maart werd die lijst in twee fasen nog uitgebreid. nog uitgebreid. Het Ministerio del Gobierno maakte die dag bekend dat Clínica Verde (VS), het Fondo de Cooperación al Desarrollo (het Belgische Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking – FOS ) het Engelse Agencia Católica para el Desarrollo Internacional en het Duitse Servicio Cristiano Internacional por la Paz geschrapt werden omdat zij de wet 1040 op het functioneren van buitenlandse organisaties zouden overtreden hebben. Dat betekent tevens dat al de bezittingen van deze ngo’s verbeurd verklaard worden en in handen komen van de Nicaraguaanse staat. Het is opvallend dat ook het Belgische FOS dat al van kort na de Sandinistische revolutie in 1979 in Nicaragua werkzaam is daarvan het slachtoffer is geworden. De FOS-vertegenwoordigers Frank Lensink en Jasper Rommel zetten zich vanuit de hoofdstad in om organisaties te versterken in Nicaragua. De verbetering van arbeidsrechten in de textielsector en de agro-industrie zijn hierbij de belangrijkste strijdpunten. Die sectoren bevinden zich vooral in vrijhandelszones, genaamd maquilas, waar de arbeidsvoorwaarden veel minder strikt zijn dan elders in het land. In Nicaragua steunt FOS organisaties bij onderhandelingen met overheden en bij onderhandelingen op sector- en regionaal niveau. Verder richtte FOS een gendercommissie op, zodat vakbonden nu het thema in hun werking opnemen. Anderzijds richt FOS zich op het versterken van seksuele en reproductieve rechten en burgerparticipatie in de gezondheidszorg.

Op diezelfde 17de maart keurde de Nationale Assemblee een decreet goed dat nog eens 25 binnenlandse ngo’s op diezelfde zwarte lijst zette. Het betreft la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCh), la  Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales Nicaragua,la Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) en Asociación Operación Sonrisa Nicaragua (OSN).

Daaraan werden ook nog volgende middenveldorganisaties toegevoegd: la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (APN), la Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan), Asociación Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev), la Fundación Ágora Parnerships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente en la Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.

Alles en iedereen die het regime niet onvoorwaardelijk steunt, wordt geviseerd. Neem nu Operación sonrisa bijvoorbeeld. Wat is dat? Dat is een clubje van goedmenende Artsen uit de VS die in Nicaragua ieder jaar honderden “ hazenlip” operaties komen doen. Dat doen ze al jaren en gratis… maar het zijn yankees en dus staatsgevaarlijk.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Nieuwe aanvallen van het Ortega-Murillo-regime tegen de UCA

De bankrekeningen van de prestigieuze “Universidad Centroamericana” UCA, evenals de bankrekeningen van leden van het universiteitsbestuur zijn sinds vorige week geblokkeerd. Bovendien realiseerden de UCA-autoriteiten zich dat alle onroerende goederen…

Print Friendly, PDF & Email

De kruistocht van de Nicaraguaanse dictatuur tegen de Katholieke Kerk

In september 2005 gingen Daniel Ortega en Rosario Murillo op de knieën om hun kerkelijk huwelijk in te laten zegenen door aartsbisschop Obando-y-Bravo. Het was de opmaat naar de…

Print Friendly, PDF & Email

‘Ik ben trouw gebleven aan mijn opvattingen als jonge guerrillera’

Als er één tegenstander is die het de regering van Daniel Ortega in Nicaragua ongemakkelijk zou moeten maken, is het Dora María Téllez wel. Onder het pseudoniem Comandante Dos…

Print Friendly, PDF & Email
Standpunt van de redactie: Vrede, een politieke keuze

You May Also Like

×