Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Neoliberalisme en actief burgerschap

Naar aanleiding van een studiedag over hetzelfde thema, op zaterdag 21 september gehouden te Aalst, neemt het Masereelfonds volgend standpunt in: Het toepassen van het neoliberalisme leidt tot een toename van het democratisch deficit, en komt ten nadele van de zwakkere in deze samenleving. Sleutelsectoren uit de samenleving worden onttrokken aan gemeenschapscontrole, en toegewezen aan aandeelhoudersraden en privé-management. Belangrijke beleidsdomeinen worden via ingewikkelde regelingen en verdragen versast naar supranationale instanties en organen, waar de democratische controle een zwakke afspiegeling is van deze op nationaal vlak.

De hefbomen die het maatschappelijk leven sturen komen meer en meer buiten democratische controle. In de randbevoegdheden die nog resten compenseert de politieke klasse haar verlies aan reële macht door bemoeizucht en regelgeverij. Een voorbeeld hiervan dat ons nauw raakt is het nieuwe decreet op sociaal-cultureel werk. Een niet ideale, maar wel op objectieve parameters gebaseerde regelgeving wordt vervangen door een systeem van zogenaamd kwalitatieve controle en willekeur. De minister benoemt een commissie die moet oordelen of autonome verenigingen een voldoende waardevol beleidsplan kunnen schrijven, de administratie krijgt de macht door haar gecontroleerde organisaties haar regeltjes en inzichten op te leggen, zonder mogelijkheid tot beroep. Kritische organisaties, die niet willen meestappen in de heersende ‘pensée unique’ lopen aldus het reële risico op droog zaad gezet te worden.

Het Masereelfonds beschouwt zich als een onderdeel van een netwerk van autonoom opererende organisaties, wier leden en vrijwilligers zich democratisch organiseren om inzicht te verwerven en solidair op te treden. Dit netwerk, wel eens middenveld of civiele maatschappij genoemd, is een onontbeerlijk onderdeel van eender welke democratie. Door op z’n minst de indruk te geven te willen raken aan de inhoudelijke autonomie van dit netwerk, en de leden ervan zijn prioriteiten te willen opleggen doet de overheid afbreuk aan het maatschappelijk waardevolle van dit netwerk, dat door vele studies (zelfs door de overheid uitgevoerde) en gezaghebbende auteurs keer op keer bevestigd wordt.

Het Masereelfonds stelt zich tot doel de democratische controle van de burger op zijn leven en zijn samenleving te herstellen, te verbeteren en te versterken. Samen met andere organisaties wil het werken aan een verbetering van de democratie op alle terreinen van het maatschappelijk leven, inclusief de belangrijke economische en culturele terreinen.

Ter informatie aan uw publiek
Vriendelijke groeten,

Bernard Desmet, Masereelfonds, tel. 02/ 502 38 80, web: www.masereelfonds.be

(Uitpers, nr. 34, 4de jg., oktober 2002)

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Klimaschutzprogramm. Duitse klimaatregering in eindsprint

Hoe zou het gaan met de Duitse Groenen? Of, om de vraag anders te stellen, slaat het Duitse klimaatbeleid aan bij de kiezer? Op deze vragen valt geen eenduidig…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×