Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Negationisten in Hongarije en Roemenië

Het Franse tijdschrift « Les Temps Mondernes » brengt in zijn laatste nummer van 1999 een dosier over de negationisten uit Hongarije en Roemenië.

In Hongarije is schrijver Istvan Csurka berucht geworden met zijn antisemitische aanvallen die ook door kringen van de (regerende) Partij van Kleine Eigenaars worden overgenomen. Alles wat fout gaat in Hongarije is te wijten aan een internationale samenzwering van het "kosmopolitisch jodendom". Vandaar is de stap naar het herschrijven van de Hongaarse geschiedenis en het ontkennen van jodenvervolging slechts een kleine stap die velen zetten. In Hongarije, dat al vanaf 1922 een fascistisch regime kende, ging de collaboratie met de nazi’s zeer ver.

In Roemenië voeren nationalistische groepen als Vatra Romeanesca en de partij Romania Mare (Groot Roemenië) van Ceausescu’s gewezen hofdichter Tudor ook al tien jaar campagne tegen datzelfde kosmopolitisch zionisme. Op 23 miljoen inwoners zijn er hooguit 10.000 joden, maar toch zijn die samen met hun medeplichtigen elders verantwoordelijk voor veel ellende – natuurlijk samen met de Hongaarse minderheid en de zigeuners.

Het zijn geen randverschijnselen. Zeker niet in Roemenië waar Romania Mare volgens peilingen wel rond 20 procent kan halen. Csurka’s partij zit sinds 1998 in het Hongaarse parlement.

In Temps Modernes beschrijft Randolph Braham, een historicus van de New York City University, de diverse methodes van desinformatie in die campagne. Het gaat niet alleen om Csurka en diens omgeving. De Hongaarse voorzitter van de journalistenbond, Gabor Benesik, uitgever Sandor Püski en de bekende auteur Sandor Csoóri zijn "respectabele burgers" die hun steentje bijdragen.

Ze ontkennen niet alles ineens, maar gaan de omvang relativeren. Zij teren terzijde ook op het feit dat sommige joodse kringen de nazi-misdaden vaak beperken tot de uitroeiing van de joden en geen oog hebben voor de vele miljoenen andere slachtoffers. Ze zetten de misdaden van de nazi’s op dezelfde voet als die van de communisten en maken een nieuw profiel van regent Horthy, de grote voorman van het Hongaars fascisme die niet wachtte op de nazi’s om racistische wetten uit te vaardigen.

Radu Ionaid van het holocaust-museum in Washington beschrijft diezelfde pogingen in Roemenië. De leider van de Roemeense collaboratie, Ion Antonescu, is ook voorwerp van een campagne tot rehabilitatie. Hij was nochtans verantwoordelijk voor de moord op 40.000 joden in Odessa en van tienduizenden anderen in Roemeense steden. Maar zijn verdedigers wijzen erop dat hij anderen het leven redde door hun deportatie naar de uitroeiingskampen zolang mogelijk uit te stellen.

In Roemenië is er niet alleen een campagne voor eerherstel van Antonescu, maar wordt tevens gepoogd de "IJzeren Garde" weer op te richten. De IJzeren garde was de zeer harde fascistische kern die Antonescu weekheid verweet. Op 8 november vorig jaar is in de Moldavische stad Iassi een grote religieuze ceremonie gehouden om de Garde te herdenken. Er werd ook een symposium georganiseerd door een "Liga voor de verdediging van de historische waarheid" waaraan werd deelgenomen door groenhemden – het uniform van de ijzeren gardisten.

Gheorgiu Voicu van de faculteit politieke wetenschappen in Boekarest ontleedt die hedendaagse bewegingen voor rehabilitatie en "historische waarheid". Zij vinden onder meer talrijke verdedigers in literaire kringen, zoals Nicolae Manolescu, directeur van een tijdschrift "Literair Roemenië". Voicu wijst op het sterke antisemitisme van veel Roemeense intellectuelen tussen de twee wereldoorlogen.

De ontmaskering van die negationistische tendensen zou gediend zijn met een open debat over de visie van sommige joodse kringen die de indruk wekken dat zij een monopolie hebben op de holocaust en weinig oog hebben voor de vele andere slachtoffers, ook in de kampen. Het is onder meer die houding die de negationisten in de kaart helpt spelen.

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email

DE MESTHOOP VAN HET EUROPEES LANDBOUWBELEID

“De boeren boeren behoeven niet te schrijven”. Met die slagvaardige zin voorzag de grote dichter Lucebert in de cyklus De Dieren der Demokratie (1951) profetisch de aanpak van de…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

Stay Connected

You May Also Like

Category

×