Nederland trekt ten strijde tegen ISIS

Nederland trekt weer eens ten strijde. In Irak welteverstaan, niet in Syrie. [1] And guess with whom? The usual suspect, diehard  bondgenoot de VS. En weer lopen de politieke partijen als lemmingen achter de oorlogstrommen aan, op de SP (Socialistische Partij) en Partij voor de Dieren na. [2]

De vijand is deze keer de militaire strijdorganisatie IS (Islamitische Staat, eerder bekend als de Islamitische Staats in Irak en Syrië), die in korte tijd een spectaculaire opmars heeft gemaakt, met bloedige sporen.. [3] Argument voor de oorlog: De gruweldaden van IS. [4] Plausibel lijkt het, dat humanitaire argument, door de  misdadige track record van IS en de dreigende val van Kobani. [5] Waarom is dat ”humanitair”  hier dan toch een wassen neus?

Humanitair?

Militaire strijd tegen een misdadige organisatie  betekent niet dat de aanvallers automatisch aan ”de goede kant” staan. Staten laten zich  laten leiden door hun eigen politieke agenda. en als dat overgoten kan worden met een humanitair sausje, dan is dat mooi meegenomen. Meer niet. Nu maakt IS het de VS en bondgenoten wel erg makkelijk met zijn bloedige track record, waardoor deze oorlog, helaas, ook mag bogen op sympathie van doorgaans VS-kritische mensen en organisaties. [6]

Want die humanitaire kaart is, nogmaals, slechts PR, een rookgordijn. Als immers van puur ”humanitair” handelen sprake zou zijn, waarom dan niet ingegrepen bij de massamoorden op de moslimminderheid in Myanmar, de Royinnga’s, waarover Amnesty International en Human Rights Watch geregeld berichten. [7] Opvallend trouwens, dat deze schanddaden  vrijwel uit het nieuws gehouden worden, terwijl wij worden doodgegooid met nieuws over IS, met lugubere onthoofdingsfimpjes [ook in het NOS Journaal] als bitter snoepje van de dag. [8]

Het geheugen van de mensheid is kort, Het ”Kwaad” van IS is ”in” [en terecht]. Maar vergeten is het Kwaad van voorhoedeloper in de strijd tegen IS, de VS, met zijn bloedige  trackrecord aan oorlogsmisdaden. [9] Dat maakt de VS, op zijn vriendelijkst gezegd, niet erg geloofwaardig in zijn ”humanitaire” missie.

Maar er is meer: Door die oorlog en vooral bezetting van Irak, is de VS een belangrijke verantwoordelijke voor het ontstaan en de groei van IS.

Ontstaan van IS

Bittere vrucht van agressie bezetting en onderdrukking

IS is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar ontstaan uit de rokende puinhopen van de VS illegale oorlog tegen Irak en de daaropvolgende bezetting, waarin naast VS oorlogsmisdaden en die van het Iraakse puppetregime, de spanningen tussen Soennieten en Sjiieten steeds verder opliepen. [10]

Een duikje in de geschiedenis van Irak: In Irak is een Sjiitische meerderheid, die tijdens de dictatuur van Saddam Hoessein [zelf een Soenniet] werd onderdrukt, maar na diens val met VS-steun weer in rechten werd hersteld. Maar daarin werd doorgeschoten, met een stuivertje verwisselen effect. Er werden een reeks maatregelen genomen, waardoor ex-Baath leden uit het Iraakse leger werden geweerd, wat vooral Soennieten trof. [11]

De door Sjiitische partijen en politici gedomineerde regering Maliki voerde een uitgesproken voorkeurspolitiek ten nadele van de Soennieten, waarbij iedere roep om herstel van de rechten met keiharde repressie werd neergeslagen. Dit bracht, begrijpelijkerwijs, veel Soennieten in de armen van IS. [12]

Snelle opmars IS

IS de enige crimineel hier?

IS is een misdadige club, die zich sinds zijn grote terreinwinst in Irak en Syrië heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en waarschijnlijk ook, misdaden tegen de menselijkheid. [13] Een greep: Massa-executies, folteringen, ontvoeringen en etnische zuiveringen van religieuze minderheden, waarbij vooral christenen en Yezidi’s Kop van Jut zijn. [14] En nu dreigen de Koerden daaraan gevoegd te worden. Denk aan de belegering van Kobani, waarbij IS nu tijdelijk een halt is toegeroepen door VS-luchtaanvallen. [15]

Naast de humanitaire hypocrisie van oorlogsmisdadiger de VS is er nog een andere factor, die nauwelijks door de media wordt belicht: De op het moment van schrijven gepleegde oorlogsmisdaden van de Iraakse regering, die aan gruwelijkheid niet voor IS onderdoen. Hierover straks meer. En dan  last but not least: De nu vrijwel vergeten Syrische dictator Assad.

Syrië, van nobele strijders tot jihadisten

Sinds 2011 woedt in Syrië een legitieme opstand tegen dictator Assad, een andere politieke misdadiger in de regio. Omdat Assad een anti-Westerse heerser is, stond het Westen aanvankelijk sympathiek tegen de opstand en erkende in rap tempo het Syrische verzet. [16] Daar zou verandering in komen vanwege het ontstaan van een variant van islamitisch georiënteerde verzetsgroepen [sommigen gesteund door Qatar, anderen weer door Saoedi-Arabië], die om begrijpelijke en deels anti-imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israël, gekant waren tegen het Westen. [17]

Degenen, die dat vooral merken, zijn  de zogenaamde ”Jihadstrijders” jongeren uit Europa, die naar het Syrische front trokken om Assad te bestrijden en zich aansloten bij een van de honderden verzetsgroepen, die tegen Assad actief waren en ja, waarschijnlijk ook bij islamistische. [18] Plotseling geen nobele strijders meer, maar zogenaamde ”Jihadstrijders” die naar Europa terug zouden keren om aanslagen te plegen. [19] Zonder dat daarvoor enig substantieel bewijs was, want tot op de dag van vandaag zijn weliswaar aanhoudingen gedaan, maar is niemand veroordeeld voor in Syrië gepleegde oorlogsmisdaden of plannen tot het plegen van een aanslag. [20] Nu IS een belangrijke speler in de strijd tegen Assad is geworden en momenteel [Koerdisch] Noord-Syrië in rap tempo  onder controle lijkt te krijgen, neemt de hetze hand over hand toe. [21]

Verklikkerlijnen, het afpakken van paspoorten, verliezen van Nederlanderschap, hetzes van politiek en media, hysterische burgemeestersbrieven, die ”moslims” oproepen, ”zich te distantiëren van IS” en noem maar op. [22] Want nu zijn deSyrië-strijders plots [ook weer zonder veel bewijs] IS-strijders geworden. Wat is er gebeurd met ”onschuldig, tot schuld bewezen”?

Wat hierbij ook steekt is de hypocrisie. Sinds jaar en dag reizen jongeren naar Israël af, om dienst te nemen bij het Israëlische bezettingsleger, dat dood en verderf zaait in Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem, zonder dat ze een strobreed in de weg gelegd wordt. [23]

Ook weer hier: Met bezorgdheid over humaniteit [wat ook wordt aangevoerd] heeft die Jihadistenhetze dan ook niets te maken. Het enige bezwaar is, dat IS een het Westen niet welgevallige club is. No more, no less.

Hypocrisie in volle werking: de verzwegen oorlogsmisdaden van het Iraakse regime

Er is een reden voor, dat Nederland militair wel actief is in Irak, maar niet in Syrië en wel omdat, zo staat dat in een veelzeggend artikel in de NRC, de luchtaanvallen op IS gelegitimeerd worden doordat ze zijn toegestaan door de Iraakse regering. [24] Of,  zoals geformuleerd in de artikel 100 brief van de Nederlandse regering over deelname aan de militaire acties tegen IS in Irak: de Iraakse regering heeft de VS om hulp gevraagd. [25] In Syrië echter ligt de situatie gecompliceerder en daarom houdt Nederland daar, althans voorlopig nog, een slag om de arm. [26]

Allemaal mooi en wel, maar wie is die Iraakse regering, die ´´om hulp gevraagd heeft´´ in de strijd tegen misdadigersgroep IS? Ten eerste een product van de VS illegale agressie en bezetting van Irak, wat de door de Nederland  genoemde “legitieme regering” in een verdacht daglicht stelt. [27]

Maar vooral dit: De Iraakse regering houdt op schandalige wijze huis in Irak, iets, dat zorgvuldig buiten de media gehouden wordt, maar bij Amnesty International en Human Rights Watch omstandig te lezen is. [28] Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende Sjiitische milities hebben zich  systematisch schuldig gemaakt aan grootschalige misda
den tegen honderden, ja duizenden Soennitische burgers. Een greep: Luchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijke executies. [29] Volgens Human Rights Watch executeren Sjiietische milities mensen. Mensen worden uit hun auto´s gehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie. (30) En dit is niet van vandaag aan de gang, maar al veel langer,  onder de van voormalig door het Westen gesteunde  premier Al Maliki. (31)

Militaire Westerse steun aan een dergelijk gangsterregime, dat qua misdadigheid lijkt op IS, maakt het Westen medeplichtig.(32) Want wat staat er in de artikel 100 brief van de Nederlandse regering: “Ondersteuning van de Iraakse en Koerdische strijdkrachten” (33) Geen wonder, dat die Iraakse regeringsmisdaden  zorgvuldig uit de media gehouden worden.

De Koerden, hun strijd en IS

En dan is de strijd tussen IS en Koerdische strijders in volle gang en niet alleen de belegering van Kobani, die eerst door de VS-luchtaanvallen een halt werd toegeroepen [34] maar waarvan, op het moment van schrijven van dit stuk, het niet duidelijk is, wie de effectieve controle nu heeft, IS of de Koerden. [35] Het gaat hier om Syrische Koerden. Ook in Noord Irak gaat de strijd tussen IS en Koerden door.[36]

Op indrukwekkende wijze hebben de Koerden aandacht gevraagd voor hun benarde positie in Kobani. [37] met een niet onterechte angst voor een eventuele slachtpartij onder de burgerbevolking, een terugkerend IS ritueel. Solidariteit verdienen de Koerden, maar niet door  luchtaanvallen van imperialistische machten, die de Koerden voor hun eigen doel gebruiken en bepaald geen vrienden zijn van de Koerdische strijd. [38] En door die zogenaamde VS en Westerse betrokkenheid bij de Koerden wordt de aandacht afgeleid van de hoofdvijanden van de Koerden. En dat is niet IS, in tegenstelling tot wat de politiek het publiek wil laten geloven.

IS  streeft naar dominantie in de regio met als ideaal een volgens hun gemankeerde versie van de Islam [die door het merendeel van de moslims wordt verworpen] te vestigen Islamitisch Kalifaat. [39] Daarbij wordt alles en iedereen, die zich daartegen verzet, onder de voet gelopen, dus ook de Koerden, die overigens Soennieten zijn, net als IS [al zijn de Koerdische strijders min of meer seculier].

De hoofdvijanden van de Koerden zijn de Staten, die hen onderdrukken, met name Turkije [Syrië is praktisch uit elkaar gevallen en in Noord-Irak zijn de Koerden autonoom], dat fel tegenstander is van ieder onafhankelijkheidsstreven, zelfbeschikking en andere rechten van de Koerden, zowel in Turkije als in het nieuwe progressieve Koerdische Noord-Syrische gebied, Rojava. [40] Want natuurlijk zit Turkije niet op een linkse gelijkheidsstaat te wachten, die Rojava in een aantal opzichten lijkt te zijn.

In Turkije worden Koerden systematisch vervolgd, is hun taal en cultuur verboden en zit de leider van de Koerdische verzetsbeweging, Öcalan, een levenslange gevangenisstraf uit. [41]

Dat Turkije nu het groene licht heeft gegeven voor een militaire steunoperatie van Iraaks Koerdische Peshmerga’s en strijders van het Vrije Syrische leger om de strijders in Kobani te ondersteunen. heeft meer te maken met de grotere bedreiging, IS, dan met enige sympathie voor de Koerden. [42]

Belangrijk om te weten: De Syrische strijders, die nu Kobani verdedigen, behoren tot de Volksbeschermingseenheden (YPG), die direct gelinked zijn aan de politieke organisatie Democrtische Eenheidspartij (PYD). En zij hebben weer banden met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), de in Turkije verboden Koerdische links revolutionaire verzetsbeweging, waarvan eerder genoemde Ocalan leider is. [43]

Een duivels dilemma hebben de Koerdische strijders wel, omdat zij min of meer tegen wil en dank, een samenwerking op gang hebben gebracht met de Amerikaanse strijdkrachten. [44] Ze zijn de Koerden toch immers te hulp gekomen in Kobani. Maar van samenwerking met imperialisten met hun eigen agenda komt niets goeds. Een dure opnieuw te leren les.

Westerse militaire avonturen Afghanistan, Irak en Libië: a complete disaster

Westers imperialistisch militair optreden is puur eigenbelang. Dat is bekend. En draagt een spoor bloedige oorlogsmisdaden met zich mee. [45] Ook bekend. Maar hoe politiek effectief is het? Met andere woorden, worden de door het Westen beoogde doelen bereikt? Het installeren van een pro-Westers regime, dat ´´rust en orde´´ in de regio garandeert? Allerminst.

De VS/Westerse agressieoorlogen tegen Afghanistan, Irak en Libië gingen vergezeld van een overkill aan propaganda, leugens (de zogenaamde “massavernietigingswapens” in Irak), hebben tienduizenden mensenlevens gekost en de situatie ter plaatse nog verergerd. [46]

Afghanistan is een failed State met tienduizenden burgerslachtoffers en een hoog onveiligheidsgehalte. Zeventig procent van het land heeft geen toegang tot drinkbaar water [47] en het land is bezaaid met landmijnen vooral (te wijten aan het VS-gebruik van clusterbommen in de oorlog van 2001). [48] Irak is verworden tot een gedestabiliseerde regio met honderdduizenden burgerslachtoffers. [49] Libië is een land in complete chaos, met wetteloosheid, mensenrechtenschendingen en strijd tussen diverse milities. (50)

En ondanks deze drie debacles in een periode van ruim 12 jaar, stort het Westen zich opnieuw in een militair avontuur, in  politieke wespennesten als Syrië en Irak. Het zal mij niets verbazen, als ook dit weer uitloopt op een bloedige track record, met een nog grotere chaos als er nu al is, die verdere ¨(terechte) woede tegen het Westen zal aanwakkeren, met misschien nog een gevaarlijkere organisatie als IS in de coulissen.

Nederlandse militaire deelname: nee

Er zijn in dit stuk al een aantal belangrijke bezwaren tegen de Nederlandse oorlogstrommen de revue gepasseerd. Op een rijtje: Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordt Nederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakse regering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijks aandacht is.(51) De vorige Westerse avonturen in Afghanistan, Irak en Libië hebben slechts de chaos en de ellende verergerd en er is geen enkele reden te veronderstellen, dat dat nu niet gaat gebeuren, gezien de politieke chaos in Irak en Syrië, om maar niet te spreken van alle tegenstrijdige belangen. De strijd tegen IS is hypocriet, omdat het gevoerd wordt door datzelfde Westen, dat een bloedig spoor van oorlogsmisdaden in Afghanistan, Irak en Libië heeft achtergelaten, waaronder ook Nederland. (52)

Het belangrijkste is voor mij het morele element. Gezien het bloedige Westerse track record, de wapenkeuze, de “indiscriminate attacks” en het gemak waarmee burgerslachtoffers worden gemaakt en/of goedgepraat  (bij de VS/NAVO is het altijd een “vergissing”, bij de tegenpartij “opzet”), is weer een stroom aan burgerslachtoffers te verwachten.[53]

De eersten in de militaire confrontaties met IS zijn trouwens al gevallen. (54)

Epiloog

Een duivels dilemma, zo is de situatie het best te kenschetsen. Want het verlangen, een einde te maken aan de bloedige track record van IS is groot en legitiem. “We” moeten toch wat doen?, is een begrijpelijke vraag. Maar alleen: Wie zijn die ”we”? Als de strijd tegen IS gelegd wordt in handen van minstens even grote en in ieder geval veel machtigere misdadigers als de VS en co, is dat rampzalig, zeker gezien het te verwachten aantal nieuwe burgerslachtoffers. Om met de woorden van activist en publicist Peter Storm te spreken: ”Bloedbaden stoppen door elders bloedbaden aan te richten klopt niet en deugt niet.” [55]

Maar er is meer: De ”coalition of the willing” militaire operatie berooft de Koerden en andere slachtoffers van IS van hun zelfbeschikkingsrecht, want het onzalige anti-IS militaire bondgenootschap schuwt niet a
lleen geen oorlogsmisdaden, maar heeft zijn eigen politieke agenda en die is geen vriend van de Koerdische vrijheidsstrijd en de legitieme verlangens van de andere bewoners van de regio op vrijheid en gerechtigheid. [56]

De makkelijkste [en verleidelijkste] weg is, het lot in handen leggen van de VS cowboys en hun bondgenoten, maar dat zal contraproductief en bloody zijn.

Rest de enige weg op blijvende gerechtigheid. De Iraakse, Syrische en Koerdische bevolking moet zelf de strijd tegen IS voeren, met alle oprechte solidariteit, buiten de Grootmachten om.[57] Alleen dat zal leiden naar werkelijke gerechtigheid en vrijheid.

Voetnoten:

Voor de voetnoten zie de website van Astrid Essed, na de oorspronkelijke tekst: http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

Print Friendly, PDF & Email

Visited 266 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook