INTERNATIONALE POLITIEK

NAVO dient veiligheid niet

Image

Op 25 mei is het zover. Dan zakken de NAVO-leiders af naar Brussel voor een gezamenlijke mini-top en de inauguratie van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. Op de agenda de kwestie van de militaire uitgaven en de oorlog tegen het terrorisme. VS-president zei dat de NAVO ‘verouderd’ was. Hij is daarop teruggekomen, maar om andere redenen was zijn uitspraak niet zo uit de lucht gegrepen. De NAVO moet het immers hebben van oude militaristische logica’s. Met succes stuurde het aan op een Koude Oorlog 2.0. Goed nieuws voor het militair industrieel complex, maar niet voor de bevolking.

Mondiale speler

Sinds de val van de Muur, nu al een kwart eeuw geleden, is de NAVO getransformeerd tot een mondiale speler. Dat militair bondgenootschap ging allianties aan met tientallen landen en instellingen. Daarenboven zetten de NAVO of de lidstaten verschillende desastreuze militaire interventies op die de betrokken landen in chaos hebben achtergelaten.
Met Rusland lopen de spanningen gevaarlijk op. De recente ontplooiing van enkele duizenden NAVO-troepen aan de grenzen van Rusland, de stijgende militaire budgetten en de modernisering van de kernwapenarsenalen creëren een echt Koude Oorlogsklimaat. De NAVO wijst Rusland met de vinger, maar de opeenvolgende uitbreidingen van het NAVO-grondgebied richting Rusland vormen minstens een deel van de verklaring. Stel je even het omgekeerde voor. Het gevaar is extra groot omdat we te maken hebben met kernwapenmachten.

Kernwapens

In plaats van het voortouw te nemen om de wereld eindelijk te verlossen van deze gevaarlijke massavernietigingswapens – een kernoorlog kan niet gewonnen worden, maar vernietigt de mensheid – zijn de NAVO-kernwapenstaten bezig met peperdure moderniseringsprogramma’s. Washington plant de komende decennia maar liefst 1.000 miljard dollar aan investeringen in zijn kernwapenarsenaal. In Groot-Brittannië zal de opwerking van het nucleaire Trident systeem 200 miljard Britse pond kosten. Dat zijn absurd gigantische bedragen. Bovendien boycotten de NAVO-lidstaten de onderhandelingen in VN-verband die moeten uitmonden in een verdrag voor een verbod op kernwapens.

Militaire uitgaven moeten omhoog

De drastische verhoging van de defensiebudgetten zal een van de centrale punten zijn op de komende Brusselse NAVO-top. In 2014 is afgesproken dat de NAVO-lidstaten er naar zullen streven om hun militaire budgetten te verhogen tot 2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Trump hamert erop dat Europa meer moet uitgeven.
Voor België werd dit engagement genomen door een ontslagnemende regering zonder het parlement daarin te kennen. Op dit ogenblik halen slechts vijf NAVO-landen die norm. De VS nemen het leeuwenaandeel voor hun rekening met twee derde van de militaire uitgaven van het bondgenootschap.
Trump hamert erop dat Europa meer moet uitgeven zodat de lasten eerlijker verdeeld zijn en vraagt concrete afspraken om de 2 procent norm te bereiken. In werkelijkheid is de NAVO overbewapend. In 2016 gaven de lidstaten 892 miljard dollar uit, goed voor meer dan de helft van de wereldwijde militair uitgaven.

Als de NAVO-plannen vandaag worden uitgevoerd, moeten de Europese lidstaten jaarlijks 130 miljard euro extra ophoesten voor defensie.

Als de NAVO-plannen vandaag worden uitgevoerd, moeten de Europese lidstaten jaarlijks 130 miljard euro extra ophoesten voor defensie. Een gigantisch bedrag in tijden van opgelegde besparingen en begrotingsdisciplines. De Russische dreiging is een van de uitgespeelde argumenten, maar die is een lachertje.
Moskou kondigde dit voorjaar aan dat het defensiebudget in 2017 met een kwart moet krimpen van omgerekend 65 miljard naar 48 miljard dollar. Dat is een schamele 5 procent van wat de NAVO-leden uitgeven. Toch slikken en verkopen veel politici het fabeltje van de Russische dreiging.

Verkeerde prioriteiten

Deze compleet verkeerde prioriteiten dienen niet de vrede maar de oorlogspolitiek. Een internationale NGO, het Comité voor Ontwapening, Vrede en Veiligheid, rekende uit dat extreme armoede en honger uitgeroeid kunnen worden met een bedrag tussen 39 en 54 miljard dollar. Dat laatste bedrag komt exact overeen met wat president Trump extra wil injecteren in zijn militair apparaat. Om de kindersterfte met twee derde te doen dalen en de strijd tegen Aids, malaria en andere ziekten te overwinnen is 20 tot 25 miljard dollar nodig, enz.
De vredesbeweging roept op om deel te nemen aan de betoging #Trumpnotwelcome op 24 mei (17u) in Brussel Noord. Een dag later, 25 mei simultaan met de NAVO-top, houdt de internationale vredesbeweging een tegentop met een vredesconferentie in het centrum van Brussel. Meer info: www.stopnato2017.org en www.trumpnotwelcome.be

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Joe Biden, Iran en de de-Trumpificatie

Na zijn intrek in het Witte Huis op 20 januari 2021 zal één van de belangrijkste taken van het buitenlands beleid van Joe Biden eruit bestaan de relaties en…

Print Friendly, PDF & Email

Het roekeloze spel van Donald Trump met atoomwapens

In januari 2020 tijdens het vijfde World Holocaust Forum in Israël stelde Poetin voor om in 2020 op een topconferentie van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad…

Print Friendly, PDF & Email

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven

In 2019 bedroegen de totale wereldwijde militaire uitgaven 1917 miljard dollar. Dat is een stijging van 3,6% in vergelijking met 2018, de grootste jaarlijkse toename sinds 2010. Nooit eerder…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Lithiummijnen in Europa, niet in mijn buurt

Neveneffecten van de transitie In het Franse departement Allier loopt een openbaar onderzoek naar de ontginning van een grote lithiummijn. De weerstand is groot. Die was zeker even groot…

Print Friendly, PDF & Email

Israëlisch parlement verwerpt toekomstige Palestijnse staat

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die de oprichting van een Palestijnse staat afwijst. “De vestiging van een Palestijnse staat in het…

Print Friendly, PDF & Email

Macronie zet links een neus

De vier partijen van het Nouveau Frot populaire (NFP) waren het dan toch eens geraakt over een gezamenlijke kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblée. Als grootste blok…

Print Friendly, PDF & Email
India. De Onzichtbare Gigant

You May Also Like

×