INTERNATIONALE POLITIEK

Na het Franse en het Nederlandse "neen": basisberaad in Parijs

Met bijna 200 waren ze, uit twintig Europese landen(1), de helft uit het gastland Frankrijk. Ze kwamen op 24 en 25 juni naar Parijs om te praten over de nieuwe situatie in Europa, na de schok van het Franse en het Nederlandse “neen”. De afspraak voor deze conferentie was gemaakt in Praag, op een bijeenkomst in het kader van het Europees Sociaal Forum.

Wie waren ze? We zagen vele bekende gezichten: de andersmondialisten die al sinds het eerste Europees Sociaal Forum in Firenze hameren op het belang van de Europese Unie en de sociale kwestie: Attac, de Euromarsen, Transform, het Italiaanse Forum voor de Constitutionele democratie, … Daarnaast ook nieuwe gezichten: activisten tegen de Europese grondwet, en opvallend veel politici (communisten, antikapitalistisch links, groenen, socialisten). De vakbonden echter waren afwezig, op enkele uitzonderingen na (FSU, Solidaires). Ook de grote ngo’s ontbraken.

Wie riep de vergadering samen? Twee namen op de uitnodiging: Elisabeth Gauthier (Espaces Marx) en Michel Rousseau (Euromarsen). Beide zijn actief in de Fondation Copernic, de linkse denktank die aan de basis ligt van de Oproep van de 200 (zie verder). Beide staan bekend als pleitbezorgers voor linkse eenheid in hun respectieve politieke familie (PCF en LCR). Geen enkele organisatie als zodanig claimt de uitnodiging. Iedereen is welkom. Het doel: nadenken hoe het verder moet met de strijd tegen het neoliberalisme in de nieuwe Europese situatie.

Een les voor Vlaanderen

De eerste sessie op vrijdag 24 juni wordt voorgezeten door Raoul Marc Jennar (Urfig), Christophe Ventura (Attac), Sophie Zafari (FSU) en Elisabeth Gauthier (Espaces Marx). Later worden ze afgelost door Annick Coupé (Solidaires), Michel Rousseau (Euromarsen), Christian Pislovski (CGT), … Het debat wordt geopend door Yves Salesse (Fondation Copernic) en Willem Bos (Grondwet Neen uit Nederland).

Er zijn heel wat tussenkomsten. Over de analyse zijn er weinig meningsverschillen. Het “neen” was in meerderheid links, en “neen” was in de meerderheid binnen links. Dat geldt mutatis mutandis ook voor Nederland. Dank zij een krachtige campagne voor een links, democratisch en Europees “neen” heeft extreem en populistisch rechts het terrein niet kunnen bezetten. In Vlaanderen, waar al vijftien jaar gediscussieerd wordt over strategieën tegen het Vlaams Belang, kan men er lessen uit trekken.

Nieuwe overwinningen nodig

Na de uitslagen in Frankrijk en Nederland boekt “neen” in Europa verder vooruitgang: een voldoende reden voor de Europese leiders om de raadpleging van de bevolking stop te zetten.

Hoe het terrein consolideren, na deze eerste klinkende overwinning tegen het neoliberalisme? Over één idee is er al snel een consensus: een Europese petitiecampagne, met als doel 1 miljoen handtekeningen, om te wegen in het debat. De Fransen worden belast met de uitwerking. Miguel Portas (Europarlementslid Bloque Portugal) dringt aan op een echte Europese campagne, met een eenvormige grafiek en gemeenschappelijke campagne-instrumenten.

We hebben snel nieuwe overwinningen nodig rond precieze objectieven. De mensen moeten merken dat hun “neen” ergens toe gediend heeft“. José Bové is ervan overtuigd dat de beslissing van de Europese Raad de Commissie niet te volgen in het toelaten van ggo’s(2) al een resultaat is van de nieuwe situatie. Twee objectieven springen naar voor uit het debat: de richtlijn Bolkestein (afspraak op 15 oktober) en de herziening van de richtlijn over de werktijden. Ook andere thema’s komen aan bod: de Reach-richtlijn (controle chemische producten), de richtlijn over softwarepatenten, …

Maar Bolkestein en de werktijden staan bovenaan het verlanglijstje. Het zijn hefbomen voor brede coalities die nieuwe overwinningen mogelijk moeten maken. Zoals op 19 maart in Brussel, en beter.

Poolse loodgieter

Bolkestein irriteert. Hij is verantwoordelijkheid voor de mythe van de “Poolse loodgieter”. Deze “Poolse loodgieter” heeft een belangrijke plaats veroverd in het Franse mediadebat over de Europese grondwet. Het is een uitvinding van Frits Bolkestein. Bolkestein is in het Franse debat tussengekomen om zijn richtlijn tot liberalisering van het dienstenverkeer in Europa te verdedigen. Daarbij gebruikte hij als argument dat hij geen loodgieter vond voor het huis dat hij bezit in Frankrijk. Dus waarom zou hij dan geen beroep mogen doen op een Poolse loodgieter?

Een Franse TV-ploeg ging op onderzoek, en er bleken in het dorp in kwestie niet minder dan drie loodgieters beschikbaar voor Bolkestein. De drie betrokkenen waren behoorlijk verontwaardigd… Zo ontstond de polemiek over de “Poolse loodgieter”, en op den duur werd de linkse “neen”-campagne voor de voeten geworpen dat zij speculeerden op de vrees voor de “Poolse loodgieter”… Maar zelfs met een vergrootglas vindt men deze “Poolse loodgieter” niet terug in de campagne voor het linkse “neen”.

Organisatie

Hoe de nieuwe Europese campagnes vorm moeten krijgen is minder duidelijk. Men is bang dat een te sterke formalisering van Europese structuren gaat leiden tot manipulatie en machtsgrepen. Ook is de ontwikkeling in de diverse Europese landen zeer ongelijk, zodat het moeilijk is eenvormige antwoorden te geven.

De ontwikkelingen zijn soms verrassend. Zo waren de Fransen in het Europees Sociaal Forum traditioneel de hardste voorstanders van een strikte scheiding tussen sociale bewegingen en politieke partijen, terwijl nu in de Franse campagne politieke partijen, vakbonden en sociale bewegingen probleemloos samenwerken. Het goede klimaat tussen de linkse partijen in het “neen”-kamp onderling zal daar wel een rol in spelen.

Alternatieven

Naast de nood aan nieuwe overwinningen, was er ook een brede consensus dat moet worden gewerkt aan alternatieven. Er staan heel wat alternatieven op papier, maar er ontbreekt een gemeenschappelijke ruimte om er samen over te praten en mee naar buiten te komen. Dus werden een aantal rendez-vous vastgelegd: op 23-24 september in Istanbul en op 12-13 november in Rome of Firenze. Dit moet uitlopen op een groot seminarie op het Europees Sociaal Forum in Athene (april 2006): “de strategie van Athene tegen de strategie van Lissabon“.

1000 comités

De agenda van het weekend van 24-25-26 juni was goed gevuld. De Europese vergadering was zaterdagmiddag amper afgelopen, of iedereen haastte zich naar Nanterre, waar sinds zaterdagmorgen de Comités pour le non samen waren.

Er zijn een kleine duizend comités. De spreiding over Frankrijk is indrukwekkend. De comités ontstonden in antwoord op een “Oproep van de 200”, tweehonderd gezichten van de sociale, politieke en intellectuele linkerzijde in Frankrijk. De Fondation Copernic nam het initiatief. Het zaad van het tweede Europees Sociaal Forum (Parijs-St.Denis) heeft gekiemd. De vloedgolf van linkse samenwerking die Frankrijk overspoelde is beslissend geweest voor de uitslag van het referendum: niet alleen voor de “neen”-meerderheid, maar ook en vooral voor de inhoud van dit “neen” (sommigen hebben het moeilijk de rol van dit unitair kader te erkennen, meer bepaald een deel van de leiding van Attac Frankrijk).

Meer dan 750 afgevaardigden uit gans Frankrijk discussieerden een ganse dag in werkgroepen over een ontwerpverklaring. Deze werd in een slotvergadering bij consensus aangenomen.

December 2005

De slotverklaring blijft voorzichtig. De deelnemers lieten zich niet van de wijs brengen door speculaties in de media dat het perspectief van de Franse presidentsverkiezingen in 2007 het neen-kamp snel uit verband zou spelen. Die verkiezingen zijn inderdaad belangrijk. Samen met de Duitse verkiezingen in september kunnen zij het signaal geven voor een linkse doorbraak tegen neoliberalisme en sociaal-liberalisme. Maar de vergadering nam de tijd om eerst rustig een balans te maken van het geleverde werk, en een kader te scheppen om samen verder te gaan.

De slotverklaring sluit zich ook aan bij de diverse initiatieven die eerder op de dag op Europees vlak waren aangenomen. Daarbij springt voor ons in België één mobilisatieperspectief in het oog: de Europese Top in december 2005 die het Britse voorzitterschap zal afsluiten. Een grote Europese betoging zou de diverse eisen en campagnes (Bolkestein, werktijden, millennium doelstellingen, enz…) op een hoger niveau kunnen tillen. De consultaties zijn alvast begonnen. Knopen worden doorgehakt eind september, in Istanbul.

(Uitpers, nr. 66, 6de jg., juli-augustus 2005)

Europese marsen tegen werkloosheid, onzekere tewerkstelling en sociale uitsluiting: www.euromarches.org

 

Voetnoten

(1) Naast de Franse deelnemers noteerde ik op een bepaald ogenblik 15 mensen uit Duitsland, 7 uit België, 6 uit Spanje en Italië, 3 uit Oostenrijk, Hongarije, Nederland, Portugal en Zweden, en 1 uit Denemarken, Ierland, Luxemburg, Roemenië en Groot-Brittannië.

(2) Genetisch gemanipuleerde organismen

 

 

Bijlage 1

Déclaration

Conférence Européenne – Paris 25 juin 2005

Une nouvelle époque peut s’ouvrir en Europe

Nous, participantes et participants à la Conférence européenne de Paris les 24 et 25 juin 2005, mettons en débat dans tous les réseaux associatifs, syndicaux et politiques en Europe les propositions contenues dans la déclaration suivante.

La victoire du Non en France est celle du Non de gauche, proeuropéen, alter mondialiste, démocratique et contre le néolibéralisme et la guerre. Prolongée par le Non néerlandais et les mobilisations croissantes (à amplifier) dans les opinions dans nombre de pays pour le rejet de ce texte, elle constitue un événement politique majeur pour l’Europe entière. Nous devons saisir cette première victoire contre l’Europe néolibérale et la prolonger. L’expérience nous révèle qu’un rassemblement populaire, citoyen peut conduire à des majorités antilibérales.

Nous voulons dépasser la crise de cette construction européenne qui a le marché pour idole et la négociation secrète pour liturgie, pour fonder l’Europe sociale, démocratique, pacifique, féministe, écologique, de solidarité entre les peuples.

Ensemble, nous voulons engager un large mouvement citoyen à l’échelle européenne pour développer, du local à l’échelle européenne, en solidarité avec tous les peuples du monde, des dynamiques politiques et sociales en faveur d’une Autre Europe.

Il s’agit de résister et gagner face aux politiques néolibérales,

  • De construire une mobilisation large et déterminée sur des objectifs politiques immédiats (retrait des directives de libéralisation en cours, notamment la directive Bolkestein et celle sur le temps de travail qui doit être remplacée par une nouvelle directive qui limite réellement le temps de travail et permette d’améliorer les conditions de travail).
  • D’exiger que les peuples puissent décider de leur avenir et que leurs choix soient respectés. En ce sens, nous proposons une campagne pouvant s’appuyer sur une pétition dans tous les pays, exigeant un changement fondamental des politiques européennes. Cette réorientation doit notamment avoir comme objectifs : une répartition plus juste des richesses ; la lutte contre le chômage, la précarité, la pauvreté et l’exclusion sociale ; la défense de notre environnement ; la remise en cause du rôle de la Banque centrale européenne et du pacte de stabilité ; la défense et le développement des services publics ; l’action pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes ; le respect des droit des immigrés ; une action européenne en faveur de la souveraineté alimentaire en tant que droit fondamental des peuples.

Pour débattre et construire des alternatives aux politiques néolibérales en Europe, nous souhaitons engager une démarche ouverte à toutes les forces opposées au néolibéralisme qui le souhaitent. Elle doit permettre :

  • De favoriser l’irruption des peuples sur la scène européenne, la seule issue possible de la crise
  • De contribuer à expression des exigences populaires, citoyennes concrètes pour une autre Europe
  • De créer un espace public européen fondé sur les principes de pluralisme, de tolérance, de laïcité, dans un esprit de rassemblement et d’unité permettant l’agglomération de forces nombreuses
  • D’articuler nos propositions alternatives
  • De renforcer notre coopération avec les peuples de l’Est européen afin d’améliorer les conditions matérielles et politiques de leur participation dans la lutte pour une Europe démocratique et sociale, en vue de consacrer les moyens budgétaires nécessaires et de combler le fossé existant entre les deux parties du continent
  • De construire une Europe refusant les discriminations, les racismes, la domination patriarcale
  • De refuser la logique de guerre et de militarisation de l’Union Européenne, de construire une Europe agissant en faveur d’un autre monde

Construire une Europe sociale, démocratique, pacifique, féministe, écologique, solidaire

·        Partout doit s’engager un large débat politique pour construire une Europe sociale, démocratique, écologique. En ce sens, nous faisons appel à toutes les militantes et tous les militants politiques, syndicalistes, associatifs, de réseaux et mouvements, aux citoyennes et citoyens pour tenir partout des initiatives, rencontres et assemblées permettant d’élaborer des propositions. Ce vaste mouvement pourrait déboucher sur un Manifeste ou une Charte des droits sociaux, démocratiques et environnementaux dessinant l’Europe que nous voulons.

·        Il prendra toute sa place dans le processus du Forum social européen; notamment lors de l’assemblée européenne de préparation du FSE à Istanbul (23 – 25 septembre) et lors de la rencontre internationale organisée à Rome (12 et 13 novembre) par les réseaux italiens.

·        Le FSE d’Athènes en avril 2006 permettra de rendre compte de ce travail d’élaboration et de lui donner un nouvel élan.

·        Des propositions de mobilisations ont été formulées dans notre rencontre : pour une journée de manifestations européennes contre la directive Bolkestein en lien avec la manifestation internationale de Genève contre l’OMC le 15 octobre ; pour une journée de manifestation européenne lors du sommet des chefs d’Etat le 15 décembre; pour une journée de mobilisations locales pour une autre Europe avec des assemblées, réunions, forums sociaux locaux le 4 mars 2006 ; pour le sommet alternatif Europe – Amérique Latine le 13 mai 2006 en Autriche.

Le collectif unitaire français fera vivre ces propositions et préparera une réunion qui se tiendra dans le cadre de l’Assemblée européenne de préparation du FSE à Istanbul et qui permettra de faire le point sur ces pistes de travail.

Nous mettons cet appel à la disposition de toutes celles et tous ceux qui veulent être partie prenante, à l’échelle européenne,

d’un tel processus de construction.

Bijlage 2

Déclaration issue de la rencontre nationale des collectifs unitaires pour le Non

25 juin 2005 – Nanterre

Après le 29 mai, on continue !

Le rejet par les citoyennes et les citoyens du projet de Constitution libérale constitue un événement politique majeur pour l’Europe entière. C’est une première victoire contre l’Europe libérale et anti-démocratique. C’est un vote populaire, antilibéral et européen, qui a mobilisé l’essentiel des forces vives du pays. C’est un vote de gauche, d’exigence sociale, démocratique, féministe, écologique, laïque, d’égalité, de paix et de solidarité. Le Non de gauche est majoritaire dans le Non. Le Non est majoritaire à gauche. Le Non de gauche pro-européen fait reculer la droite extrême. C’est un vote de rejet des politiques libérales et d’aspiration à une autre Europe. Ce vote ouvre de nouvelles perspectives. C’est un vote porteur d’espoir pour une Europe solidaire.

La victoire du Non de gauche est à mettre à l’actif de toutes les forces qui y ont contribué. Elle est le fruit de la dynamique unitaire initiée par l’Appel des 200 et qui s’est amplifiée et élargie à d’autres composantes progressistes, ainsi qu’à de nombreux secteurs du mouvement social, tout au long de la campagne. Elle est le produit d’une démarche politique et sociale, liant les exigences et les luttes sociales aux questions politiques européennes. Elle est le résultat d’une formidable mobilisation de terrain et de conviction menées par les centaines de collectifs unitaires qui se sont constitués, la coordination féministe, les partis, associations et syndicats partie-prenantes. Le type de campagne que nous avons mené, sur le contenu du traité, en faisant appel à l’intelligence des citoyens, tournée vers les couches populaires et contre la droite a compté. Cette campagne a fait travailler ensemble des militants d’organisations politiques, syndicales, associatives, de sensibilités diverses ; elle a favorisé l’implication de dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens.

En France, désavoués massivement une nouvelle fois, le Président de la République et le nouveau gouvernement français n’en tirent aucune conséquence quant à leur légitimité. Au contraire, ils montrent leur refus d’entendre et de respecter la volonté populaire exprimée dans les urnes.

Au rejet par la majorité du peuple français de cette Constitution libérale, ils ont répondu par un appel à la poursuite du processus de ratification.

A l’exigence démocratique, ils répondent par le recours à la procédure des ordonnances au mépris des attentes de la société, des revendications des organisations syndicales, et même des procédures de débat parlementaire.

A l’exigence sociale, ils répondent par une aggravation des politiques libérales, la poursuite de l’entreprise de démantèlement social en s’attaquant au Code du Travail et aux garanties collectives, l’accélération des privatisations, le durcissement répressif et sécuritaire.

En Europe, le Conseil européen a révélé au grand jour les contradictions et la crise qui taraudent la construction européenne depuis longtemps et qui ne débouche que sur une pseudo-Europe, qui tourne le dos aux besoins et aspirations des peuples.

L’affrontement des « intérêts nationaux » et l’absence d’émergence d’un intérêt collectif européen montrent les impasses d’une construction qui tient les peuples à l’écart, les met en concurrence et conduit des politiques libérales de démantèlement social.

Le refus partagé par les gouvernements des principaux pays de l’Union, de toute augmentation du budget communautaire, au moment où l’élargissement à dix nouveaux membres introduit une profonde fracture économique et sociale en son sein, interdit toute politique de solidarité — notamment en faveur des nouveaux membres — et de réduction des inégalités, conduit au dumping social et fiscal, empêche l’adhésion des peuples à un projet commun.

Il est urgent de sortir de cette impasse et d’ouvrir un autre chemin.

Les collectifs unitaires qui, avec toutes les forces qui ont mené campagne, ont été les artisans de la victoire du Non ont décidé de leur maintien et de leur élargissement. Leur action va se poursuivre contre les offensives libérales, qu’elles soient internationales, européennes ou nationales ; et pour être une force de proposition pour une Europe alternative..

Nous continuons pour résister et gagner face aux politiques libérales en Europe et en France

Nous devons agir pour obtenir des mesures immédiates traduisant un changement de cap : retrait de la directive Bolkestein, des directives de libéralisation (transports, portuaire, brevetabilité des logiciels, du vivant, etc) et des textes visant à démanteler les services publics, adoption d’une directive limitant effectivement le temps de travail, politique économique européenne volontariste pour l’emploi et l’environnement, mesures de solidarité et de convergence sociale et fiscale, remise à plat de la politique agricole commune non soumise aux objectifs libéraux de l’OMC, remise en cause des négociations AGCS, révision du statut et des missions de la Banque Centrale Européenne, remise en cause du Pacte de stabilité monétaire, appropriation et gestion sociale de l’eau, annulation réelle de la dette des pays pauvres, etc. Cela suppose une remise en cause des Traités antérieurs et des politiques menées.

Nous devons agir contre la privatisation d’EDF et de GDF, la fermeture des bureaux de postes, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, la transposition des directives de libéralisation des services publics, la remise en cause des droits des chômeurs, les licenciements collectifs, le démantèlement du Code du Travail, et les mauvais coups à venir des « 100 jours » du nouveau gouvernement ; pour la création d’emplois par la réduction du temps de travail, pour la lutte contre la pauvreté par l’augmentation des salaires et des minimas sociaux.

Nous continuons pour débattre et construire des alternatives à ces politiques en Europe et en France

Nous réaffirmons notre engagement pour la construction d’une Europe démocratique et solidaire. Il est urgent de sortir de l’impasse d’une simple zone de libre échange où la concurrence généralisée détruit les solidarités et d’emprunter un autre chemin, celui de la démocratie, de la justice sociale, de la solidarité, de l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits de la personne, des droits des migrants et demandeurs d’asile, de la citoyenneté de résidence, de l’action pour la paix et contre la militarisation, de nouveaux rapports solidaires avec les pays pauvres et pour un nouveau type de développement permettant d’éradiquer la pauvreté mondiale et respectueux des équilibres écologiques. Plus largement, nous devons contribuer à donner de nouveaux fondements politiques et sociaux et à élaborer une nouvelle charte fondamentale pour l’Europe.

Nous allons œuvrer, avec nos amis et partenaires, à l’organisation d’un vaste débat dans tous les pays pour que les grands enjeux de la politique européenne deviennent l’affaire des citoyens. Cette démarche devra rechercher les articulations et complémentarités avec le processus du Forum Social Européen et prendre en compte le calendrier des grandes échéances européennes, voire internationale. Le projet de Constitution européenne est juridiquement et politiquement mort. Il doit être retiré et une nouvelle discussion doit s’ouvrir au grand jour et sous l’autorité des peuples sur les politiques économiques et sociales et sur les institutions de l’Europe.

Les questions européennes sont aujourd’hui des questions nationales. Les orientations que mettent en œuvre les institutions européennes et les gouvernements puisent à la même inspiration libérale. Les résistances et les alternatives ont nécessairement une double dimension européenne et nationale. Il s’agit de construire, en lien avec les mobilisations concrètes, un processus de débat et d’élaboration d’ « exigences pour une autre Europe » et pour des politiques de transformation sociale progressistes dans notre pays et en Europe.

Nous continuons avec le même esprit de rassemblement, d’ouverture, de convergence, de pluralisme et d’unité que pendant la campagne, avec la volonté de nous élargir, en respectant les rythmes et les diversités, en nous adressant à toutes celles et tous ceux qui veulent agir concrètement contre les directives de libéralisation européennes et leur traduction nationale, qui veulent bâtir une autre Europe et construire une alternative aux politiques néo-libérales.

Nous continuons avec la même démarche de fonctionnement qui a fait ses preuves : autonomie des collectifs, circulation en réseau de l’information et des propositions, coordination autour des initiatives et des campagnes, prise en compte des diversités, fonctionnement au consensus. Il ne faut pas entrer à marche forcée dans une structuration trop stricte, une délimitation politique trop précise, une projection prématurée sur de prochaines échéances électorales, sous peine d’être contre-productifs par rapport aux nécessités d’élargissement, de pluralisme et d’unité. Nous devons partir des contenus communs et des accords vérifiés pour construire ensemble. Les collectifs locaux, leur forme souple et non cartellisée, ont une grande importance pour cela.

Le collectif d’initiative national décide de continuer à exister pour contribuer à construire une alternative antilibérale en Europe et en France. Il doit garder une fonction souple de circulation de l’information et de proposition, mais n’a pas vocation à « centraliser » ou « diriger ». Un changement d’appellation nécessaire pour prendre en compte la nouvelle situation et son élargissement doit être débattu et sera rendu public à l’occasion d’une conférence de presse de rentrée en septembre.

La réunion nationale des collectifs unitaire du 25 juin à Nanterre propose à tous les collectifs de débattre et de s’emparer de ces réflexions et de la démarche proposée.

Elle appelle :

– à saisir les opportunités de l’actualité de l’été pour apparaître dans des formes originales adaptées à la période.

– à organiser des « initiatives de rentrée » fortes dans toutes les localités pour relancer dès septembre la dynamique de mobilisation et répondre aux « 100 jours » de Villepin ; une affiche nationale sera préparée en ce sens.

– à conduire à tous les niveaux des actions et des campagnes autour des objectifs élaborés en commun ; en prenant en compte les objectifs décidés lors de la rencontre européenne du 24 juin à Paris (pétition européenne, etc).

– à initier de larges débats et confrontations, à organiser des réunions publiques et des forums de masse, au cours de l’automne, dans les localités, départements et régions, pour engager avec tous les citoyens et toutes les organisations qui le souhaitent, un travail de confrontation d’idées et de propositions afin d’élaborer des « exigences » démocratique et sociales et des alternatives aux politiques néo-libérales en Europe et en France, dans la perspective d’Assises nationales, perspective que nous mettons en débat.

– à préparer une initiative de mobilisation particulière à l’occasion du prochain sommet européen début décembre.

– à actualiser les outils — en particulier internet — pour favoriser les espaces de débat et d’échange.

Une nouvelle rencontre nationale, sera proposée avant la fin de l’année pour faire le point de la dynamique engagée et les suites à donner.

La victoire nous donne une grande responsabilité ; nous allons relever le défi en amplifiant en France le processus de réappropriation de la politique par les citoyennes et les citoyens et en l’élargissant à l’Europe.

Nanterre, le 25 juin 2005

La déclaration adoptée par la réunion européenne des 24-25 juin à Paris est complémentaire de cette déclaration et les initiatives qu’elle propose sont prises en compte par la réunion nationale des collectifs.

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

De nieuwe EU-lijst van belastingparadijzen: een maat voor niets

Recent hebben de Europese ministers van Financiën de Europese lijst van belastingparadijzen herzien. Ze voegen Antigua, Barbuda, Belize en de Seychellen aan de zwarte lijst toe en schrapten de…

Print Friendly, PDF & Email

Gaza: de ondergang van het internationaal rechtssysteem?

Zijn we getuige van een trieste primeur in de geschiedenis en de definitieve teloorgang van het internationaal rechtssysteem? Voor de ogen van de camera’s rollen de beelden van oorlogsmisdaden…

Print Friendly, PDF & Email

De dwaalsporen van de Europese Unie

Dat de oorlog in Oekraïne ook een geopolitiek mijnenveld is geworden, wie kan het nog ontkennen? Naar wat voor wereld zijn we nu op weg? Hoe kunnen de risico’s…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×