31 May 2011

Moord op Bin Laden: Geen rechtvaardigheid, wel wraak

Om de daad van terrorisme op 11 september 2001 in New York, begaan door Al Qaeda te kunnen goedkeuren, moet men alle minimale menselijke waarden afzweren. Toch blijft het onaanvaardbaar dat op militair gebied het machtigste land ter wereld zich omvormt tot een terroristenstaat om het terrorisme te bestrijden. Dat is het wat Bush deed door de democratie te beperken en door een aantal rechten waarop het land trots was op te heffen.

Maar hij deed nóg meer. Hij begon twee oorlogen waarin meer dan honderdduizend mensen stierven en meer dan één miljoen op de vlucht sloegen: twee van de oudste culturen ter wereld, in Afghanistan en Irak, werden verwoest.

De vraag waarom men dergelijke terroristische acties uitvoert, wordt echter nauwelijks gesteld. Bisschop Robert Bowman van Melbourne Beach in Florida die nog ooit piloot was tijdens de oorlog in Vietnam schreef in een open brief aan de president: ‘Wij zijn het doelwit van terroristen geworden omdat onze regering in de wereld de dictatuur, de slavernij en de uitbuiting van de mens ondersteunt. Wij werden het doelwit van terroristen omdat ze ons haten en zij haten ons omdat onze regering hatelijke dingen doet.’

‘Er is geen andere reden,’ zei Richard Clarke, verantwoordelijke voor de bestrijding van terrorisme gericht tegen het Witte Huis aan Jorge Pontual voor Globonews op 28/02/2010 en hij herhaalde dat nog eens op 3 mei 2011. Clarke had de CIA en president Bush op de hoogte gesteld van een aanval van Al Qaeda op New York, maar zij hadden geen oor voor hem. En dan gebeurde waarvoor hij gewaarschuwd had. Zijn woede tegen de regering nam nog toe hij de leugens en verdraaiingen van Bush vernam, die om de wereldhegemonie van de USA te handhaven een oorlog tegen Irak begon die geen enkel verband hield met 11 september. Richard Clarke diende dan ook zijn ontslag in.

Nog duidelijker was Chalmers Johnson, één van de belangrijkste analisten van de CIA, in een interview met dezelfde journalist op 2 mei 2011. Deze man weet maar al te goed en van binnenuit welke weerstanden de 800 US militaire bases, verspreid over de hele wereld, veroorzaken. De woedende reacties van de plaatselijke bevolking vormen volgens hem een ideale kweekvijver voor terroristen. Hij citeert uit ‘De open aderen van een continent’ van Eduardo Galeano om aan te tonen welke onmenselijkheden de US-inlichtingendienst hebben aangericht. Hij klaagt ook aan dat de inlichtingendienst staatsgrepen hebben ondersteund door het vermoorden van volksleiders mee te helpen organiseren en door het onderricht geven in folterpraktijken. Als protest nam Johnson ontslag en werd hij hoogleraar geschiedenis in Californië. Hij schreef een werk in drie delen ‘Blowback’ waarin hij, enkele weken voor nine eleven, de wraakacties tegen de USA voorspelde. Hij wordt een der profeten van 11 september 2001 genoemd.

De houding van de USA heeft geleid tot de criminele executie van Osama Bin Laden. De inlichtingsdiensten van de US hebben voor één grote mislukking gezorgd. Gedurende tien jaar hebben ze de wereld gegijzeld om Bin Laden te vangen. Ze slaagden er echter niet in. Alleen met ongeoorloofde middelen als het folteren van een medestander hebben ze Osama kunnen doden. De jacht op Bin Laden verliep in een sfeer van immoraliteit, wraak en misdaad. President Barack Obama heeft als een God tot de executie/moord op Bin Laden beslist. Die beslissing gaat niet alleen in tegen het universele ethische principe van het niet doden, maar ook tegen alle internationale akkoorden die beschuldigden door een rechtbank willen laten veroordelen. Zo is het gegaan met die van Irak, met de nazi oorlogsmisdadigers in Nurenberg, met Eichman in Israël en andere beschuldigden. Voor Bin Laden kozen de USA bewust voor een executie, een misdaad waarvoor Barack Obama zich nog wel eens zal moeten verantwoorden. Daarnaast hebben de Verenigde Staten ook het grondgebied van Pakistan veroverd zonder enige voorafgaande waarschuwing en vervolgens hebben zij het lijk van Bin Laden in zee gedropt, wat een kaakslag is aan de familie die toch minstens het recht zou moeten hebben om haar overledene te kunnen begraven. Hoe slecht mensen ook kunnen zijn, het recht op een waardige begrafenis mag hen niet worden ontnomen.

Er is geen recht geschied met de moord op Bin Laden. Het is een ordinaire wraakactie geworden en dat is altijd laakbaar.’Aan mij is de wraak’, zegt de God in de geschriften van de drie boekgodsdiensten. Vandaag leven we onder het machtsregime van een president die van moord beschuldigd wordt en de necrofilie van de massa die daar rond is losgebarsten, is ronduit beschamend.

(Uitpers nr. 132, 12de jg., juni 2011)

Leonardo Boff is een Brazilaanse theoloog, filosoof en auteur van o.a. ‘Fundamentalismo, terrorismo , religião e paz’ uit 2009. (vertaling uit het Spaans: Walter Lotens)

Print Friendly, PDF & Email
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Leonardo Boff

Meer ..

×