INTERNATIONALE POLITIEK

Moet het pensioen met pensioen?

 
Krijgen straks alleen nog politici pensioen?
Wordt dit het alternatief voor Jan en Alleman: dienstplicht voor 65 plussers?!
Het zijn er velen. Ze zijn het niet allemaal. Echt, geloof me: lang niet allemaal. Maar ze zijn wel met velen: de politici die hele of halve witteboordcriminelen zijn. Anders dan ‘gewone’ criminelen kunnen ze het wel stukken beter uitleggen: veel ‘volksvertegenwoordigers’ zijn niet toevallig ook nog advocaat.
Dat ze zichzelf vaak verrijken, het is alom geweten. De schaal waarop blijft verbazen. Zowel in eigen land als bij de buren. De Duitse overheidswebstek Deutsche Welle meldde op zondag 6/8 dat één op vier van de Duitse parlementsleden naast het rijkelijk betaalde zitje in de Bondsdag, er lucratieve bijverdiensten op na houdt.(top-earners-in-the-bundestag-now-with-more-transparency/a-39979255)
Niet alleen individuele politici verrijken zich. “Partijen worden financiële concerns zonder maatschappelijke verankering” blokletterde De Standaard zopas. In België liggen de politieke partijen aan een infuus dat hen 61 miljoen euro per jaar toeschuift uit de zakken van de belastingbetalers. “Boekhoudkundige fijnproevers kunnen zich laven aan de geconsolideerde jaarrekeningen die de Kamer begin juli publiceerde” schreef Bart Brinckman. “‘Gelegaliseerde schriftvervalsing’, grijnsde een voormalige partijvoorzitter ooit.“ (de standaard)
Het is echter de graaizucht van individuele politici die de bevolking het meest tegen de borst stuit. Zo hadden we een Brusselse ‘socialistische’ burgemeester die zich verrijkte op kap van de daklozen van zijn stad. En nu is er een ‘Vlaamse’ minister-president in functie die tegelijkertijd al op pensioen is.
De genaamde Geert Bourgeois ontvangt naast zijn loon elke maand 919 euro bruto voor zijn twaalf jaar als schepen in Izegem. Op zijn kabinet noemt men dat “logisch”, aangezien het om een andere job gaat. Maar mijnheer eet wel twee keer uit de staatsruiven. John Crombez van oppostiepartij SP.a: “De minister-president wordt goed betaald en terecht. Dat gaat om tienduizend euro belastinggeld. Dan moet hij zelf toch het verstand hebben om te verstaan dat mensen niet accepteren dat hij naast zijn tienduizend euro per maand nog eens duizend euro belastinggeld krijgt.”(belang van limburg)
Het nieuws over het pensioentje van Bourgeois lekte uit een paar dagen nadat bekend was geworden dat in het zogenaamd ‘zomerakkoord’ van de NVA-MR-VLD-CD&V-regering Michel 1 was besloten om wie na zijn 50 ste werkloos wordt, een stuk van zijn pensioenrechten te ontnemen.
De VRT-Redactie legt het zo uit: “Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) kondigde aan dat wie langer dan een jaar geen werk heeft vanaf 2019 terugvalt op het minimumrecht van ongeveer 1.950 euro bruto bij de pensioenopbouw. Vroeger vielen mensen pas na vier jaar werkloosheid terug op het minimumrecht.” Eerder bleek al dat mensen die op brugpensioen gaan in het algemene stelsel, minder pensioen zullen krijgen omdat hun jaren brugpensioen niet meer zullen meetellen. (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3039055 )
Kamerlid Vincent Van Quickenborne (VLD) die ook burgemeester van Kortrijk is, gaf als ex-minister van pensioen op vrijdagavond in het VRT-TV-journaal deze ‘toelichting’: “Er is in Vlaanderen een absoluut tekort aan arbeidskrachten. Dus moeten we mensen activeren. Onder meer het activeren van 50 plussers zal er voor zorgen dat er meer banen worden ingevuld, dat er meer jobs kunnen worden gecreëerd en dat onze sociale zekerheid nog meer bescherming krijgt.”
Als dit geen kromspraak is, wat dan wel? Je ‘activeert’ mensen en vanzelf komen er jobs bij … Je duwt gepensioneerden in de armoede maar zo bescherm je de sociale zekerheid …
Dat van die armoede is ernstig te nemen. In Duitsland bleek uit een studie van ‘Bertelsmann Stiftung’ dat een vijfde van de gepensioneerden in armoede dreigt te belanden. De overheidswebstek Deutsche Welle schreef op 31/7/2017: “It predicts old-age poverty in Germany would soar from 16 per cent in 2015 to 20 per cent by 2036, meaning one in every five pensioners in the country could face severe financial hardship.” (http://www.dw.com/en/old-age-poverty-risk-in-germany-on-the-rise/a-39415675 )
Eerder raakte voor België ook al bekend dat de berekeningen over de toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen, herzien moesten worden, omdat … er te weinig migranten toekwamen …
Waar moet dit eindigen? In het op pensioen stellen van het pensioen zoals de rechtse webstek Express.be een tijd geleden suggereerde?
Om een idee te krijgen van de denkpistes die in de hoogste machtscenakels ontwikkeld worden – heel concreet zelfs al! – legden we ons oor te luisteren in die kringen waar normaal gezien geen journalist komt, laat staan dat hij of zij er over berichten zou wat daar te vernemen valt …

Op naar de dienstplicht voor 65 plussers …

Vanuit het standpunt van politici en patronaat is dit hét grote probleem van de toekomst: de Westerse bevolkingen verouderen. Oudjes kan je wel alles afnemen wat ze in een leven van werken gespaard hebben door hen in peperdure rusthuizen te plaatsen. Maar ze creëren geen nieuwe rijkdom. Integendeel: ze moeten maandelijks een pensioen – dat ze zelf voor de volgende generatie bijeenwerkten – uitbetaald krijgen. Voor iedere rechtgeaarde kapitalist zijn ze dan ook ballast. Dood materiaal. Vandaar de pogingen van tal van regeringen tot het activeren van niet alleen werklozen en zieken, maar ook van de gepensioneerden.
De drie groepen door middel van leefbare uitkeringen voor armoede behoeden, zou handen vol geld kosten. Geld dat niet meer kan gaan genieten in tropische en andere belastingparadijzen.
Het kost nu overigens al handen vol geld om vanwege de terreurdreiging duizenden jonge soldaten overal in stations, winkelcentra en elders bewakingsopdrachten te laten uitvoeren.
Maar ziedaar al een opportuniteit. Kan dat bewakingswerk niet beter gedaan worden door 65 plussers? Die kunnen flink goedkoper worden ingezet. Met oude bewakingsagenten loop je bovendien minder het risico dat ze door jeugdige nervositeit, per ongeluk vreedzame burgers doodschieten. Als de oude bewakers zelf slachtoffer worden van terroristen, zal dat bij de bevolking minder commotie teweegbrengen. De oude krijgers waren toch aan het eind van hun Latijn. Ze dienden wel hun land tot het einde. Mooi. Ontroerend.
Zonder overheidsingrijpen dreigt overigens net het omgekeerde te gebeuren.

Gevaar voor dreigende senioren-radicalisering

Gealarmeerd door hun Chinese collega’s, stelden westerse binnenlandse veiligheidsdiensten vast dat bij tal van verarmde ouderen, sporen van radicalisering opduiken. Zo ontdekte de politie van Sint Martens Latem bij Gent, dat verarmde kunstenaars van plan waren van Bart De Wever een standbeeld te maken met strop om de nek. In het Gentse heeft zoiets een symbolisch historische betekenis – verwijzend naar hoe keizer Karel V de Gentenaren in 1540 vernederde – maar de burgemeester van Antwerpen en de schaduwpremier van België kon er niet mee lachen. Hij eiste terstond van collega Termont, dat de onverlaten opgepakt en voorbeeldig bestraft zouden worden. Hetgeen Termont weigerde. Zich beroepende op de artistieke vrijheid. Vrijheid die de zich omwille van zijn veiligheid in het Antwerps stadhuis opsluitende De Wever, niet kan appreciëren.
Hoe dan ook: de vraag is er. Hoe het groeiend leger aan oude mannen zowel uit de armoede houden als hen tijdig déradicaliseren?

Gun ouderen tweede jeugd …

Belgisch minister van pensioenen, de Franstalige liberaal Daniel Bacquelaine kon tot voor kort nauwelijks slapen. Van zijn MR-bazen moet hij de ‘pensioenlast’ zo snel mogelijk terugdringen terwijl het aantal gepensioneerden blijft stijgen. Bovendien maakt Bacquelaine er tegenover zijn liberaal kiespubliek een erezaak van dat zeker de best verdienende gepensioneerden er niet op achteruit gaan. Vandaar zijn zoektocht om een middel te vinden om naar het voorbeeld van wat gebeurde met de werklozen, een flink aantal gepensioneerden uit de statistieken te wippen.
Hoe? Wel ziehier de even eenvoudige als geniale oplossing: gun de ouderen van dagen een nieuwe jeugd. Geef hen een dak boven hun hoofd en brood in de brooddoos plus weet hen te deradicaliseren door hen te re-rekruteren. Voer de dienstplicht in voor 65-plussers! Organiseer een Ouderenlegioen!
Vicepremier Alexander De Croo verdedigde meteen mee het project. Hij wijst er op dat het een prima middel is om gepensioneerde mannen een eurocent te laten bijverdienen. Belastingvrij uiteraard. “Een beetje soldij op het eind van de maand, maakt die oude krijgers apetrots. Daarmee kunnen ze hun madammen nog wat soigneren tijdens hun vrije weekends” twitterde Alexander enthousiast.

In samenwerking met alle rusthuizen én met minister van Volksgezondheid De Block

Gedacht wordt ook aan uitgebreide samenwerking met de Vlaamse, Brusselse, Waalse en Duitstalige rusthuizen. De specifieke modaliteiten zullen uiteraard per regio verschillen. Dat dreigt evenwel te leiden tot uitstel voor het ter beschikking komen van de eerste operationele ouderen-eenheden. Maar zoals bekend staan de regio’s in dit land op hun strepen. ‘Den ABL’ – ‘Armée Belge/Belgisch Leger’ – kan zich in ons federaal staatsbestel, niet anders dan daarnaar te schikken. Sommige generaals dringen er in contacten met de politici wel op aan om tenminste van het Ouderenlegioen een federale – nationale dus – materie te maken. “Of moeten we voor de door ouderdom doof geworden legioensoldaten, misschien ook nog een aparte regio oprichten”, zuchtte een kolonel onlangs.
Terug naar de rusthuizen. Die zullen rekruteringslokalen inrichten waarover het leger permanent mag beschikken. De legioensoldaten in spe zullen daar op hun lichamelijke en mentale condities getest worden én desnoods bijgewerkt via de nodige trainingen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block die als overtuigde liberaal het motto huldigt ‘help u zelf’, zet zelf ook al zwaar in op de activering van zieken en gepensioneerden. Zij heeft het Leger en minister Bacquelaine haar totale medewerking toegezegd. Als zwaargewicht in de regering kan haar steun tellen. De Block heeft er overigens zelf ook voordeel bij. Des te meer oude mannen naar het leger vertrekken, des te meer budget ze vrij krijgt voor subsidies aan onze wereldwijd gerenommeerde farmaceutische industrie.
Vlaams Blok van zijn kant eist samen met NVA-dissident Vuye dat de oprichting van het Ouderenlegioen wordt aangegrepen om eindelijk komaf te maken met het Belgisch Leger. Filip De Winter verklaarde dat hij op zijn oude dag gerust nog onder de wapens geroepen wil worden, maar alleen om Vlaanderen te verdedigen, en liefst van al Antwerpen. Haantje de voorste als hij altijd al was, verklaarde hij meteen kandidaat-officier in het Vlaams Ouderenlegioen te zijn. De leiding van dat legioen mag alleen verlopen in het Vlaams en het Engels. “We moeten onze kameraden van de overkant van het Kanaal toch kunnen verstaan als ze nog eens moeten landen.” Duits is voor De Winter uiteraard ook geen probleem maar van commandanterij in het Frans wil hij niet weten: “Waarom hebben onze voorouders anders zo hard gevochten aan de Groeningenbeek?”

Europese steun van zowel Franse presidente als Duitse kanseliere

Het was naar verluidt een door Noord-Korea gefascineerde ex-rijkswacht-kolonel die met het Ouderenlegioen-idee op de proppen kwam. De gepensioneerde flik keek zich vaak voor het tv-scherm de ogen uit op al die tot de valse tanden bewapende stokoude generaals rond jonkie Kim Il Junk. En hij dacht: wat de Noord Koreanen kunnen, kunnen de Belgen beter. Het Ouderenlegioen was geboren.
De regering Michel geniet voor het project alvast Europese steun. Ten eerste van de Franse première dame, Brigitte Macron, zelf een tante die niet van ophouden weet en van plan is twee ambtstermijnen uit te zitten in het Elysée. “Als Mitterand dat kon, ik dan ook”. Ook Angela Merkel die op scheiden staat – ‘maar dat is voor na de verkiezingen’ – is het project van harte genegen. Kwatongen fluisteren dat ze haar dan ex-echtgenoot naar België doet verhuizen om hier dienst te nemen en zo het goede voorbeeld te geven. “Anders zit hij thuis toch maar te grienen.”

“Ask what you can do for your country. As long as you’re alive.”

Charles Michel krijgt ook steun van zijn eigen pappa, de vroegere Belgische minister en Europese Commissaris Louis Michel: “Zelf kan ik helaas niet het goede voorbeeld geven, vermits mijn twee handen na een motorongeval op Cuba van plaats verwisseld werden en ik dus niet met een geweer kan omgaan, maar ik zal overal het maatschappelijk debat stimuleren over hoe dit optimaal te implementeren. Ik zal er ook alles aan doen om mijn leeftijdsgenoten te inspireren zich te laten rekruteren.”
Louis Michel: ”Ze moeten zich de gevleugelde woorden van Kennedy herinneren: “Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. As long as you’re alive.” Aldus de Franstalige Louis Michel in zijn beste Franglais.
Louis Michel is overigens oud genoeg om te wijzen op nog een voordeel van de ouderendienstplicht: “de alleroudsten onder ons zijn de enigen die nog zelf een oorlog meegemaakt hebben. Die kostbare oorlogservaring bezitten ! Die mogen we niet verloren laten gaan. Die moeten we verzilveren.”

VN-secretaris-generaal Guterres kandidaat-afnemer

Onverwachte steun kreeg het project uit VN-hoek. VN-secretaris generaal Antonio Guterres stelde dat het project de Nobelprijs voor de Vrede verdient ! Guterres: “Er zijn geen betere soldaten denkbaar dan oude mannen. Ik kan het weten want ik ben zelf ook al 68. Ze schieten niet meteen in paniek en ze zullen al hun levenservaring aanwenden om de tegenstanders via desnoods oeverloze palavers aan te sporen om geschillen vreedzaam op te lossen. Dé ideale vredessoldaten !”
Guterres: “Ik heb bij de Belgische eerste minister al een aanvraag ingediend om een compagnie van 10.000 Belgische 65+Legionairs ter beschikking te krijgen voor vredesopdrachten in Centraal Afrika. Vooral oud kolonialen die het klimaat en de bevolking daar nog goed kennen, staan op ons verlanglijstje. In het geval er legionairs sneuvelen, garanderen de VN hun weduwen een levenslang oudstrijderspensioen. Dat hoeft de Belgische staat uiteraard niet zelf te betalen.”

Militaire leiding enthousiast om weer over ‘echte soldaten’ te beschikken

De vraag voor 65+Legionairs voor Afrika geniet ook bijval in Belgische militaire kringen.
Luitenant-generaal Van Coppernolle verklaarde aan Gazet van Limburg:
”Wat ik waardeer aan die oude soldaten, is dat ze nog dateren van voor de tijd van de computerspelletjes. Die mannen kunnen nog een stafkaart lezen, voor indien de Amerikanen onder Trump hun Europese bondgenoten zonder GPS zouden zetten. Zij weten nog wat hoogtelijnen zijn. En dat je aan de schors van een boom noord van zuid kan onderscheiden. Zij kijken nog naar hun omgeving in plaats van naar hun – hoe heet dat ding ook alweer ? Hun iphone of whatsoever … Als je jonge rekruten los laat in een grote tuin, lopen ze zelfs daar in verloren. Vind ze dan maar terug. Van de schrik voor al het groen, kruipen ze in een hoekje en zitten daar naar hun scherm te staren in de hoop dat het hen zeggen zal, hoe ze weer bij pappa en mamma raken.”

Belgicisten en feministen vierkant tegen

Verzet tegen de projecten van een Belgisch en wellicht ook een Europees ‘Ouderenlegioen’ is er ook. Het kwam tot nog toe uit de volgende hoeken.
Ten eerste van de Belgicisten: die zien er – wantrouwig gemaakt als ze zijn door de al jaren aanhoudende NVA-afbraakpolitiek ten opzichte van de Belgische staat – een NVA-manoeuvre in om de Belgische ruggengraat definitief te breken. “Ondermijn den ABL – ‘Armée Belge/Belgisch Leger’ – en je ondermijnt de natie. Moet koning Albert nu ook terug opgetrommeld worden om het bevel te voeren over het Ouderenlegioen?” Filip is uiteraard te jong. Een ‘bleuke’ in de ogen van oudstrijders.
In De Standaard trok barones Mia Doornhard haar ‘battle dress‘ aan om te wijzen op het gevaar dat de toekomstige oorlogen alleen nog door vrouwen zullen moeten worden uitgevochten. “Want wie leeft het langst? Wij, vrouwen. Dus wie zal men als de mannen opgebruikt zijn – die stumpers zijn al potdoof als ocharme een prinses een alarmpistool naast hen afknalt – wie zal dan opgeroepen worden ? Wij, de vrouwen. Over mijn dood lijk”, besloot de altijd strijdvaardige Doornhart.
Als de barones tegen is, is de hele vrouwenbeweging tegen. En als het mannelijke Ouderenlegioen er toch komt, staan de feministen niet te springen om daar een vrouwelijke evenknie van te bevrouwen. Je moet niet ook in de voor jou nadelige ontwikkelingen gelijk willen zijn.
En de vredesbeweging? Wel, vzw Vrede, Pax Christi en hun broeders- en zusterorganisaties beraden zich al weken over een gemeenschappelijk standpunt. Kort samengevat lijken er twee kampen te zijn. Enerzijds diegenen die denken dat als oorlogen alleen nog door oude mannen zouden uitgevochten worden, ze meestal snel gedaan zullen zijn. “Dat houden die ou péekes geen weken vol.” Anderzijds zijn er zij die dit een heel cynische redenering vinden en er niets voor voelen om de meest wijze leden van de samenleving aan de oorlogsgoden op te offeren.

Poetin, Assad én Trump vrezen voor EU-machtsoverwicht

Internationaal komt de oppositie vooral van de Rus Vladimir Poetin en zijn Syrische ambtsgenoot Bashar Al-Assad. Beide presidenten vrezen oneerlijke concurrentie en klagen over een machtsonevenwicht. Poetin beseft als geen ander dat hij nauwelijks ouderen onder de wapens roepen kan. De Russische mannen zuipen zich tegen hun 70ste collectief het graf in. In Syrië blijft sowieso nauwelijks nog een oudje in leven. Laat staan dat Assad zijn mannelijke onderdanen die het tot hun 65ste uitzingen, nog zou kunnen doen gaan vechten.
U ziet het: het machtsevenwicht in de wereld dreigt door de Belgische en Europese Ouderenlegioen-plannen danig te verschuiven en nog wel in het voordeel voor wat Europa-bashers smalend ‘het oude continent’ noemen.
Hetgeen ook Gekke Trump doet tandenknarsen. De miljonair-president van Duitse afkomst, krijgt er zelfs nachtmerries van dat hij op zijn oude dag nog als kleinzoon van illegale immigranten zou uitgewezen en door de Bundeswehr opgeroepen worden. Om te gaan vechten aan het Oostfront. In Oekraïne. Tegen godgeklaagd de jongens van boezemvriend Poetin. Poetin grapte daarover al dat Trump zich zo snel mogelijk gevangen moet laten nemen. Dan kunnen ze in Moskou samen de bloemetjes buiten zetten. Want zoals de Russische president eerder al lachende op de Russische televisie verklaarde: “de Russische prostituées zijn de beste in de wereld”. Dat belooft als Poetin die zou durven inzetten tegen het Europese Ouderenlegioen!
Willem Stapal, internationaal defensiespecialist
Copyright De Groene Zwaan DGZ – 2017 / Het meest bizarre zelf verzonnen nieuws: u verneemt het eerst bij DGZ !
De Groene Belg is een onafhankelijke uitgave van vzw Mediadoc. Voor alle correspondentie: mediadoc.diva@skynet.be

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Tijd om het roer om te gooien

België verziekt door malgoverno, Europa hinkt hopeloos achterop. Het nieuwe boek van Marc De Vos, jurist en professor arbeidsrecht, is geen pretje. Met goed doordachte stellingen haalt hij snedig…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×