Minister van Milieu-afbraak in Brazilië

Ricardo Salles wordt de nieuwe Braziliaanse minister van Milieu. Of eerder van afbraak van het milieu. Zoals de nieuwe, uiterst-rechtse, president Jair Bolsonaro, vindt hij dat milieubescherming de economische ontwikkeling belemmert. Milieuboetes zijn volgens hem ingegeven door “ideologische motieven”.
Bolsonaro, die op 1 januari president wordt, vindt dat de beschermde zones van het Amazonegebied moeten opengesteld worden voor intensieve landbouw en mijnbouw. De voorbije tien jaar is al een groot deel van  het Amazonewoud omgehakt voor landbouw en veeteelt en er is grootschalige illegale mijnbouw waarvoor overheden vaak de ogen sluiten. Verscheidene milieuactivisten werden  de voorbije jaren vermoord, onder meer door milities in dienst van grote landuitbaters. Salles werd door die kringen naar voor geschoven als minister van Milieu.
Voor Salles en Bolsonaro is het probleem van de klimaatopwarming bijkomstig. Het is uitkijken of Brazilië onder Bolsonaro het Klimaatakkoord van Parijs zal blijven onderschrijven.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 257 Times, 1 Visit today

Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.