Minister Dalle wil vrijheid van mening kelderen

De Vlaamse minister voor Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle (foto: Paja2014, CC A 3.0), wil dat de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), de Russische tv-zender Russia Today uit de ether haalt. Hij wil verder dat de VRM ook zijn Franstalige collega en zelfs de Europese mediawaakhond aanschrijft om een gelijkaardige maatregel te treffen. Daarnaast, alhoewel ze geen lid meer is van de Europese Unie, zond hij de Britse regering een brief om ook in het Verenigd Koninkrijk RT te verbieden.

Volgens Dalle is RT een propagandazender van de Russische regering, die aan desinformatie en propaganda doet en zo de Russische leider Poetin steunt in het conflict met Oekraïne. Wat RT onrecht aandoet. Ook hier te lande zijn er staats- en privézenders die “mainstream” zijn en dus leugens allerhande voorschotelen aan hun kijkers. Hoeveel desinformatie en fake news hebben de Belgische en ander westerse landen niet verspreid over de oorlogen om Kosovo, Irak, Libië, Syrië, de Palestijnse Gaza-strook…

In feite wil Dalle geen brede waaier van opinies maar dat enkel die van de Belgische en Europese regeringen zou worden geventileerd – je moet de burgers geen stof tot nadenken geven. Het gaat hier om zware censuur en afschaffing van de vrijheid om andere klokken te laten luiden. Dalle gaat nog niet zover als navolging te vragen van de NAVO die in 1999, tijdens de oorlog tegen Servië omwille van Kosovo het gebouw van de Servische radio en tv in Belgrado bombardeerde, waarbij 16 burgers de dood vonden. Die aanval was een oorlogsmisdaad maar werd goedgepraat met hetzelfde argument van Dalle: het was een propagandazender. En als daar burgers het leven bij lieten was hun eigen fout, ze moesten er maar niet werken.

Het is in elk geval een poging om censuur te promoten. Zo zijn er in vele Europese landen wetten goedgekeurd die de ontkenning van de holocaust verbieden, alhoewel dit een marginaal fenomeen is. Frankrijk ging zelfs zo ver om elke oproep tot boycot van Israël als antisemitisme te bestempelen en te verbieden. Een aantal activisten werden daarvoor gestraft, maar uiteindelijk door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vrijgesproken. De Franse president Macron aanvaardt die uitspraak niet en wil activisten blijven vervolgen. Van pestgedrag gesproken.

Het wordt tijd dat de vrijheid van mening, de verkondiging en de vervolging er van, eens opnieuw van dichtbij worden bekeken. Het is afwachten wat de Vlaamse Regulator gaat doen. Zal hij zijn rol van “onafhankelijke toezichthouder van de Vlaamse audiovisuele media” kunnen en willen spelen of zal hij his master’s voice zijn. Dan staat de weg breed open om alles wat de autoriteiten (Vlaamse, Belgische, Europese) niet zint meer en meer te gaan “reglementeren” of, om het duidelijk te stellen, te verbieden.

Print Friendly, PDF & Email

Visited 649 Times, 1 Visit today

Tags :
Paul Vanden Bavière

Paul Vanden Bavière (°1944) is historicus en journalist. Hij werkte een 30-tal jaar in de gedrukte pers als journalist gespecialiseerd in buitenlandse politiek. Vooral het Midden-Oosten, waarover hij ook enkele boeken publiceerde. Toen de media veel te veel “mainstream” – d.w.z. gezagsgetrouw – en commercieel werden, richtte hij met enkele mensen in 1999 Uitpers, het eerste Nederlandstalig webzine voor Internationale politiek, op met de bedoeling weerwerk te bieden aan de mainstream media (MSM).

zie ook