"Minister De Croo, bestraf het geweld van de Israëlische bezetter tegen Palestijnse schoolkinderen"

Aan: dhr. Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Geachte Vice-eersteminister,
Enkele maanden geleden (september 2018) mocht u in uw hoedanigheid van minister van Ontwikkelingssamenwerking kennisnemen van onze kritische commentaar bij uw beslissing de samenwerking met het Palestijnse ministerie van Onderwijs stop te zetten. Ter herinnering verwijzen we naar twee open brieven:
* “‘Vrijheidsstrijder’ versus ‘Terrorist’: Open brief aan De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking” (H.De Ley, De Wereld Morgen, 21 sept 2018 ): klik hier!
* Lettre ouverte à Alexander De Croo, Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement (H.De Ley, Pour la Palestine, 19 sept 2018 ): cliquez ici!
* “’Moreel verwerpelijk’: Tweede open brief aan minister Alexander De Croo” (H.De Ley, De Wereld Morgen, 28 sept 2018 ): klik hier!
Uw motivering voor de zware beslissing – zij treft een autochtone bevolking die reeds meer dan een halve eeuw militair onderworpen en vervolgd wordt – gold de nationalistische, in uw ogen aanstootgevende (“terroristische”) naamgeving voor een aantal schooltjes. Met de strafmaatregel, zo willen we begrijpen, gaf u uitdrukking aan uw morele betrokkenheid bij het Palestijnse onderwijs (zoals de Romeinen ons leerden: “qui bene amat, bene castigat”?).
Met ons huidig schrijven, daarom, durven wij de verwachting uitspreken dat u op een vergelijkbaar krachtige wijze zult willen reageren op het strenge rapport uitgaande van het Noord-Afrika & Midden-Oostenbureau van UNICEF & UNESCO betreffende het Israëlische militaire optreden in de Bezette Gebieden tegen het Palestijnse onderwijs. Beide gezaghebbende organismen maken hun diepe bezorgdheid publiek over de, ook pedagogisch, vernietigende effecten van het systemische, militaire geweld vanwege het bezettingsleger tegen de Palestijnse schooltjes, hun infrastructuur en hun jonge leerlingen. “Kinderen”, zo beklemtonen zij (onze vertaling),
“mogen nooit het doelwit van geweld zijn en ze mogen niet aan enige vorm van geweld worden blootgesteld”. Want: “scholen moeten worden geëerbiedigd als plaatsen van onderwijs, veiligheid en stabiliteit. Het klaslokaal moet een toevluchtsoord (sanctuary) zijn tegen conflicten, waar kinderen kennis kunnen verwerven en zich ontwikkelen tot actieve burgers.”
Zie de uitgebreide UNICEF persmededeling van 30 januari: “Right to education deeply impacted by ongoing interference in schools.” Te uwer informatie drukken wij onder ons schrijven de volledige tekst af van de zware afkeuring door de VN onderwijs- en cultuurinstanties van de met de EU (en dus met België) geassocieerde Israëlische bezetter van de Westelijke Jordaanoever (cf. het Europees-Israëlische Associatieverdrag van 1995, i.v. 2000).
Hierbij aansluitend, trouwens, moeten wij vaststellen dat fysiek geweld tegen weerloze Palestijnse kinderen en minderjarigen – geweld door de gewapende Israëlische veiligheidskrachten maar meer en meer ook door fanatieke kolonisten – niet beperkt blijft tot het onderwijs. We verwijzen daartoe naar het ook recente, schrijnende jaaroverzicht van de bekende kinderrechtenorganisatie ‘Defense for Children International – Palestine’: “Year-in-review: 2018 rained deadly force on Palestinian children” (31 dec 2018). Aangeklaagd wordt: het alarmerende, toenemend dodelijke geweld (soldaten schieten behalve met traangasgranaten en met-rubber-beklede kogels meer en meer met scherp), behalve tegen volwassenen ook tegen weerloze kinderen en adolescenten (in onze vertaling):
“de Israëlische strijdkrachten gingen er in 2018 mee door Palestijnse kinderen te doden, en dat aan een gemiddeld tempo van meer dan één dood kind per week. Bij het bittere afsluiten van de 52 weken waren er 56 Palestijnse kinderen dood wegens acties van de Israëlische strijdkrachten”.
Hetzelfde, treurige jaaroverzicht besteedt ook aandacht aan de vele tientallen (183) jongeren die vorig jaar door het militaire geweld vaak ernstig gewond werden. Als meest zorgwekkend, in dit laatste verband, wordt gewezen op het lot van “19 kinderen die als het gevolg van hun verwondingen levenslang fysiek gehandicapt zullen blijven.”
Mag tenslotte niet onvermeld blijven in dit bondige overzicht inzake de vervolging van Palestijnse kinderen door het Israëlische, koloniale regime: de honderden minderjarigen die jaarlijks, al dan niet in nachtelijke raids en op al dan niet op gewelddadige wijze, opgepakt, ondervraagd, berecht en opgesloten worden in Israëlische gevangenissen. Zoals DCI-P schrijft (onze vertaling):
“Israël geniet de twijfelachtige eer het enige land ter wereld te zijn dat systematisch jaarlijks ongeveer 700 kinderen vervolgt voor militaire rechtbanken, in strijd met de fundamentele rechten op een eerlijk proces. Kinderen binnen het Israëlische militaire systeem maken algemeen melding van fysieke en verbale mishandeling vanaf het ogenblik van hun arrestatie, alsook van dwang en bedreigingen tijdens de verhoren.”
Geachte Minister De Croo, wij willen ons ervoor hoeden bij dit alles grote woorden te gebruiken. Terugkerend naar het recente rapport van UNICEF en UNESCO over het dagelijkse geweld tegen scholen en leerlingen, durven wij alvast hopen dat u in uw hoedanigheid van minister van Ontwikkelingssamenwerking (1) niet enkel het repressieve beleid dienaangaande van de Israëlische overheid krachtig zult veroordelen, maar (2) dat u ook, als concrete uiting van uw (en dus België’s) bekommernis voor het ook pedagogische welzijn van de Palestijnse jongeren, alsnog uw samenwerking met het Palestijnse ministerie voor Onderwijs zult willen hervatten.
Met vriendelijke groeten

 • Prof. Em. Dr. Ludo Abicht, Universiteit Antwerpen,
 • Prof. Dr. Karel Arnaut, KU Leuven,
 • Prof. Dr. Koen Bogaert, Universiteit Gent,
 • Prof. Dr. Eva Brems, Human Rights Centre, Universiteit Gent,
 • Prof. Dr. Bert Cornillie, KU Leuven,
 • Prof. Em. Dr. Frans Daems, Universiteit Antwerpen,
 • Prof. Em. Dr. Marc David, Universiteit Antwerpen,
 • Prof. Dr. Patrick Deboosere, Vrije Universiteit Brussel,
 • Ludo De Brabander, zelfstandig onderzoeker,
 • Dr. Pascal Debruyne, onderzoeker politieke wetenschappen,
 • Prof. Dr. Lieven De Cauter, KU Leuven,
 • Prof. Dr. Carine Defoort, KU Leuven,
 • Prof. Em. Dr. Herman De Ley, Universiteit Gent,
 • Prof. Em. Dr. Marc Demeyere, Universiteit Gent,
 • Prof. Em. Dr. Ruddy Doom, Universiteit Gent,
 • Prof. Em. Ir. Jan Engelen, KU Leuven,
 • Lieve Franssen, dirigent Brussels Brecht-Eislerkoor,
 • Mireille Gleizes, School of Arts, Gent,
 • Carl Gydé, directeur CAMPO,
 • Joris Iven, dichter-vertaler,
 • Dr. Omar Jabary Salamanca, Universiteit Gent,
 • Prof. Em. Dr. Madeline Lutjeharms, Vrije Universiteit Brussel,
 • Franz Marijnen, regisseur,
 • Alain Platel, Les Ballets C de la B,
 • Mong Rosseel, theatermaker,
 • Dr. Nozomi Takahashi, VIB, Universiteit Gent,
 • Robrecht Vanderbeeken, filosoof en nationaal secretaris ACOD Cultuur,
 • Prof. Dr. Thomas Van Riet, KU Leuven,
 • Prof. Em. Aviel Verbruggen, emeritus Universiteit Antwerpen,
 • Prof. Dr. Karin Verelst, Vrije Universiteit Brussel,
 • Erik Vlaminck, voorzitter PEN-Vlaanderen,
 • Prof. Dr. Hendrik Vos, Universiteit Gent,
 • Viona Westra, ex-journaliste/onderzoeker,
 • Dominique Willaert, Victoria Deluxe,
 • Prof. Dr. Karim Zahidi, Universiteit Antwerpen,
 • Prof. Dr. Sami Zemni, Universiteit Gent.

Bron: 
Press Release, 30 January 2019: “Right to education deeply impacted by ongoing interference in schools” – Joint statement by the Humanitarian Coordinator, Jamie McGoldrick, UNICEF Special Representative, Genevieve Boutin, and UNESCO.
Contactpersoon Herman De Ley, herman.deley@ugent.be

Print Friendly, PDF & Email

Visited 234 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook