Milosevic, vermoorde onschuld?

Robin De Ruiter. “Het Joegoslavië Tribunaal”. “De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic”. Wie vermoordde Milosevic en…waarom? Mayra Publications. 2006. 224 blz.

ISBN 90-801623-5-3  /  NUR 689

Wie vermoordde Milosevic en… waarom? De ondertitel van het boek “De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic” zegt veel over de stelling van het boek: Milosevic is vermoord. Robin de Ruiter voert daarvoor veel argumenten aan die overtuigend klinken. En die indruk geldt voor grote delen van het boek. Alleen, er ontbreekt een en ander.

Dit boek wekt de ganse tijd gemengde gevoelens op. Het staat vol waarheden, maar die worden in een zeer bepaald verband aangebracht. Wat Joegoslavië en Milosevic is overkomen, maakt deel uit van één groot complot beraamd in Washington, Bonn, Berlijn, .

Texas… Jammer, want er staat inderdaad veel interessant materiaal in dit boek

Enkele van de interessantste passages gaan over de jarenlang met succes verspreide medialeugens die allemaal dezelfde richting gingen: de Serviërs waren de grote boosdoeners, de misdaden van de Serviërs in Bosnië werden extra in de verf gezet of zwaar opgeblazen, misdaden van Kroatische en Moslimsmilities werden in Servische schoenen geschoven of straal genegeerd. Hetzelfde scenario herhaalde zich in 1999 in Kosovo waar informatie door propaganda werd verdrongen.

Het wordt allemaal mooi uit de doeken gedaan. Minder overtuigend is de interpretatie van een reeks gebeurtenissen vanuit de complotbril. Het klinkt vaak geloofwaardig om uit bepaalde op een rij geplaatste feiten de conclusie te trekken dat alles wat Joegoslavië en Milosevic overkwam, deel uitmaakt van een wel doordacht lang voorbereid complot op weg naar een “Nieuwe Wereldorde”. Joegoslavië ligt op het kruispunt van de drie belangrijkste Europese transportroutes, aldus de auteur. De controle over de wereldvoorraden olie en het transport ervan via verbindingen die door de Balkan zijn gepland, vormde de werkelijke reden voor de oorlog op de Balkan.

Het boek spreekt over “de oorlog tegen Joegoslavië”; maar er was ook en vooral een oorlog, meerdere zelfs, binnen Joegoslavië. En voorbijgaan aan de complexe voorgeschiedenis die tot die gewapende conflicten hebben geleid, getuigt toch wel van een bijzonder simplistische visie. Het volstaat niet enkele citaten van westerse leiders en experts samen te zetten, om al die oorlogen vooral in het perspectief van het complot voor een “Nieuwe Wereldorde” te zien.

Er wordt ook licht voorbijgegaan aan het karakter van het bewind in Belgrado. Milosevic verschilt weinig van de vele bureaucraten in Centraal- en Oost-Europa die hun lichte ideologische bagage vliegensvlug overboord gooiden om deel te nemen aan de plunderingen van de nationale rijkdommen. Velen zochten een legitimatie in een nationalistisch discours. En het is niet omdat Milosevic ook enkele toespraken hield waarin hij het multicultureel karakter van Servië bezong, dat hij geen rechtse nationalist zou zijn. Het apartheidsregime dat zijn regering in Kosovo instelde, liegt er niet om.

Die lacunes leggen een hypotheek op het geheel. Er staat zoveel in dat een zeer ruime verspreiding verdient, jammer dat het boek in zijn geheel te onkritisch is, waardoor het aan kracht verliest in de terechte kritieken op het zogenaamde Joegoslavië Tribunaal.

(Uitpers, nr. 78, 8ste jg., september 2006)

U kunt dit boek via de link hieronder rechtstreeks bestellen bij:

en wie via Uitpers bestelt, helpt Uitpers!

De link:

http://www.groenewaterman.be/anne/index.dll?webpage=index.htm&inpartcode=464648&refsource=uitpers

(Visited 4 times, 1 visits today)
Deel dit artikel
Over Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.