Militaire acties tegen Libië/opstandelingen halen paard van Troje binnen

I VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 1973, INHOUDENDE INSTELLING NO FLY ZONE EN HET BESCHERMEN VAN DE LIBISCHE BURGERBEVOLKING ”WITH ALL NECESSARY MEASURES:

17 MAART 2011

 

SECURITY COUNCIL APPROVES NO FLY ZONE OVER LIBYA, AUTHORIZING ”ALL NECESSARY MEASURES” TO PROTECT CIVILIANS , BY VOTE OF 10 IN FAVOUR WITH 5 ABSTENTIONS”

 

”Demanding an immediate ceasefire in Libya, including an end to the current attacks against civilians, which is said might constitute ”crimes against humanity”, the Security Council this evening imposes a ban on all flights in the country airspace – a no fly zone – and tightened sanctions on the Qadhafi regime and its supporters.

 

Adopting  resolution 1973 (2011) by a vote of 10 in favour to none against, with 5 abstentions (Brazil, China, Germany, India, Russian Federation), the Council authorized Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to protect civilians under threat of attack in the country, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory – requesting them to immediately inform the Secretary General of such measures.”

 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution

 

 

II ””Libya is not yours, Libya is for the Libyans. The security council, their resolution is void because it is not according to the charter to interfere with the internal affairs of the country. … You have no right. You will regret if you get involved in this, our country. We can never shoot a single bullet on our people, it is Al Qaeda organisation.”

 

Onderdeel brief van president Khadaffi aan president Sarkozy, premier Cameron en VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon.

 

NRC

INTERNATIONALE COALITIE VUURT RAKETTEN AF OP LIBIE/GADAFFI ZEGT, DAT LIBIERS ”KRUISTOCHT”’ PAREREN

19 MAART 2011

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/19/waarschijnlijk-vandaag-besluit-interventie-libie/

 

De Kogel is  door de Kerk

Nauwelijks was VN Veiligheidsraadsresolutie 1973 een feit, of de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Frankrijk lanceerden militaire aanvallen op de Libische luchtmacht. Recentelijk hebben zich daarbij Canada en Italië gevoegd. Ook heeft Qatar als eerste Arabische land gevechtsvliegtuigen gestuurd, evenals de Verenigde Arabische Emiraten. Om de Libische burgerbevolking te beschermen, zoals in VN Veiligheidsraadsresolutie vastgelegd.

 

Opvallend is, dat voor de derde keer een militaire actie wordt ingezet [al verschillen de omstandigheden waaronder] op een islamitisch land met dezelfde hoofdrolspelers, namelijk Westerse landen, waarbij  twee van hen in negatieve zin hun ”sporen” hebben verdiend in de eerdere oorlogen tegen Afghanistan en Irak. [1] Dat het Westen in de Libië kwestie het voortouw genomen heeft, zou kunnen wijzen op de behoefte aan een regime change, ondanks het feit, dat Khadaffi sinds 11 september 2001 veel meer aan de Westerse leiband is gaan lopen. Zo heeft het Khadaffi regime zich opgeworpen als een ”bestrijder van het terrorisme” en de Europese wens om vluchtelingen zoveel mogelijk te weren vervuld door dirty deals af te sluiten met de Italiaanse premier Berlusconi. [2] Uiteraard ten koste van de rechten van vluchtelingen, die noch door Khadaffi, noch door Berlusconi worden gerespecteerd. [3]  

Want wij geloven niet in sprookjes.

De Westerse landen hebben echt geen no fly zone afgedwongen ”ter bescherming van de Libische burgerbevolking, gezien het ostentatieve gebrek aan respect voor de rechten van andere burgerbevolkingen, zoals de Servische in de Kosovo-oorlog, de Palestijnse, de Afghaanse en de Iraakse. Om er maar een paar te noemen

 

DUBBELE STANDAARD VAN DE VN VEILIGHEIDSRAAD

WESTEN ALS EERSTE DUBIEUZE HOOFDROLSPELER

 

En dat brengt mij op de dubbele standaard, die wordt gehanteerd door de VN Veiligheidsraad

Het lijkt misschien voor sommigen zo mooi: Het instellen van een no fly zone ter bescherming van de bedreigde burgerbevolking. Een behoorlijk stuk hypocrisie en selectivisme komt hier echter om de hoek kijken. Want tijdens de Israelische Operatie ”Cast Lead” in december 2008/januari 2009, waarbij massaal de rechten van de Palestijnse burgerbevolking werden geschonden [4], was er geen sprake van enig door het Westen gestuurd [5] VN Veiligheidsraads voortouw ten behoeve van een ”no fly zone” boven Gaza.

 

En ook de nog steeds voortdurende Gaza-blokkade, die neerkomt op de systematische uithongering van de Gazaanse burgerbevolking [6]  heeft nooit geleid tot de Westerse wens, Israël ”with all means necessary” te dwingen, de grens open te stellen voor voedsel en medicijnen, wat nu mondjesmaat gebeurt.

 

Zou Europa zich in geval van Israël-Palestina er zich nog op kunnen beroepen, dat ieder Veiligheidsraadinitiatief om Israël ter verantwoording te roepen, toch stuit op een Amerikaans veto, deze vlieger gaat niet op in het geval van Myanmar [Birma]. Evenals nu in Libië werden daar demonstraties en een opstand in de dop bloedig neergeslagen [7], maar een initiatief tot een no fly zone kwam er niet. Meten met twee maten.

 

 

DUBIEUZE HOOFDROLSPELER

DE ARABISCHE LIGA

 

Naast de Libische leider Khadaffi, de opstandelingen en de door het Westen geleide VN Veiligheidsraad is een andere hoofdrolspeler de Arabische Liga, die net als het Westen dubieuze en dubbele standaarden aanlegt. Zo heeft de Arabische Liga het lidmaatschap van Libië geschorst [8] wat op zich gerechtvaardigd is, gezien het bloedige optreden van het regime Khadaffi tegen demonstranten en opstandelingen. [9] Dezelfde Arabische Liga echter, die Libië schorst, peinsde daar niet over in het geval van Soedan, dat zich  reeds jarenlang schuldig gemaakt heeft aan oorlogsmisdaden, massaslachtingen en etnische zuiveringen in Darfoer. [10] Zij reageerde zelfs verontwaardigd op het ICC [Internationaal Strafrechtshof] arrestatiebevel en verwierp het. [11]

 

Syrie/Jemen/Bahrein

 

Maar ook in de huidige situatie is Libië niet de enige mensenrechtenschender. Ook in Jemen, Syrië en Bahrein is er bloedig opgetreden tegen demonstranten en opstandelingen in de dop. [12] Deze drie landen zijn tot nu toe echter nog vrolijk lid van de Arabische Liga. Meten met twee maten.

  

Bovendien en dat is misschien nog het belangrijkste, moet niet uit het oog worden verloren, dat deze Arabische Liga voor het grootste deel bestaat uit pro-Westerse dictatoren, al lijkt hun retoriek, met name tegenover Palestina [wat trouwens meer woorden dan daden is] het tegendeel uit te stralen. Zeker geldt deze politiek, militaire en economische verstrengeling voor landen als Saudi-Arabië en de Golfstaten, waar Amerikaanse troepen zijn gestationeerd. [13]

 

Wat betreft de inzichten in deze zogenaamde ”humanitaire interventie” zijn

 de Arabische Liga en het Westen dus vier handen op een buik.

 

NO FLY ZONE/MILITAIRE INTERVENTIE

EFFECTIVITEIT EN INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

 

Door hoofdrolspelers het Westen en de Arabische Liga wordt dus met twee maten gemeten en allebei hebben zij boter op hun hoofd, dat in de Libische zon al heel snel smelt. Hun ”nobele motieven” zijn een lachertje vanwege hun eigen staat van dienst.  

Maar hoe zit het nu met de effectiviteit van de no fly zone interventie? Deskundigen vertellen ons, dat het onklaar maken van de Libische Luchtmacht in het kader van no fly nauwelijks zoden aan de dijk zet, aangezien de opmars in Libië grotendeels verloopt via de grondtroepen. [14]

 

Als men dan vast wil houden aan het sprookje, dat de militaire acties zijn opgezet ter bescherming van de burgerbevolking, is het uitschakelen van de Libische luchtmacht dus niet genoeg en moeten verdere stappen overwogen worden, die mogelijk in strijd zijn met Resolutie 1973 [dat voorziet in acties, gekoppeld aan een no fly zone]. Ook al om het werkelijke doel van de interventie uit te voeren, namelijk regime change, waarover nu steeds openlijker gesproken wordt, maar NIET in de resolutie is opgenomen.

 

Aangezien de ”coalitie” het zenden van grondtroepen niet overweegt [denk aan het Irak trauma in de Arabische wereld, waardoor de actie contra productief zou werken], betekent dat dus het intensiveren en uitbreiden van bombardementen, waarbij het risico’s op burgerslachtoffers steeds groter zal worden. Niet alleen omdat de gevechtsstreek bestaat uit dichtbevolkte gebieden, maar ook gezien de inzet van mogelijk anti-personele wapens en het niet strict maken van een onderscheid tussen combattanten [militairen] en non-combattanten [burgers], de peilers van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht. [15]

 

 

Bekend is, dat deze coalitie bestaat uit tenminste twee partners [VS en Groot-Brittannië] die nu niet echt kampioen zijn in het naleven van het Humanitair Oorlogsrecht. [16] Maar niet alleen het Westen, ook Khadaffi is een ernstige schender van het Oorlogsrecht, zeker wanneer hij vecht voor zijn bestaan. [17] Ook over de opstandelingen zijn er verontrustende signalen opgevangen. [18]

 

 

HET PAARD VAN TROJE

 

De Resolutievoorwaarden sluiten een buitenlandse bezetting uit

Wanneer het echter de coalitie lukt, een werkelijke regime change uit te voeren, is het hoogst onwaarschijnlijk dat ze na de installatie van een nieuwe hopelijk op democratische grondslag gekozen regering, zonder meer hun biezen zullen pakken en vertrekken. Of er ontstaat een situatie van verwarring, waarin zij ”het tot hun plicht rekenen, het werk niet ongedaan te maken” [vertaal, een bezetting]. Of zij willen grote invloed op de nieuwe regering.

 

Daarom denk ik, dat het verzet, wellicht gedreven door naïviteit of beperkt politiek bewustzijn, met de buitenlandse interventie, die zij nu toejuichen, het Paard van Troje binnenhalen. Want naast een mogelijke misoogst aan gebombardeerde steden, burgerdoden en een stroom vluchtelingen, zullen zij mogelijk worden geconfronteerd met een ”weldoener” naar wiens pijpen zij moeten dansen.

 

Het beste is de Westerse visie nog verwoord door de Belgische ontslagnemende minister van Defensie De Crem, die een taaie, hete strijd voorspelt met blijvende Westerse bemoeienis EN een mogelijk groot aantal slachtoffers. [19]

 

EPILOOG

 

Het is als in de filmklassieker ”The fist”. Een jonge vakbondsleider werd aan alle kanten tegengewerkt, waardoor hij de hulp inriep van een ”weldoende organisatie”, die de Maffia bleek te heten. Hij kon zijn organisatie snel en succesvol opzetten met deze ”hulp”, maar raakte steeds meer verstrikt in hun web. Want wederdiensten waren natuurlijk vereist. Zo kan het de opstandelingen ook gaan met dit Paard van Troje. Khadaffi moet weg, maar niet via buitenlandse interventie. Het is alleen met blijvende waardigheid te realiseren, wanneer het Libische volk dat zelf doet.

 

YES, THEY CAN!  [20]

 

(Uitpers nr. 130, 12de jg., april 2011)

Voetnoten

 

[1] UITPERS [www.uitpers.be]

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/GEENHAND IN EIGEN BOEZEM

 

JULI/AUGUSTUS 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

 

UITPERS

PRESIDENT OBAMA: ”VREDESAPOSTEL” TREKT TEN OORLOG

 

MAART 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2565

 

[2] HUMAN RIGHTS WATCH [www.hrw.org]

ITALY/LIBYA: GADDAFI VISIT CELEBRATES DIRTY DEAL

9 JUNE 2009

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/06/09/italylibya-gaddafi-visit-celebrates-dirty-deal

 

[3] HUMAN RIGHTS WATCH [www.hrw.org]

ITALY/LIBYA: GADDAFI VISIT CELEBRATES DIRTY DEAL

9 JUNE 2009

 

http://www.hrw.org/en/news/2009/06/09/italylibya-gaddafi-visit-celebrates-dirty-deal

 

[4] UITPERS [www.uitpers.be]

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

  

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

 

[5] Ik zeg nadrukkelijk ”door het Westen gestuurd” VN Veiligheidsraad voortouw, omdat alleen de Westerse landen [behalve dan China, die ook veto recht heeft]

het veto recht hebben in de VN Veiligheidsraad, en dus een grote macht.

 

[6] INTERNATIONALE RODE KRUIS

GAZA CLOSURE: NOT ANOTHER YEAR!

14 JUNE 2010

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm

 

 

[7] HUMAN RIGHTS WATCH [www.hrw.org]

BURMA: CRACKDOWN  BLOODIER THAN GOVERNMENT ADMITS

7 DECEMBER 2007

 

http://www.hrw.org/en/news/2007/12/06/burma-crackdown-bloodier-government-admits

 

 

[8] VOLKSKRANT

ARABISCHE LIGA SCHORST LIBIE

22 FEBRUARI 2011

 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/1850865/2011/02/22/Arabische-Liga-schorst-Libie.dhtml

 

 

[9] HUMAN RIGHTS WATCH/LIBYA

  

http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/libya

 

 

[10] ”Darfur, in western Sudan, saw continued large-scale attacks by government forces on rebel forces and civilians, as well as an increase in armed clashes between ethnic groups, particularly in South and West Darfur. The United Nations and humanitarian agencies increasingly came under attack and were targeted for robberies, kidnappings, and killings by armed elements in Sudan’s western region. ”

 

HUMAN RIGHTS WATCH [www.hrw.org]

WORLD REPORT 2011: SUDAN

 

http://www.hrw.org/en/world-report-2011/sudan

  

HUMAN RIGHTS WATCH

SUDAN: NEW ATTACKS ON CIVILIANS IN DARFUR

28 JANUARY 2011

 

http://www.hrw.org/en/news/2011/01/28/sudan-new-attacks-civilians-darfur

 

 

[11] NU.NL

ARABISCHE LIGA VERWERPT ARRESTATIEBEVEL BASHIR

30 MAART 2009

 

 http://www.nu.nl/algemeen/1941122/arabische-liga-verwerpt-arrestatiebevel-bashir.html?zoomPage=10&px_feedsPage=32

 

 

[12] JEMEN

 

HUMAN RIGHTS WATCH

US: SUSPEND MILITARY AID TO YEMEN

18 MAART 2011

 

http://www.hrw.org/en/news/2011/03/18/us-suspend-military-aid-yemen

  

DEREDACTIE.BE

STAAT VAN BELEG AFGEKONDIGD IN JEMEN

18 MAART 2011

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Arabisch%2Bprotest/110318_jemen_protest_doden

 

 BAHREIN

 

HUMAN RIGHTS WATCH

BAHRAIN: PROTEST LEADERS ARBITRARILY DETAINED

18 MAART 2011

 

http://www.hrw.org/en/news/2011/03/18/bahrain-protest-leaders-arbitrarily-detained

 

 

HUMAN RIGHTS WATCH

BAHRAIN: INJURED PEOPLE DENIED MEDICAL CARE

17 MAART 2011

 

http://www.hrw.org/en/news/2011/03/17/bahrain-injured-people-denied-medical-care

 

 SYRIE

 

HUMAN RIGHTS WATCH

PEACEFUL DEMONSTRATION VIOLENTLY DISPERSED

17 MAART 2011

 

http://www.hrw.org/en/news/2011/03/16/syria-peaceful-demonstration-violently-dispersed

 

 

[13] SOCIALISME.NU

VN INTERVENTIE LIBIE IS DODELIJKE OMHELZING

18 MAART 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12917/vn-interventie-libie-is-dodelijke-omhelzing/

 

[14] INEFFECTIVITEIT NO FLY ZONE

 

”Maar de burgerbevolking wordt volgens waarnemers niet afdoende beschermd met een no-flyzone. Opstandelingen en Kadhafi’s milities voeren vooral stadsoorlogen op de grond, en dat kun je ook met een no-flyzone niet voorkomen.”

 

NOS

VIJF VRAGEN OVER DE NO FLY ZONE

8 MAART 2011

 

http://nos.nl/artikel/224138-vijf-vragen-over-de-noflyzone.html

  

[15] UITPERS [www.uitpers.be]

HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE VERONTWAARDIGING/GEENHAND IN EIGEN BOEZEM

 

JULI/AUGUSTUS 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

 

UITPERS

PRESIDENT OBAMA: ”VREDESAPOSTEL” TREKT TEN OORLOG

 

MAART 2009

 

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2565

 

[16] INTERNATIONALE RODE KRUIS

LIBYA/CIVILIANS AT HIGH RISK AMID ESCALATING CONFLICT’

19 MAART 2011

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/libya-news-2011-03-19.htm

 

INTERNATIONALE RODE KRUIS

 

HUMANITAIR OORLOGSRECHT

 

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

 

[17] TROUW

KADAFI: LANDEN

ROND MIDDELLANDSE ZEE BEHOREN TOT SLAGVELD

19 MAART 2011

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5111/Domino-revolutie/article/detail/1862354/2011/03/19/Kadafi-Landen-rond-Middellandse-zee-behoren-tot-het-slagveld.dhtml

  

[18] STR8TALK CHRONICLE

LIBYAN INSURGENTS KILL TWO NIGERIANS

19 MAART 2011

 

 http://str8talkchronicle.com/?p=13153

 

 [19] DE REDACTIE.BE

DE CREM VREEST ”HOOG AANTAL SLACHTOFFERS”

20 MAART 2011

  

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Arabisch%2Bprotest/110320_DeCrem_reax

 

 [20] SOCIALISME.NU

DE LIBIERS KUNNEN KADHAFI VERSLAAN

SIMON ASSAF

10 MAART 2011

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/12724/de-libiers-kunnen-kadhafi-verslaan/

Print Friendly, PDF & Email

Visited 234 Times, 1 Visit today