Microsoft zal EU-uitspraak over mededinging teniet doen via patenten

Brussel, 17 september 2007 — De Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) zegt dat Microsoft de uitspraak van 17 september in de EU’s mededingingszaak verwachtte, en dat het softwarepatenten zal gebruiken om zijn monopoliegreep op de globale IT-markt te behouden.

FFII-voorzitter Pieter Hintjens legt uit: “De beslissing lijkt positief maar is reeds vijf jaar voorbijgestreefd. Gedurende die tijd heeft Microsoft (MS) gelobbyd voor softwarepatenten in Europa en octrooien verworven op vele triviale concepten. Het bedrijf beweert ook dat Linux inbreuk maakt op zijn octrooien, heeft “patententijdbommen” in zijn bestandsformaten en protocollen gestopt, en heeft van angst voor patenten een centraal punt in zijn bedrijfsstrategie gemaakt. Het zal nu formaten openstellen, omdat dit toelaat om de winstgevende handel in licenties voor softwarepatenten nog verder uit te breiden.”

Microsoft publiceerde recent de MCPP (Microsoft Communication Protocol Program) patentenlicentie die vereist dat concurrenten vergoedingen betalen voor elke verspreide softwarekopie die hiervan gebruik maakt. Een vrije-softwareproject dat b.v. een printerserver
maakt zou 8 dollar aan MS moeten betalen voor elke gedownloade kopie.

“De grootste monopolist in de geschiedenis heeft de grootste economie in de geschiedenis te kijken gezet”, zegt Benjamin Henrion van het Brusselse bureau van de FFII. “MS zal beroep aantekenen, en de boetes — indien ze ooit betaald worden — beslaan slechts een maand of twee bedrijfswinst. Ondertussen heeft Microsoft nu de tijd om zijn enige echte concurrentie aan te pakken, de vrije software-economie.

Wij vinden het jammer dat de Europese Commissie en het Hof blind zijn voor de echte dreiging van softwarepatenten, terwijl Microsoft Europa’s eigen octrooisysteem slim uitspeelt tegen Europese bedrijven. Dit is een nederlaag voor het mededingingsbeleid van de EU, een
nederlaag voor de globale economie, en ik ben er zeker van dat de champagnekurken in Redmond momenteel knallen.”

Achtergrondinformatie

Tijdens de voortgang van de Europese mededingingsrechtszaak heeft Microsoft gesteld dat zijn communicatieprotocollen onder ten minste 3 Europese patenten of patentaanvragen vallen (namelijk ‘EP 0661652′,’EP 0438571’ and ‘EP 0669020’). Bovendien zijn nog 20 patentaanvragen hangende in VS, evenals 2 in Europa (in zijn antwoord stelt Microsoft
dat ondertussen 1 van deze 2 aanvragen toegekend is, namelijk patent ‘EP 1004193’). Ten slotte is Microsoft nog van plan om ‘rond de 120 Europese patenten gerelateerd aan zijn Windows serversystemen aan te vragen.

Jeremy Allison, projectleider van SAMBA, het open-bronproject dat bestands- en printerdiensten voor Windowscomputers aanbiedt via Linux/Unix servers, zei recent in LinuxWorld dat de MCPP-patentenlicentie onmogelijk door open-bronprojecten te gebruiken is: “We hebben de licentie gelezen, het is onmogelijk om een openbronimplementatie van het product te verspreiden. Je moet het namelijk geheim houden. Dit staat diametraal tegenover de hele bedoeling van openbroncode.”


Links

* Microsoft: Prijsoverzicht voor gepatenteerde protocollen
 
http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/protocols/PricingOverview.mspx

* IDSC: Hoorzittingenrapport van de Microsoft mededingingszaak
(PDF, 7.5MB)
 
http://www.isdc.ch/d2wfiles/document/4432/4017/0/Microsoftrapportaudience.pdf

* Microsoft EP661652: Gedistribueerd bestandssysteem
   
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP0661652&F=0

* Microsoft EP438571: Methode en systeem om open bestanden te cachen
in een genetwerkt computersysteem
   
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP0438571&F=0

* Microsoft EP669020: Een methode en systeem om wijzers voor
procedure-oproepen op afstand door te geven
   
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP0669020&F=0

* LinuxWorld: Open-source proponents denounce Microsoft licensing
program
 
http://www.linuxworld.com/news/2007/090607-open-source-denounce-microsoft-licensing.html

(Uitpers, nr 90, 9de jg., oktober 2007)


De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 850 leden, 3500 bedrijven en 100000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.

Deel dit artikel

Visited 143 Times, 1 Visit today