Mensenrechtenschendingen in Sri Lanka/Het verzwegen aandeel van de Sri Lankaanse staat

Geachte Redactie en lezers, Uiteraard bent u op de hoogte van de afloop van de eindstrijd tussen het Sri Lankaanse leger en de verzetsbeweging Tamil Tijgers, waarbij zeker tijdens de laatste fase een ernstige humanitaire crisis is uitgebroken onder de Tamil-burgernevolking, die gevangen zat tussen de strijdlinies

Zie

http://www.amnesty.nl/index?w=48101&PHPSESS…

Zowel de Tamiltijgers als de Sri Lankaanse regering hebben zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals het recruteren van kindsoldaten en het gebruik van burgers als menselijk schild door de Tamiltijgers als toepassingen, door het leger van artilleriebeschietingen in een burgergebied, hetgeen inernationaalrechtelijk verboden is

Zie

http://www.hrw.org/en/news/2009/05/12/sri-lanka…

en

http://www.hrw.org/en/news/2009/04/27/q-account…

Eveneens heeft het leger zich schuldig gemaakt aan beschietingen van ziekenhuizen

Zie

http://www.hrw.org/en/news/2009/05/08/sri-lanka…

Ook is de hulpverlening grotendeels geblokkeerd door de nu beëindigde gevechten en wacht het Rode Kruis tot nu toe nog steeds op Overheidstoestemming, het gebied in te gaan en hulp te kunnen bieden aan zieken en gewonden

Zie

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…

Berichtgeving media:

Opvallend is echter, dat hoewel in de media-berichtgeving aandacht is geschonken aan
de mensenrechtenschendingen door het leger in deze laatste fase betr de artilleriebeschietingen in burgergebieden, nu de strijd eenmaal beslecht lijkt, toch de meeste nadruk wordt gelegd op de in heden en verleden door de Tamil Tijgers gepleegde mensenrechtenschendingen.

Aangezien echter bij het jarenlange Sri Lankaanse politiek-militaire optreden sprake is geweest van systematische en structurele oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen zowel tegen de Tamil-burgerbevolking en gevangenen als tegen politieke tegenstanders, heb ik onderstaand commentaar geschreven.

Kort overzicht conflict:

Het gewapende conflict tussen de Sri Lankaanse Overheid enerzijds en de verzetsbeweging ”de Tamiltijgers” anderszijds heeft zijn aanvang gehad in 1983, met als doel een onafhankelijke Tamilstaat.

De oorzaak echter is gelegen in jarenlange discriminatie en achterstand van de etnische Hindoe Tamilminderheid ten opzichte van de Boeddhistische Singalese meerderheid.

Bij deze strijd tussen regeringstroepen en de verzetsorganisatie hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

A Mensenrechtenschendingen door Tamiltijgers

Gedurende het conflict hebben de Tamiltijgers zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen, zoals het gebruik van burgers als menselijk schild, het werven van kindsoldaten en het plegen van zelfmoord aanslagen op burgers en burgerdoelen 1

Het is echter van groot belang, eveneens te memoreren aan de structurele mensenrechtenschendingen door het Sri Lankaanse leger en Overheid

B Politiek-militair optreden Sri Lankaanse Overheid:

1 De eindfase in de strijd

Vanuit het recente nieuws is de tragedie bekend van de meer dan 50.000 burgers, die gevangenzaten in de gevechtszone tussen het Sri Lankaanse leger en het laatste bolwerk van de Tamiltijgers, in het Noord-Oosten van Sri Lanka het Vanni-gebied

Hoewel de regering beweerde, ter bescherming van de burgers geen zware wapens te zullen inzetten, is komen vast te staan, dat het leger bij haar aanvallen gebruik heeft gemaakt van artilleriebeschietingen, die verboden zijn in een burgergebied, vanwege de grote daaraan klevende risico’s 2
Ernstiger welhaast is het feit, dat er eveneens sprake is geweest van beschietingen van ziekenhuizen, door regeringstroepen 3

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is het een grondregel van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, dat er bij ieder conflict, een strict onderscheid gemaakt dient te worden tussen combatanten militairen en strijders en non-combatanten burgers

Zie

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…

Wanneer het maken van dat stricte onderscheid niet mogelijk is door de aanwezigheid van strijders in een burgergebied of omgekeerd, dienen alle voorzorgsmaatregelen genomen te worden ter bescherming van de burgers

Vindt een dergelijke aanval dan toch plaats, dan is er sprake van een willekeurige militaire aanval vanwege het niet kunnen maken van het onderscheid, die is verboden volgens het Internationaal Recht

Verder is het strict verboden de aanval te openen op zieken en gewonden, of er nu sprake is van combatanten of non-combatanten 4

2 Duur van het conflict
Structurele mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden gedurende de conflictsperiode

Echter, niet alleen in deze laatste fase van de strijd met de Tamil Tijgers, maar ook structureel heeft het Sri Lankaanse leger zich schuldig gemaakt aan willekeurige militaire aanvallen en het aanvallen van ziekenhuizen 5
Eveneens heeft de Overheid, belichaamd in opeenvolgende regeringen, zich schuldig gemaakt aan systematische mensenrechtenschendingen

Politiek-militaire optreden Sri Lankaanse Overheid:

a Leger

Gedurende de gehele conflictsperiode heeft het Sri Lankaanse leger zich schuldig gemaakt aan erstige mensenrechtenschendingen zoals willekeurige aanvallen en het verdrijven van ethnische Tamils uit hun woongebied.
Eveneens hebben er regelmatig artillerieaanvallen in burgergebieden plaatsgehad

b Sri Lankaanse Overheid:

Gedurende het conflict heeft de Sri Lankaanse Overheid zich schuldig gemaakt aan systematische mensenrechtenschendingen zoals willekeurige arrestaties, foltering en ”verdwijningen” van politieke tegenstanders, buitengerechtelijke executies van Tamilgevangenen en het interneren van uit het oorlogsgebied ontvluchte Tamils in militaire kampen, onder slechte omstandigheden
Ook is in diverse periodes de burgers in het oorlogsgebied voedsel en andere hulp onthouden, doordat de internationale hulporganisaties de toegang werd ontzegd 6

Momenteel wacht het Rode Kruis nog steeds op Overheidstoestemming, het gebied binnen te gaan

Zie

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/s… !OpenDocument

Bovendien is er zelden of nooit sprake geweest van berechting van met name veiligheidsagenten, militairen of anderen in functie, die zich aan foltering en andere mensenrechtenschendingen hebben schuldig gemaakt 7

Uit bovenstaande hebt u een completer beeld kunnen krijgen van het politiek-militaire optreden van de opeenvolgende Sri Lankaanse regeringen en met name de straffeloosheid bij het plegen van de systematische mensenrechtenschendingen

EPILOOG:

In deze nu hoogstwaarschijnlijk beeindigde strijd hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan ernstige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen

Het gaat echter niet aan, dat in de media voornamelijk de nadruk wordt gelegd op de menserechtenschendingen door de Tamil Tijgers en dat de door de Sri Lankaanse Overheid gepleegde mensenrechtenschendingen vrijwel; buiten schot blijven

Het is tenslotte een grondregel bij ieder gewapend conflict, dat los van het al dan niet rechtmatige karakter van de strijd, alle conflictspartijen zich dienen te houden aan het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht

Hierin staan Staten niet boven de wet.

(Uitpers, nr. 110, 10de jg., juni 2009)


Vriendelijke groeten

Astrid Essed


Zie ook voor achtergrondgeschiedenis conflict

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2405347.stm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Conflict_in_Sri_Lanka

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article276333…

Zie voor commentaar op de mediaberichtgeving:

http://ovl.indymedia.org/news/2009/05/26499.php

NOTEN:1
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/…
2 http://www.hrw.org/en/news/2009/05/12/sri-lanka…

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…


3 http://www.hrw.org/en/news/2009/05/08/sri-lanka…

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news…


http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…4 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…


5 http://www.hrw.org/en/news/2009/04/27/q-account…

http://www.hrw.org/en/news/2009/02/19/sri-lanka…


6 http://www.hrw.org/en/news/2008/12/22/sri-lanka…

http://www.hrw.org/en/news/2008/08/06/sri-lanka…


http://www.hrw.org/en/news/2008/07/01/sri-lanka…http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/…


7 http://www.hrw.org/en/news/2009/04/27/q-account…

Print Friendly, PDF & Email
Visited 3 times, 1 visit(s) today
×