Medya TV door Frans gerecht uit ether gehaald

De licentie van Medya TV, de Koerdische satellietzender die uitzendt vanuit de studio’s in Denderleeuw, is ingetrokken door de Franse licentiedienst. De vergunning werd ingetrokken omdat de zender beschuldigd wordt banden te hebben met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Deze Koerdische bevrijdingsorganisatie is met instemming van alle lidstaten van de EU op de lijst van terroristische organisaties geplaatst.

De licentie van Medya TV is ingetrokken door het CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), de Franse licentiedienst. De vergunning werd ingetrokken omdat, volgens CSA, Medya TV de opvolger was van het al eerder uit de ether gehaalde Med TV. De advocaten van het tv-station gingen nog in beroep, maar op 13 februari besliste het Conseil d’Etat, het Franse Beroepshof in het voordeel van de CSA.

Tegelijk met het vonnis, vaardigde het Conseil d’Etat een bevel uit, gericht tot ABSAT(1), om de uitzending onmiddellijk stop te zetten. Medya TV werd op deze manier onmiddellijk het zwijgen opgelegd zonder ook nog maar één mogelijkheid te krijgen om een mededeling te doen aan zijn kijkers.

Medya TV wordt verweten verwant te zijn met de PKK, een partij die werd opgenomen op de lijst van terroristische organisaties door de Europese Unie. Medya TV wordt er bijgevolg van beschuldigd een risico te vormen voor de openbare orde. Deze beschuldigingen worden echter geuit zonder enig concreet bewijs en zijn slechts gebaseerd op simpele veronderstellingen.

Het sluiten van Medya TV is volgens de zender een beperking op de mensenrechten en een beperking van de persvrijheid. Het tv-station overweegt dan ook een klacht in te dienen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het ziet er naar uit dat alle Koerdische instellingen en organisaties zich aan een verbod kunnen verwachten wanneer hun werking de belangen van bepaalde groepen in de weg komt te staan. Terwijl in Turkije legale politieke partijen zoals HEP (Arbeiderspartij van het Volk), DEP (Democratische Partij) en HADEP (Democratische Volkspartij), kranten, tijdschriften en organisaties het zwijgen worden opgelegd, lijkt dit nu ook te gebeuren in Europa.(2)

Niet zo lang geleden nog werd, op verzoek van de Turkse regering, het Koerdische volkscongres (KONGRA – GELL) op de lijst van terroristische organisaties geplaatst door de VS.

De Koerdische leider Abdullah Ocalan wordt nu al vijf jaar vastgehouden op het gevangeniseiland van Imrali en ook dit gebeurt met de actieve medewerking van het Westen. Het is wel zo dat hij onlangs nog van de doodstraf is bevrijd maar, in de ogen van het Koerdische volk wordt de doodstraf op een haar na uitgevoerd.

Het wordt alsmaar duidelijker dat de onderdrukking van het Koerdische volk steeds meer een internationale dimensie krijgt. Inspanningen om tot een oplossing te komen voor Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) kunnen niet au sérieux genomen worden wanneer democratische inspanningen in het Turkse deel van Koerdistan in de kiem gesmoord worden.

Het Westen miskent nu al jaren de basisrechten van het Koerdische Volk om zijn eigen politieke en economische belangen veilig te stellen. De Koerden in Turkije beschikken niet over een officieel mediacircuit aangezien dit verboden is door de Turkse overheid.(3) Ze hebben op straffe van gevangenschap niet het recht een politieke campagne te voeren in hun eigen taal, die toch gesproken wordt door meer dan 30 miljoen inwoners in de regio.

Medya TV was een ruimte van persvrijheid en informatie waar alle Koerdische partijen, die de toegang tot het mediaplatform in Turkije verboden werd, zich konden uitdrukken. Het bracht programma’s in het Koerdisch, maar ook in het Turks, het Assyrisch en het Arabisch.(4) Medya TV zond programma’s uit in 77 verschillende landen en was dan ook de stem van het Koerdische volk. Het was de enige zender waarop Koerdische partijen van zich hadden kunnen laten horen met het oog op de lokale verkiezingen van 28 maart aanstaande. De Turkse regering kan tevreden zijn met de beslissing van het CSA.

(Uitpers, nr. 51, 5de jg., maart 2004)

Bij het afsluiten van dit nummer van Uitpers werd vernomen dat Medya TV een opvolger heeft: Roj TV.

Voetnoten:

(1) ABSAT is het bedrijf dat instaat voor de satellietverbinding van Medya TV.
(2) Voor de 2de maal de licentie van de Koerdische TV ingetrokken, eerst door de Britse ITC, nu door de France CSA
(3) Het opheffen van het verbod was één van de toetredingsvoorwaarden voor Turkije om toe te treden tot de Europese Unie. De Turkse regering blijft echter vasthouden aan het verbod.
(4) Medya TV zond zijn culturele, sociale en politieke programma’s uit in de drie Koerdische dialecten, in het Turks en het Arabisch.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Deel dit artikel

Visited 86 Times, 2 Visits today

Tags :

zie ook