Manneken Pis eist vrijlating van gewetensgevangenen

Brussels, 9/1/2006: Over heel de wereld zitten mannen en vrouwen in de gevangenis omdat ze actie ondernamen voor vrede, en tegen oorlog. Onder deze “vredesgevangenen” vinden we gewetensbezwaarden die weigeren hun legerdienst te doen, en mensen die opgesloten worden omdat ze militaire infrastructuur ontmantelden of nucleaire “geheimen” onthulden.

Voor Moeder Aarde, lid van Friends of the Earth International, heeft op 9 januari
“Manneken Pis” in een traditioneel gevangenenkostuum gestoken om een onmiddellijke vrijlating van alle “vredesgevangenen” te eisen.

Voor Moeder Aarde roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangen
gewetensbezwaarden en andere vredesgevangenen.

Het recht op een anti-militaristisch geweten, inbegrepen het weigeren om de wapens op te nemen of om een opleiding te volgen om te doden, wordt algemeen erkend als een fundamenteel mensenrecht, beschermd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Landen die momenteel gewetensbezwaarden of andere vredesgevangenen opsluiten zijn onder meer: Armenië, Eritrea, Finland, Griekenland, Israël, Nederland, Zuid-Korea, Turkije en de Verenigde Staten.

Een paar specifieke gevallen:

Finland kent nog steeds een zeer uitgebreid systeem van verplichte legerdienst. De alternatieve burgerdienst duurt tot twee keer zo lang als de gemiddelde duur van legerdienst, en de rechten van gewetensbezwaarden worden niet gerespecteerd.
Omwille hiervan beschouwt Amnesty International de burgerdienst als een straf, en heeft vele opgesloten Finse totaalweigeraars erkend als “gewetensgevangenen”. Hun enige “misdaad” is dat ze weigeren om wapens te dragen en een opleiding te krijgen in doden en gedood worden.
Finland staat ook onder druk van de Verenigde Naties en de Raad van Europa om het statuut van haar gewetensbezwaarden te verbeteren. Het feit dat een land als Finland – dat er prat op gaat de mensenrechten te respecteren – deze kritiek krijgt zou een belangrijk thema moeten worden bij de komende presidentsverkiezingen in Finland.

Ook Eritrea heeft een verplichte legerdienst voor alle jonge mensen in het land. Er zijn berichten over wijdverspreide verplichte rekruteringen in het leger. Een toenemend aantal mensen weigert om deel te nemen aan de militaire opleiding, omwille van gewetensbezwaren.
Negen getuigen van Jehovah zitten momenteel in de gevangenis omdat ze hun dienstplicht weigeren te vervullen. Drie van hen zitten al opgesloten sinds 24 september 1994, zonder vorm van proces. In theorie is de maximumstraf voor gewetensbezwaarden drie jaar.

Sgt. Kevin Benderman werd ingezet als soldaat bij het Amerikaans leger in Irak van maart tot september 2003. Toen zijn eenheid op 8 januari 2005 opnieuw richting Irak vertrok, weigerde Kevin Benderman met zijn eenheid te vertrekken. Het leger vervolgde hem wegens desertie en een lichtere aanklacht van “opzettelijke afwezigheid bij vertrek”. Voor deze laatste aanklacht kreeg hij een onverwacht hoge straf van 15 maanden gevangenisstraf, een degradatie in rang, en er wacht hem een oneervol ontslag. De militaire politie nam Kevin
Benderman onmiddelijk in hechtenis.

Gewetensbezwaren vormen een tegengewicht tegen oorlog en militarisme. Een antimilitaristisch geweten is geen misdaad: het is een ethische en politieke keuze. De enige “misdaad” van gewetensbezwaarden is dat ze weigeren de wapens op te nemen, en weigeren om opgeleid te worden in het doden van andere mensen.

Achtergrond informatie:
www.hermaja.org


For Mother Earth
member of Friends of the Earth International
Maria Hendrikaplein 5
9000 Gent
Belgium
tel: +32 (0)9 242 87 52
fax: +32 (0)9 242 87 51
http://www.motherearth.org

(Uitpers, nr. 72, 7de jg., februari 2006)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 202 Times, 2 Visits today