INTERNATIONALE POLITIEK

Uw man op de publieke tribune – Assange's hoorzitting, dag 1

Image

Maandag begonnen in Londen de hoorzittingen die moeten bepalen of WikiLeaks-redacteur Julian Assange aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd. Craig Murray, auteur, mensenrechtenactivist en voormaig Brits ambassadeur in Oezbekistan volgt de hoorzitting en doet verslag. Hieronder in vertaling het verslag van de eerste dag.
Woolwich Crown Court is ontworpen om de macht van de staat uit te dragen. Normale rechtbanken in dit land zijn openbare gebouwen, door onze voorouders bewust geplaatst in het centrum van de steden, bijna altijd op een steenworp afstand van een hoofdstraat. Het belangrijkste doel van hun positionering en van hun architectuur was het vergemakkelijken van de toegang voor het publiek, in de overtuiging dat het van vitaal belang is dat het recht door het publiek kan worden gezien.

Woolwich Crown Court, waar het Belmarsh Magistrates Court gevestigd is, is gebouwd volgens het tegenovergestelde principe. Het is ontworpen met geen ander doel dan het publiek uit te sluiten. Gekoppeld aan een gevangenis op een winderig drasland, ver van elk normaal sociaal centrum, een eiland dat alleen toegankelijk is via een doolhof van dubbele rijbanen, is de hele locatie en architectuur van het gebouw gebaseerd op het verhinderen van de toegang voor het publiek.
Het is omgeven door dezelfde extreem zware stalen omheining die de gevangenis omringt. Het is een zeer bijzonder object, een gerechtsgebouw dat deel uitmaakt van het gevangenissysteem zelf, een plaats waar u al schuldig wordt geacht bij aankomst en in de gevangenis zit. Woolwich Crown Court is niets anders dan de fysieke ontkenning van het vermoeden van onschuld, de incarnatie van onrechtvaardigheid in onwrikbaar staal, beton en gepantserd glas. Het heeft precies dezelfde verwantschap met de rechtspraak als Guantanamo Bay of de Lubyanka. Het is in werkelijkheid slechts de straffende vleugel van de Belmarsh-gevangenis.
Bij navraag naar faciliteiten voor het publiek om de hoorzitting bij te wonen, kreeg een Assange-activist van een personeelslid van de rechtbank te horen dat we ons moeten realiseren dat Woolwich een “antiterrorisme-rechtbank” is. Dat is de facto waar, maar in werkelijkheid is een “antiterrorismerechtbank” een instelling die onbekend is in de Britse grondwet. Inderdaad, als één enkele dag bij het Woolwich Crown Court u er niet van overtuigt dat het bestaan van een liberale democratie een leugen is, dan moet uw verstand wel heel erg afgesloten zijn.
De uitleveringszittingen worden niet gehouden in het Belmarsh Magistrates Court binnen het Woolwich Crown Court. Ze worden altijd gehouden in de Westminster Magistrates Court omdat het verzoekschrift geacht wordt te zijn afgegeven aan de regering in Westminster. Volgt u nog? Deze hoorzitting gaat door in Westminster Magistrates Court. Het wordt gehouden door de Westminster Magistrates Court en het Westminster Court personeel, maar het gaat door in de Belmarsh Magistrates Court in Woolwich Crown Court. Dit alles is vreemd genoeg alleen maar om het “antiterrorismehof” te kunnen gebruiken om de toegang van het publiek te beperken en de angst voor de macht van de staat op te dringen.
Een gevolg hiervan is dat Julian Assange in de rechtszaal zelf achteraan in de rechtbank achter een kogelwerend glazen scherm wordt opgesloten. Hij heeft tijdens het proces meerdere malen aangegeven dat dit het voor hem erg moeilijk maakt om het proces te zien en te horen. De magistraat, Vanessa Baraitser, koos ervoor om dit met bestudeerde oneerlijkheid te interpreteren als een probleem dat wordt veroorzaakt door het zeer zwakke lawaai van demonstranten buiten, en niet een probleem dat wordt veroorzaakt doordat Assange in een enorme kogelvrije glazen kooi van de rechtbank is afgezonderd.
Er is geen enkele reden voor Assange om in die kooi te zitten, die ontworpen is om extreem fysiek gewelddadige terroristen te beteugelen. Hij zou, normaal gesproken als verdachte op een hoorzitting in de rechtbank kunnen zitten met zijn advocaten. Maar de laffe en gemene Baraitser heeft herhaalde en hardnekkige verzoeken van de verdediging om Assange bij zijn advocaten te laten zitten, afgewezen. Baraitser is natuurlijk maar een marionet, die onder toezicht staat van Hoofdmagistraat Lady Arbuthnot, een vrouw die zo verstrikt is in het establishment van de verdediging en de veiligheidsdienst dat ik me geen enkele manier kan voorstellen waarop haar betrokkenheid bij deze zaak nog corrupter zou kunnen zijn.
Het maakt Baraitser of Arbuthnot niet uit of er een echte noodzaak is om Assange in een kogelvrije kooi op te sluiten, of dat het hem hindert om een procedure voor de rechtbank te volgen. Het is de bedoeling van Baraitser om Assange te vernederen en de rest van ons te laten huiveren voor de enorme verpletterende macht van de staat. De onverbiddelijke kracht van de strafvleugel van de nachtmerrieachtige Belmarsh Gevangenis moet behouden blijven. Als je hier bent, ben je schuldig.
Het is de Lubyanka. U mag slechts in voorarrest zitten, dit mag dan nog alleen maar een hoorzitting zijn en geen proces, u mag nog geen gewelddadig verledend hebben of niet beschuldigd zijn van geweld, u kunt drie van de meest vooraanstaande psychiaters van het land rapporten laten indienen over uw geschiedenis van ernstige klinische depressies en waarschuwingen voor zelfmoord. Maar ik, Vanessa Baraitser, ga u nog steeds opsluiten in een kooi die ontworpen is voor de meest gewelddadige terroristen. Om te laten zien wat we met dissidenten kunnen doen. En als u dan geen rechtszaak kan volgen, des te beter.
Je kunt misschien beter accepteren wat ik over het Hof zeg als ik je vertel dat ze een hoorzitting die over de hele wereld wordt gevolgd, naar een rechtszaal hebben verwezen waar in totaal zestien stoelen beschikbaar zijn voor het publiek. 16. Om er zeker van te zijn dat ik een van die zestien zitplaatsen kreeg enuw man op de tribune kon zijn, stond ik vanaf 6 uur ‘s ochtends buiten dat grote gesloten ijzeren hek in de rij in de kou, de regen en wind. Om 8 uur ‘s ochtends werd het hek ontgrendeld en kon ik binnen het hek naar een andere wachtrij voor de deuren van de rechtszaal lopen, waar ondanks het feit dat er om 8 uur ‘s ochtends duidelijk staat dat de rechtszaal open is voor het publiek, ik nog een uur en veertig minuten in de wachtrij moest staan buiten het gebouw. Daarna werd ik door gepantserde luchtsluisdeuren geleid, door de beveiliging van het vliegveld, en moest ik achter twee andere gesloten deuren in de rij gaan staan, voordat ik uiteindelijk bij mijn stoel kwam, net toen de rechtbank om 10 uur ‘s ochtends begon. In welk stadium de bedoeling was dat we grondig gekoesterd en geïntimideerd zouden worden, om nog maar te zwijgen van de doorweektheid en mogelijke onderkoeling.
Er was een aparte media-ingang en een mediakamer met live uitzending vanuit de rechtszaal, en er waren zoveel media dat ik dacht dat ik me kon ontspannen en me geen zorgen hoefde te maken, omdat de basisfeiten breed uitgemeten zouden worden. Maar in feite kon ik me niet meer vergissen. Ik heb de argumenten elke minuut van de dag heel duidelijk gevolgd en geen enkele van de belangrijkste feiten en argumenten is vandaag ergens in de reguliere media gemeld. Dat is een gewaagde bewering, maar ik vrees dat het volkomen waar is. Ik heb dus nog veel werk te doen om de wereld te laten weten wat er werkelijk is gebeurd. Alleen al het feit dat je een eerlijke getuige bent, is ineens uiterst belangrijk, wanneer de hele media die rol niet meer opnemen.
Queens Councel James Lewis legde de openingsverklaring af voor de aanklager. Het bestond uit twee delen, die beide even buitengewoon waren. Het eerste en het langste deel was werkelijk opmerkelijk omdat het geen juridisch argument bevatte en omdat het niet gericht was tot de magistraat maar tot de media. Het is niet alleen zo dat het duidelijk was tot wie zijn opmerkingen gericht waren, hij zei tijdens zijn openingsverklaring zelfs twee keer dat hij zich tot de media richtte, waarbij hij een keer een zin herhaalde en specifiek zei dat hij die nog eens herhaalde omdat het belangrijk was dat de media die begreep.
Ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat Baraitser dit heeft toegestaan. Het is volstrekt ongepast dat een raadsman zich niet tot de rechtbank maar tot de media richt, en er is eenvoudigweg geen duidelijker bewijs dat dit een politiek showproces is en dat Baraitser daar medeplichtig aan is. Ik twijfel er geen moment aan dat de verdediging extreem snel zou zijn onderbroekn als die zich tot de media zou hebben gewend. Baraitser doet geen moeite om niet te doen alsof zij iets anders is dan onderworpen aan de kroon en bij uitbreiding aan de Amerikaanse regering.
De punten die Lewis de media wilde laten kennen waren deze: het is niet waar dat de mainstream media zoals de Guardian en de New York Times ook geconfronteerd moeten worden met de aanklacht tegen Assange, omdat Assange niet werd beschuldigd van het publiceren van de kabels, maar alleen van het publiceren van de namen van informanten, en van het stimuleren en assisteren van Manning bij het proberen hacken van computers. Alleen Assange had deze dingen gedaan, niet de mainstream media.
Lewis ging vervolgens over tot het voorlezen van een reeks artikelen uit de mainstream media die Assange aanvielen, als bewijs dat de media en Assange niet dezelfden waren. Het volledige openingsuur bestond eruit dat de aanklager zich tot de media richtte om een duidelijke wig tussen de media en Wikileaks te proberen drijven en zo te mikken op verminderde steun van de media voor A Assange. Het was een politiek rede, niet een wettelijk voorleggen. Tezelfdertijd had de aanklager hopen exemplaren van dit deel van Lewis toespraak voorbereid, die aan de media werden uitgedeeld en elektronisch toegestuurd zodat zij konden knippen en plakken.
Na een verdaging ondervroeg magistraat Baraitser het openbaar ministerie over de waarheidsgetrouwheid van een aantal van deze beweringen. Met name de bewering dat kranten niet in dezelfde positie waren omdat Assange niet werd beschuldigd van publicatie, maar van “medeplichtigheid” aan Chelsea Manning bij het verkrijgen van het materiaal, leek niet in overeenstemming te zijn met Lewis’ lezing van de Wet op de Staatsgeheimen van 1989, die zei dat alleen het verkrijgen en publiceren van een staatsgeheim een misdrijf was. Dat betekent, stelde Baraitserr, dat kranten die alleen maar de Manning lekken publiceerden schuldig zouden zijn aan een wetsovertreding?
Dit leek Lewis volledig op het verkeerde been te zetten. Het laatste wat hij had verwacht was enige scherpzinnigheid van Baraitser, wiens taak het was om te doen wat hij zei. Lewis neuriede en haperde, zette zijn bril een paar keer op en af, paste zijn microfoon herhaaldelijk aan en pakte een opeenvolging van stukjes papier uit zijn briefing, die hem allemaal leken te verrassen door de inhoud, omdat hij ze ongelukkig in de lucht zwaaide en zei dat hij de Shayler-zaak echt had moeten aanhalen, maar het niet kon vinden. Het was zoals naar Columbo kijken zonder de charme en zonder de vraag van de moordenaar aan het einde van het proces.
Plotseling leek Lewis tot een beslissing te komen. Ja, hij zei nog vastberadener. De Official Secrets Act van 1989 was door de Thatcher-regering na de Ponting Case ingevoerd, specifiek om de verdediging van het openbaar belang te elimineren en om het ongeoorloofde bezit van een officieel geheim tot een misdrijf van risicoaansprakelijkheid te maken – dat wil zeggen hoe je het ook gekregen hebt, het publiceren en zelfs het bezitten maakte je schuldig. Daarom was Assange op grond van het beginsel van dubbele strafbaarheid aansprakelijk voor uitlevering, ongeacht of hij Manning had geholpen en bijgestaan. Lewis voegde er vervolgens aan toe dat elke journalist en elke publicatie die het officiële geheim zou drukken, dus ook een strafbaar feit zou plegen, ongeacht de manier waarop ze het hadden verkregen, en ongeacht of ze al dan niet informanten hadden vernoemd.
Lewis had dus net zijn hele openingsverklaring aan de media tegengesproken door te stellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken omdat de Assange-beschuldigingen nooit op hen konden worden toegepast. En dat deed hij direct na het de verdaging van de zitting, direct nadat zijn team kopieën had uitgedeeld van het argument dat hij nu net volledig had tegengesproken. Ik kan me niet voorstellen dat het in de rechtszaal vaak is voorgekomen dat een senior advocaat zich zo absoluut en zo snel heeft bewezen een gepatenteerde en ongemotiveerde leugenaar te zijn. Dit was ongetwijfeld het meest adembenemende moment in de rechtszitting van vandaag.
Toch vind ik opvallend genoeg nergens in de reguliere media een vermelding dat dit überhaupt gebeurd is. Wat ik wel overal kan vinden in de bericjtgeving van dereguliere media, dank zij knippen en plakken, is Lewis’ eerste deel van zijn verklaring over waarom de strafvervolging van Assange geen bedreiging vormt voor de persvrijheid; maar niemand lijkt te hebben vermeld dat hij vijf minuten later zijn eigen argument volledig heeft laten varen. Waren de journalisten te dom om de gedachtewisseling te begrijpen?
De verklaring is heel eenvoudig. Er is geen gedrukt of elektronisch verslag van het antwoord van Lewis op een vraag die Baraitser hem stelde. Zijn oorspronkelijke verklaring werd in knip- en plakformaat aan de media verstrekt. Zijn tegenstrijdigheid vereist dat een journalist luistert naar wat er in de rechtbank is gezegd, het begrijpt en het opschrijft. Er is geen significant percentage van de mainstream media journalisten die dat elementaire vermogen vandaag de dag beheersen. “Journalistiek” bestaat alleen uit knippen en plakken van goedgekeurde bronnen. Lewis had Assange kunnen doodsteken in de rechtszaal, en het zou niet zijn gerapporteerd tenzij het in een persbericht van de overheid staat.
Ik was niet zeker over wat Baraitser hiermee wilde bereiken. Kennelijk heeft ze Lewis op dit punt heel erg tegengewerkt, en leek ze er eerder van te genieten. Aan de andere kant is het punt dat ze maakte niet noodzakelijkerwijs nuttig voor de verdediging. Wat ze zei was in wezen dat Julian vanuit het oogpunt van het Verenigd Koninkrijk zou kunnen worden uitgeleverd onder dubbele strafbaarheid , alleen al voor het publiceren, of hij nu wel of niet samenspande met Chelsea Manning, en dat al de journalisten die publiceerden ook zouden kunnen worden aangeklaagd. Maar dit is een punt dat zo extreem is dat het op grond van de Human Rights Act zeker ongeldig zou zijn? Dwong ze Lewis om een standpunt te verwoorden dat zo extreem is dat het onhoudbaar is – en gaf ze hem genoeg touw om zichzelf daarmee op te hangen – of was ze aan het werk in het vooruitzicht van niet alleen de uitlevering van Assange, maar ook van massale vervolgingen van journalisten?
De reactie van één groep was zeer interessant. De vier Amerikaanse regeringsadvocaten die direct achter Lewis zaten, begonnen er erg ongemakkelijk uit te zien toen Lewis koudweg verklaarde dat elke journalist en elke krant of omroep een staatsgeheim publiceert of zelfs nog maar bezit een ernstig misdrijf pleegde. Hun hele strategie was geweest om te pretenderen dat ze dat niet zeggen.
Lewis ging vervolgens verder om de argumenten van het openbaar ministerie af te ronden. De rechtbank had geen beslissing te nemen, verklaarde hij. Assange moet worden uitgeleverd. Het misdrijf voldeed aan de test van dubbele strafbaarheid, omdat het zowel in de VS als in het Verenigd Koninkrijk een misdrijf was. De Britse uitleveringswet verbood de rechtbank specifiek om te testen of er enig bewijs was om de aanklacht te staven. Als er, zoals de verdediging betoogde, sprake was geweest van misbruik van het proces, moet de rechtbank nog steeds uitleveren en dan moet de rechtbank het misbruik van het proces als een afzonderlijke zaak tegen de misbruikers vervolgen. (Dit is een bijzonder misleidend argument, omdat het voor de rechtbank niet mogelijk is om actie te ondernemen tegen de Amerikaanse regering vanwege de soevereine immuniteit, zoals Lewis goed weet). Tot slot stelde Lewis dat de Human Rights Act en de vrijheid van meningsuiting volstrekt irrelevant zijn in uitleveringsprocedures.
Edward Fitzgerald stond toen op om de openingsverklaring voor de verdediging af te leggen. Hij begon met de verklaring dat het motief voor de vervolging volledig politiek was en dat politieke misdrijven specifiek werden uitgesloten op grond van artikel 4.1 van het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hij wees erop dat ten tijde van het Chelsea Manning-proces en opnieuw in 2013 de regering-Obama specifieke besluiten had genomen om Assange niet te vervolgen voor de Manning-lekken. Dit was door de Trump-administratie om geheel politieke redenen teruggedraaid.
Wat betreft het misbruik van het proces verwees Fitzgerald naar bewijsmateriaal dat aan de Spaanse strafrechtbanken werd voorgelegd, namelijk dat de CIA een Spaans beveiligingsbedrijf opdracht had gegeven om Julian Assange op de ambassade te bespioneren, en dat deze spionage specifiek betrekking had op het bewaken van de bevoorrechte ontmoetingen van Assange met zijn advocaten om de uitlevering te bespreken. Voor de staat die een verdachte die het probeert uit te leveren is het bespioneren van het overleg tussen de cliënt en de advocaat op zich al reden om de zaak te seponeren. (Dit punt is ongetwijfeld waar. Elke fatsoenlijke rechter zou de zaak zonder meer schrappen voor de schandelijke bespionering van de advocaten van de verdediging).
Fitzgerald ging verder met te zeggen dat de verdediging bewijs zou leveren dat de CIA Assange en zijn advocaten niet alleen bespioneerden, maar ook actief heeft overwogen hem te ontvoeren of te vergiftigen, en dat hieruit bleek dat er in deze zaak geen sprake was van engagement voor een behoorlijke rechtsgang.
Fitzgerald zei dat het openbaar ministerie bij het formuleren van de zaak opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, wat ook neerkomt op misbruik van het proces. Het was niet waar dat er enig bewijs was van letsel bij informanten, en de Amerikaanse regering had dit bevestigd in andere fora, bijvoorbeeld in het proces tegen Chelsea Manning. Er was geen samenzwering geweest om computers te hacken, en Chelsea Manning was vrijgesproken van die aanklacht bij de krijgsraad. Tot slot was het niet waar dat Wikileaks de publicatie van niet anoniem gemaakte namen van informanten in gang had gezet, aangezien andere media-organisaties hiervoor eerst verantwoordelijk waren geweest.
Nogmaals, voor zover ik kan zien, terwijl de Amerikaanse beschuldiging van schade aan informanten op grote schaal wordt gemeld, wordt de volledige weerlegging van de feiten door de verdediging en de bewering dat het verzinnen van feiten neerkomt op misbruik van het proces helemaal niet gemeld. Fitzgerald verwees ten slotte naar de Amerikaanse gevangenisomstandigheden, de onmogelijkheid van een eerlijk proces in de VS en het feit dat de Trumpregering heeft verklaard dat buitenlanders geen bescherming uit hoofde van het Eerste Amendement zullen krijgen, als reden dat uitlevering moet worden uitgesloten. U kunt de hele verklaring van de verdediging lezen, maar naar mijn mening was dit de sterkste passage waarom het een politieke aanklacht is, en dus geen uitlevering mogelijk is.
Dit artikel is volledig gratis te reproduceren en te publiceren, ook in vertalingen, en ik hoop van harte dat mensen dit actief zullen doen. De waarheid zal ons bevrijden.
Het originele artikel kan je vinden op Craig’s blog.
Vertaling: Francis Jorissen

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Australië straft klokkenluider

Acht jaar geleden begon in Australië een onderzoek naar oorlogsmisdaden begaan door Australische militairen in Afghanistan. De eerste veroordeelde in deze zaak is klokkenluider David McBride. Hij krijgt 5…

Print Friendly, PDF & Email

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

Mensenrechten?

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is zonder enige twijfel het belangrijkste document waarover landen en mensen beschikken om te zorgen voor een menswaardig leven. Voor…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Guatemalteekse regering focust op plattelandsbevolking

Bernardo Arévalo schopte het half januari dit jaar met de hakken over de sloot tot president van Guatemala. Zijn electorale tocht naar de politieke macht werd langs alle kanten…

Print Friendly, PDF & Email

Europees uiterst-rechts in grote herschikking

“Ik wil samenwerken met Meloni” (Ursula) Marine Le Pen breekt nu uitdrukkelijk met het Duitse AfD, terwijl ze in Madrid deelnam aan een extreem-rechtse top georganiseerd door het zeer…

Print Friendly, PDF & Email

70 ton militaire goederen via Bierset naar Israël

België zal de Palestijnse staat niet erkennen, want “symboliek lost niks op, ik wil impact op het terrein”, aldus premier Decroo. “Het is vooral van belang de voorwaarden te…

Print Friendly, PDF & Email
Armoede uitgelegd aan mensen met geld

You May Also Like

×