Met Joe Biden hebben de VS opnieuw, na John Kennedy, een katholieke president. Is hij echter wel katholiek genoeg om de communie te ontvangen? Een pastorale commissie zal zich over de zaak buigen. Tot leidt tot wrijvingen tussen VS-bisschoppen en het Vtic aan.

Abortus

Vorig jaar weigerde een priester in Florence, South Carlonia, Biden de communie te geven. De priester zei in een verklaring aan de media dat hij geen sacrament kon toedienen aan iemand die het recht op abortus steunt.

Datzelfde argument wordt nu ingeroepen door enkele bisschoppen die daarover een duidelijke houding eisen, ook al was paus Franciscus er snel bij om Biden te feliciteren.

Het probleem is nu voorgelegd aan de bisschoppenconferentie geleid door de aartsbisschop van Los Angeles, José Gomez.
Die richtte een werkgroep op, geleid door aartsbisschop Allen Vigneron van Detroit, bekend om zijn conservatieve standpunten.

Gomez zelf vindt dat Biden een beleid steunt dat haaks staat op de fundamentele waarden waar de kerk voor staat. Van verscheidene bisschoppen is geweten dat ze eerder Trump dan wel Biden steunden. Velen zien in de manoeuvres met de werkgroep een aanval tegen de paus met wie de VS-bisschoppen een gespannen relatie hebben.

Latino’s

De katholieke kerk is nog invloedrijk onder de Latino’s van wie naar schatting 36 % voor Trump stemde. Dat heeft onder meer te maken met hun afwijzing van recht op abortus; het is dus een ernstige hinderpaal voor de Democraten die op meer stemmen van Latino’s hadden gerekend.

Ook in 2004 stemden veel katholieken liever voor de protestantse maar conservatieve George W. Bush dan voor de katholieke Democraat John Kerry.

Print Friendly, PDF & Email