INTERNATIONALE POLITIEK

De machtswellust van de VS elite

Image

“Make America great again” is een nieuwe slogan voor een oude politiek. Het gaat ‘m zoals in het verleden om de VS hegemonie te behouden. Het probleem is dat de wereld al veel te lang aan het handje van Amerika loopt. De Amerikaanse vijandbeelden worden de anderen opgedrongen door de mediapropagandamachine.
Wat de ware beleidslijn voor buitenlandse politiek zal zijn onder president Trump blijft voorlopig nog een vraagteken. Maar een ding staat vast, de militarisering zal zeker een nieuwe duw krijgen. Ter meerdere eer en winst van de bewapeningsindustrie en met dank aan het militair-industrieel-complex – dat kluwen van militairen, politici, media, denktanks, industrie en wapenhandelaars – door wie Trump stilaan gekneed wordt om de oude uitgetekende lijnen te blijven volgen, Rusland als hoofdvijand. De eigen campagne-accenten van Donald Trump in de aanloop naar de verkiezingen wezen evenzeer volop naar militarisering, sprak zijn ‘goeroe’ van toen niet over een oorlog met China binnen vijf of tien jaar?
Centraal staan de bewapeningsuitgaven, waarin de modernisering van de kernwapens een belangrijk onderdeel vormen. Waarom wil de Amerikaanse neoconservatieve elite haar nucleaire wapencapaciteit opdrijven? Er is  immers geen winnaar wanneer iedereen dood is na een kernoorlog. Het antwoord is dat de neoconservatieven in Washington menen dat de VS zo’n oorlog moet en zal winnen en dat hierbij mogelijks de schade voor de eigen regio kan vermeden worden.
Hun plan is zeer duidelijk: in de ‘first-strike’-strategie is het van groot belang de verdediging uit te bouwen tegen een mogelijke tegenaanval. Washington wil Rusland en China omsingelen met raketschilden teneinde zo een verdedigingsring tot stand te brengen tegen mogelijke vergelding van China en Rusland. De Amerikaanse militaire basissen kunnen gebruikt worden voor een ‘first strike’-aanval op Rusland en China, zodat het tijdsverloop tussen afvuren en impact zeer klein is. Moskou en Peking zullen dus slechts weinig tijd hebben om een wraakactie op te kunnen starten. Die is volgens bepaalde scenario’s bijna uitgesloten en dan is de schade voor de VS nihil. De vergelding op zich, of een poging daartoe, van Rusland en China biedt Washington een nieuw motief om met een tweede ‘strike’ Russische en Chinese steden in puin te leggen en duizenden burgers de dood in te jagen.
Er bestaat geen twijfel over dat de VS en haar vazallen zo eigengereid zijn om inderdaad een “preventieve” kernwapenaanval te durven starten, maar het betreft zeker ook een afschrikkingssignaal opdat Moskou en Peking hun tegenwerking tegen de dictaten van het Washington imperium zouden staken.
Twee VS-generaals, Dave Goldfein (Air Force Chief of Staff) en Robin Rand (commander of Air force Global Strike Command)  drijven het cynisme ten top en beweren dat het kernwapen een fundamenteel instrument is voor vrede. Ze zijn de mening toegedaan dat de Verenigde Staten haar kernwapenarsenaal moet moderniseren en uitbouwen omdat het land geconfronteerd wordt met potentiële tegenstanders die op een agressieve wijze het Westen uitdagen met hun kernwapens. Volgens de twee generaals moeten de VS dus de nodige maatregelen nemen om het overleven van de VS-burgers en bondgenoten te verzekeren. Met andere woorden, de Verenigde Staten moet bereid zijn een derde wereldoorlog te starten, die nucleair zal zijn.
Vandaar het belang van super modern nucleair wapenarsenaal. Deze kernwapenpolitiek werd al onder Obama opgestart: een kleiner aantal kernwapens maar die ten volle zijn gemoderniseerd en geüpgraded.
Deze strategie van de VS conservatieve elite plaatst echter Europa, Groot-Brittannië, Zuid-Korea, Australië en Japan voor een groot risico mocht Rusland of China een Amerikaanse ‘first strike’-aanval kunnen beantwoorden met het afvuren van langeafstandsraketten. Het moet de Europese regeringen toch duidelijk zijn dat bij een mogelijk oorlogsconflict met Rusland zij in de allereerste rij staan qua doelwitten. Wanneer zullen Westerse leiders beseffen dat meer bewapening niet leidt tot meer veiligheid? Wanneer zal gezond verstand blinde dogmatische en politiek-militaire volgzaamheid vervangen? Wanneer zullen ze beslissen om de VS militaire basissen en kernwapendepots op hun grondgebied te sluiten?
De Amerikaanse militaire bevelhebber van de NAVO vroeg het Amerikaanse Congres om meer financiële middelen en een grotere troepenmacht voor Oost-Europa, “om het de kop weer opstekende Rusland te bedwingen”.
Bekijken we even nader de betekenis van ‘de kop weer op stekend Rusland’. Het gaat om een sterker wordend Rusland dat zijn belangen en deze van zijn bondgenoten behartigt. Rusland is erin geslaagd de buitenlandse invasie van Syrië, een mogelijke westerse luchtaanval op Iran en de door Washington nagestreefde ‘regime change’ te blokkeren. Rusland ‘steekt de kopt weer op’ omdat het probeert en kennelijk in staat is om de plannen van de VS tegen sommige landen te verhinderen.Moskou en Peking vormen zo een tegengewicht voor de unilaterale acties van Washington en C°. Een evolutie die de neoconservatieve strategie van Wolkfowitz en anderen helemaal doorkruist.
Terwijl de neoconservatieve VS-elite al 16 jaar opgezadeld zit met haar oorlogen, vormen Rusland en China dus de belangrijkste tegenpool van het Westers unilateralisme, waarvan Washington profiteerde na de implosie van de Sovjet-Unie. Met haar huidig beleid wil Washington haar tanende macht recupereren en op het wereldtoneel ageren naar eigen goeddunken. Het VS establishment van defensie en buitenlandse zaken wil dat Rusland en China zich onderwerpen aan de VS-dictaten. Het is echter voor de regeringsleiders van Rusland en China absoluut ondenkbaar dat ze hun soevereiniteit opofferen om te overleven.
De Russische en Chinese staatsleiders zijn zich bewust van de bedoelingen en intenties van Washington om bij een mogelijk conflict ook nucleaire wapens in te zetten. Dan blijft de vraag hoe zullen zij dergelijke bedreiging beantwoorden?  Wat zal hun keuze zijn om het leven van hun burgers te beveiligen? Zullen ze afwachten, of zullen ze op hun beurt een eigen first strike starten tegen Washington en de landen die op hun bodem VS-kernwapens hebben gestockeerd, of zullen ze zich toch onderwerpen aan het VS-imperium? Is er een andere uitweg mogelijk?
De enige oplossing is een politieke, met name het eerbiedigen van het internationaal volkenrecht. Maar in de ogen van Washington wil dat zeggen de eerbiediging van de belangen van de Amerikaanse neoconservatieve elite. Hiervoor is ze bereid om iedere humanitaire moraal te elimineren en vele duizenden mensenlevens op het spel te zetten.
.
bronnen:
Paul Craig Roberts – Sauron Rule in Washington the neocoms Firmly Believe they can win a nuclear war against Russia and China
Manilio Dinuci – Genraux etats uniens, la bombe pour la paix
http://www.e-ir.info – no First use of nuclear weapons as option for US nuclear weapons policy

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

Miljardensteun aan Oekraïne voor bodemloze oorlogsput

Er kwam veel politiek gesjacher aan te pas, maar uiteindelijk kreeg het Witte Huis zijn miljardensteunpakket voor Oekraïne, Israël en Taiwan gestemd in het Congres. Voor Oekraïne is er…

Print Friendly, PDF & Email

Over veto’s in de VN-Veiligheidsraad, Israël, Iran en hypocrisie

Na een lange sessie in de VN-Veiligheidsraad haalde de VS afgelopen donderdag nog maar eens zijn vetorecht boven om Israël te plezieren, deze keer om een volwaardig lidmaatschap van…

Print Friendly, PDF & Email

Midden-Oosten draagt escalerende gevolgen van Gaza-oorlog

Het aanhoudende Israëlisch geweld tegen Gaza zorgt voor heel wat militaire en economische ‘nevenschade’ met groeiend gevaar op escalatie. Op de acties van de Ansar Allah-rebellen (bekend als de…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

In ‘oostelijke’ EU is links verdampt

De fractie van S&D (sociaaldemocraten) blijft veruit de tweede grootste in het EU-parlement. Maar onder die 140 gekozenen zitten bitter weinig afgevaardigden uit nieuwe lidstaten van Centraal-Europa en de…

Print Friendly, PDF & Email

Spanje: Genoeg gefeest!

De 17,8 miljoen Spaanse stemmen voor de Europese verkiezingen veroorzaakten voorbije zondag geen aardverschuivingen. Dat werd, na de verschillende nationale, regionale en lokale verkiezingen die in Spanje plaatsvonden het…

Print Friendly, PDF & Email

De steeds meer gefantaseerde oorlog om Gaza.

Ergens lijkt de teller te blijven, stilstaan. Nog steeds hebben, we het over “meer dan 36.000” dode Palestijnen in Gaza, ondanks de onophoudelijke Israëlische raids en bombardementen en de…

Print Friendly, PDF & Email
De Vlaams-Bourgondische bijdrage aan de Portugese ontdekkingsreizen in de 14de en 15de eeuw

You May Also Like

×