Geopolitieke Ontwikkelingen
Mensenrechten

INTERNATIONALE POLITIEK

Regionale Conflicten
Economie

Levert COP28 toch iets op ondanks kaping door oliebonzen?

Image

Ze is weer gestart: de jaarlijkse VN-klimaatconferentie. Deze keer in één van de landen die het ijverigst mee ons aller planeetklimaat verpesten: de Verenigde Arabische Emiraten. In de ultra-geklimatiseerde futuristische stad Dubai verzamelen tot dinsdag 12 december delegaties van 197 VN-lidstaten om nieuwe klimaatafspraken te maken. Maar de verwachtingen zijn laag gespannen.

Inventaris

En toch is COP28 in Dubai de belangrijkste klimaattop sinds Parijs (2015). Er wordt immers een wereldwijde (ontnuchterende) inventaris gemaakt van de (al te beperkte) verwezenlijkingen tot nu toe, én van de gigantische uitdagingen. “Dat overzicht moet ons helpen om de kloof te dichten tussen wat landen theoretisch van plan zijn, en wat er nu echt dringend moet gebeuren in de praktijk”, klonk het op woensdag uit de mond van Koen Stuyck, beleidsmedewerker klimaat en voetafdruk bij WWF-België.

“Als alle bestaande nationale klimaatplannen uitgevoerd worden, zal de uitstoot met nog 8,8 procent toenemen. Het huidige klimaatbeleid zal leiden tot een opwarming van maar liefst 2,9 graden, wat enorme ellende tot gevolg zal hebben”, stelde Stuyck ook.

“We moeten onze koers dus drastisch bijstellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zoals afgesproken in het Akkoord van Parijs. Alleen zo kunnen we de meest verwoestende impact op mens en natuur vermijden.” (1)

Veel media geloven er niet in en/of zijn met andere zaken bezig

De perstitels liegen er niet om. “Cop 28 : l’empire fossile contre-attaque” titelt het editoriaal van La Libre Belgique. Gilles Toussaint wees op de verbazende paradox dat des te meer we de impact van de klimaatopwarming voelen, des te meer de oliegiganten (en de staten die zij in hun greep hebben) hun kolossale middelen mobiliseren om ons te overtuigen dat we nog meer olie moeten verbruiken. Want alleen door de zo gerealiseerde rijkdom kunnen we de technologieën ontwikkelen die de klimaatproblemen zullen ‘oplossen’ … Een verhaaltje dat Exxon al in de jaren ’80 lanceerde. (2)

Bij The Guardian stelde George Monbiot verwonderd deze vraag: “Here’s a question Cop28 won’t address: why are billionaires blocking action to save the planet? » Hebben de ‘pollutocraten’ dan geen kinderen en kleinkinderen ? Zijn het allemaal zulke narcistische psychopathische toplui dat ‘de rest’ van de planeet hen niet kan schelen ? Monbiot raakte er niet uit want hij vergat het kapitalistisch systeem te vermelden. Daarin dwingt niet alleen de hebzucht van de opperste toplui maar ook die van al de aandeelhouders én al de meelopers in politiek, media enzoverder, heel het economisch systeem tot oneindige groei, tot immer stijgende winstcijfers. (3)

Slaagt de oliemaffia er dan nog in om één van haar toplui tot ‘baas’ van de jaarlijkse VN-klimaattop te maken, daalt het vertrouwen tot onder nul. “Het goede nieuws is schaars op de klimaattop in Dubai” titelde NRC op woensdag. “Twee oorlogen hebben het klimaat als geopolitiek thema naar de achtergrond geduwd. Dat de klimaattop wordt georganiseerd door de Emiraten, een olieproducerend land, helpt ook niet.  “

Dat werkt dus ook door: de oorlogen om Oekraïne en Palestina/Israël. Waarbij bv. die in Soedan en Myanmar, dan nog grotendeels internationaal buiten beeld blijven. Op websteks zoals die van De Wereld Morgen en Al Jazeera wordt de klimaattop in nochtans een Arabisch land dit keer, naar het achterplan verdrongen door alles wat er in en om Gaza gebeurt. En ook in de dagelijkse nieuwsmail van Knack van 30/11/2023 kwam de klimaattop helemaal achteraan, want zie, in Roeselare vonden ze zelfs dit belangrijker (en plaatsten het bovenaan): “Ben Weyts wil uitdoofbeleid voor dolfinaria, behalve voor Boudewijn Seapark in Brugge”.

Zielig zonder Zuhal

Heel de industriepartij NVA blinkt uit door desinteresse voor de klimaattop.

Vlaams ‘minister van omgeving’, Zuhal Demir, saboteerde vooreerst het uitwerken van een Belgisch standpunt en besloot vervolgens ook niet naar Dubai te reizen, daar waar de andere gewesten en het nationaal Belgisch niveau er wel bij zijn.

Demir vindt de klimaattoppen teveel een “poppenkast” die de zogenaamde ‘Vlaamse welvaart’ bedreigt. Wiens welvaart ? Wiens welzijn ? Alvast in de zopas nog overstroomde Westhoek denken ze er anders over. Een bevriend bedrijfsleider in Poperinge vertelde me op zondag 26/11 dat onze generatie het echt wel laten gebeuren heeft. “Als men veertig jaar geleden naar de wetenschap had willen luisteren …”

Meer en meer iedereen er de dupe van, maar armsten het ergst

De opwarming en al haar gevolgen, zijn niet langer een wetenschappelijk gemiddelde; ze worden van langsom meer en meer zichtbaar en voelbaar. Zelfs ervaren wetenschappers zijn geschokt. Sinds 2012 is de klimaatverandering op elke dag van weerobservatie duidelijk zichtbaar: er zijn nu geen dagen meer op aarde waarop het mondiale weer niet significant verschilt van wat het zou zijn zonder menselijke invloed !

Alhoewel 2023 nog niet geheel voorbij is, lijdt het geen twijfel dat het een recordjaar was. Het staat nu al vast dat 2023 het warmste jaar ooit gemeten, zal zijn. De wereld zit momenteel al 1,43 graden Celsius boven het pre-industriële gemiddelde.

“Niet elke extreme weersgebeurtenis haalt nog de media”, schreef Jutta Blume in een artikel op 24 november 2023 op de linkse webstek ‘Neues Deutschland’. “De meeste mensen zullen zich het nieuws herinneren over de hittegolf in de VS die wel een maand duurde. Of de overstromingen die hele districten in Libië wegspoelden. Orkaan Otis, die eind oktober dood en verderf veroorzaakte in Acapulco, was eerder een kanttekening, hoewel hij een geheel nieuwe dreiging vormde: hij ging in slechts één dag van een tropische cycloon naar een orkaan van categorie 5 – een voorbeeld van een overdaad aan energie in het klimaatsysteem.” (4)

Bovendien wordt zoals Blume aangaf, meer en meer iedereen nu getroffen: “in 170 landen lagen de temperaturen boven het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar, en 99 procent van de mensheid voelde dit.” De één uiteraard meer dan de ander: wie zich airco kan permitteren en een eigen zwembad, of wie in een groen gebied woont, is een eind beter af dan de armsten in ongeïsoleerde oude woningen, in betongrijze steden.

De hogere temperaturen en de vaker voorkomende hittegolven “zijn een direct gevolg van de opwarming van de aarde, die zoals wetenschappelijk vastgesteld is, wordt veroorzaakt door de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Hoe meer broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde, hoe groter het broeikaseffect. En de concentraties van broeikasgassen zijn in 2022 weer gestegen, zo maakte de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) medio november bekend.”

Voor steeds meer mensen zullen langdurige periodes van extreme hitte ‘stille moordenaars’ worden. Blume: “In tegenstelling tot de slachtoffers van stormen en overstromingen zijn sterfgevallen door hitte niet in één keer direct zichtbaar. Volgens Climate Central is een kwart van de wereldbevolking getroffen door gezondheidsbedreigende hittegolven die de afgelopen 12 maanden minstens 5 dagen hebben geduurd.”

Per graad extra: 7 % meer vocht in atmosfeer

Ook op zee komen steeds meer hittegolven voor. Blume: “Hogere land- en zeetemperaturen bevorderen de verdamping en daarmee de steeds extremere zware regenval, zoals die in het Middellandse Zeegebied, vooral in Libië, viel. ‘Een gebeurtenis zo extreem als die waargenomen boven Libië is tot 50 keer waarschijnlijker en tot 50 % intenser vergeleken met een klimaat dat 1,2 graden Celsius koeler is’, aldus de onderzoeksorganisatie World Weather Attribution. Het lijkt logisch dat de hoeveelheid regen toeneemt, aangezien de atmosfeer voor elke graad opwarming 7 % meer vocht kan opnemen. De extra hoeveelheden neerslag zijn echter niet gelijkmatig verdeeld; de helft ervan valt slechts op zes dagen per jaar, zoals klimaatonderzoekers Angeline Pendergrass en Reto Knutti in 2018 uitlegden.”

Sommige regio’s worden echter droger. Kijk naar het Amazonegebied, dat te kampen heeft met de erge droogte, mede door de massale ontbossing. Blume: “Een bijzonder kenmerk van de Amazone is dat de regen in het westelijke gebied afkomstig is van de eigen verdamping van het bos in de oostelijke gebieden. Wetenschappers vermoeden dat als de ontbossing 20 tot 25 procent bereikt, het regenwoud in een savanne kan veranderen, waarbij ook het klimaat negatieve gevolgen zal ondervinden. Hoe groter de opwarming, hoe minder ontbossing het systeem aankan. Een recent onderzoek maakte duidelijk dat een verandering in de vegetatie in het Amazonegebied de neerslagpatronen van het hele continent zou veranderen.”

“We betreden onbekend terrein”

Nog volgens Blume is “het zeker dat er omslagpunten en feedbackeffecten bestaan ​​in het klimaatsysteem, maar het blijft onzeker wanneer deze zich precies zullen voordoen.”

Al in 2018 waarschuwden twee geowetenschappers, Will Steffen en Johan Rockström, ervoor dat de opwarming ertoe kan leiden dat drempels worden overschreden, waardoor de temperatuur nog hoger wordt, wat kan leiden tot een “oncontroleerbare cascade”, zo herinnert Le Monde Diplomatique in een artikel met als titel “Les quatre degrés de l’Apocalypse”. 4 graden omdat in Frankrijk door de autoriteiten al wordt uitgegaan van een opwarming van het land met 4 graden. Maar volgens het maandblad “laten de beschikbare wetenschappelijke gegevens en prognoses zien dat een dergelijk scenario niet verenigbaar is met de duurzaamheid van geavanceerde levensvormen op aarde.” “Het accepteren van een dergelijk scenario op wereldschaal zou het risico lopen van op hol geslagen trends die leiden tot onomkeerbare verschuivingen, zoals de transformatie van grote tropische bossen in savannes, die daarom niet in staat zijn om nog de rol van ‘longen van de planeet’ te vervullen. Dit zou ervoor zorgen dat de poolkappen nog sneller smelten, waardoor de zeespiegel stijgt en de belangrijkste oceaanstromingen die veel delen van de wereld temperen, fataal verzwakken.” (5)

Jutta Blume citeerde in haar artikel de wetenschappers William J. Ripple en Christopher Wolf: “We betreden onbekend terrein als het gaat om de klimaatcrisis, een situatie die niemand in de menselijke geschiedenis ooit uit de eerste hand heeft meegemaakt.”

Ook andere wetenschappers stelden al herhaaldelijk dat extreme weersomstandigheden toenemen in een tempo dat eerdere verwachtingen, afgeleid van de thermodynamische wetten, overtreft. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Noord-Atlantische Stroom. “Grote uitstulpingen in de straalstroom kunnen gelijktijdige hittegolven bevorderen en zo de gewassen in verschillende regio’s in gevaar brengen. En een verzwakking van de Noord-Atlantische Stroom – en daarmee de Golfstroom, die zorgt voor een mild klimaat in Europa – en uiteindelijk de ineenstorting ervan behoren tot de mogelijke klimaatgevolgen.” (6)

“Laat het maar aan de industrie” …

Allemaal dramatisch maar toch heb je vooral ter rechterzijde nog altijd politici zoals de grote winnaar van de Nederlandse verkiezingen, Geert Wilders, die de klimaatproblemen minimaliseren en hun kiezers willen paaien met het op de lange baan schuiven van de benodigde maatregelen. Maatregelen die de jongste jaren door de a-sociale manier waarop ze bv. in Frankrijk en Duitsland opgelegd of voorgesteld werden, veel tegenwind zijn gaan oogsten.

Ook commerciële media zoals De Persgroep-krant De Morgen blijven twijfel zaaien door figuren aan het woord te laten zoals op vrijdag 24 november ene Manuel Sintubin, KUL-geoloog, die heel egoïstisch dit kwam verklaren: “Zelfs als Vlaanderen niets meer uitstoot, hebben wij daar zelf niets aan”. De krant van subsidieslurper Christian Van Thillo stelde Sintubin voor als “exponent van het ecomodernisme: de groene strekking die vindt dat welvaart en wetenschap bondgenoten zijn in de strijd tegen klimaatverandering.” Sintubin deed onder meer de uitspraak dat “wat u als individu doet, globaal bekeken natuurlijk niets uit maakt. (…) Het zal de wereld niet veranderen.”

Sintubin die net zoals Demir – die hij ook enkele keren verdedigt – de klimaattoppen “maar een soort show” noemt, eindigde met te beweren dat “de industrie geen klimaattop meer nodig heeft om te weten wat er moet gebeuren. De bal is aan het rollen, en hij rolt in de goede richting.”

Dan toch wel heel traag. En als de industrie het voor het zeggen heeft, zal er aan die bal geld verdiend moeten worden. Anders zal de bal snel stil vallen. Zeker als de overheid gaat twijfelen en met minder of geen geld over de brug komt. In Nederland zorgt de jongste verkiezingsuitslag nu al voor “onzekerheid bij bedrijven die aan de energietransitie werken”, zo meldde de krant Trouw op vrijdag 24/11.

‘Klimaatmoeheid’ ook door toedoen van de media

Ondertussen doemt aan de overkant van het politieke spectrum, bij groene en andere klimaatbewuste politici en activisten, een soort klimaatmoeheid op, berusting. Zo bleek op 26/11 in een interview in De Zondag met activist Nic Balthazar en Petra De Sutter, vicepremier voor de partij Groen.

En dat terwijl zoals Nick Balthazar het stelt het “amper twee à drie procent van het mondiale bbp (bruto binnenlands product, red.) zou kosten” “om de klimaatcrisis op te lossen” Een wel wat overdreven uitdrukking, dat laatste, want zomaar “op te lossen” is de kwestie al lang niet meer. Maar kom, het tij zou nog net op tijd gekeerd kunnen worden. “Maar waarom doet men het dan niet? Omdat de rijkste en dus machtigste concerns handelen in fossiele brandstoffen en zij houden het allemaal tegen.”

De Sutter vulde aan: “De lobbyisten vormen een machtig leger. De 100 meest vervuilende bedrijven zijn goed voor 71% van de wereldwijde CO2-uitstoot.”

Over de aanstelling van olieman Al-Jaber tot hoofd van de top oordeelde Nic Balthazar: “De maskers vallen af. Deze lobby is zo machtig dat ze zelfs de top kan kapen die de aarde moet redden.”

Is het gegeven al het bovenstaande vreemd dat zoals Balthazar stelt, “je wat klimaatmoeheid merkt, zelfs bij activisten.” Toch vindt hij die moeheid wel “vreemd na alle klimaatrampen die we de voorbije jaren hebben meegemaakt – nu ook weer de overstromingen in de Westhoek. (windt zich op) Dat zou alle ogen moeten openen! Maar ik wijs ook naar de media. Het is tijd dat zij consequent zeggen dat dat klimaatrampen zijn en geen ‘natuurrampen’. Het is anders alsof je over de verwoesting in Oekraïne spreekt, zonder naar Poetin te wijzen. Wat in de Westhoek gebeurt, is een direct effect van de klimaatontwrichting.” (7)

Oliebaas van oorlogszuchtige oliestaat aan hoofd klimaattop:

de klucht te veel ?

Kijken we nu eens naar gastland de Verenigde Arabische Emiraten. Het betreft een olierijke club van 7 op 2 december 1971 van Groot-Brittannië onafhankelijk geworden emiraten: Abu Dhabi (hoofdemiraat), Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah. Samen goed voor een bevolking van zo’n 10 miljoen mensen waarvan de meesten echter geen burgerrechten hebben. De Emiratis, ofte de lokale Arabieren, maken slechts 11,48% van de bevolking uitmaken. Om niet in eigen land overheerst te worden door al de ‘expats’ en immigranten die op de olierijkdom en het bijhorende werk zijn afgekomen – anno 2019 zo’n 88,52% van de bevolking – wordt het staatsburgerschap van de V.A.E. quasi exclusief voorbehouden aan de inheemse bevolking. Een gewoonte in wel meer Arabische olielanden. (8)

De leiding van de Emiraten is bovendien in handen van een kleine bovenlaag die lak heeft aan democratie en mensenrechten. “In de Verenigde Arabische Emiraten is er een nultolerantie voor afwijkende meningen”, getuigde Joey Shea bij de VRT. De onderzoekster voor Human Rights Watch stelde:  “In Dubai mag je geen kritiek uiten tegen de overheid. Het wordt beschouwd als een criminele daad.” (9)

Ook de persvrijheid is er onbestaande, mede door toedoen van de man die nu de COP-top zal voorzitten: sultan Al-Jaber. Sinds 2015 zit hij in de Nationale Mediaraad en sinds 2016 is hij ook de baas van ADNOC (’Abu Dhabi National Oil Company’), het staatsoliebedrijf van de VAE. Als vertrouweling van de feitelijke leider van de Emiraten – Mohammed bin Zayed – is hij bovendien ook de minister van Industrie van de VAE, de zevende grootste olieproducent ter wereld.

Zo’n oliesultan moet dan wereldleiders gaan overtuigen dringend minder fossiele brandstoffen te gebruiken … Terwijl ‘zijn’ Adnoc besliste de productie van olie en gas de komende jaren nog op te drijven. “De volgende vijf jaar investeren de Emiraten 150 miljard dollar in extra productiecapaciteit. De olieproductie moet van 3,5 miljoen vaten per dag naar 5 miljoen vaten in 2027. Het bedrijf blijft ook nieuwe gaspijpleidingen aanleggen.” (10)

Al-Jaber werd de jongste dagen verder ‘in verlegenheid gebracht’ – stel dat hij daar gevoelig voor zou zijn – door onthullingen van de BBC over hoe de COP-top door de Emiraten gebruikt zou worden om met een groot aantal aanwezige Afrikaanse en andere delegaties, ‘deals’ te sluiten over nieuwe olie- en gas-contracten. Wat Al-Jaber in alle toonaarden ontkende. (11)

Buurland Saoedi-Arabië doet overigens hetzelfde en mikt op de zich ‘ontwikkelende’ Afrikaanse economieën om de dalende olie-afzet in het noorden te compenseren, en dit door Afrikaanse regimes ‘verslaafd’ te maken aan de zwarte brandstofsmurrie.

Saoedi-Arabië en de Emiraten kwamen in 2015 ook samen militair tussenbeide in de burgeroorlog in Jemen. De Emiraten trokken zich wel in 2019 grotendeels uit de oorlog terug, maar zoals CNBC meldde, “continues to support proxy groups that have dealt crucial blows to the Houthis in recent months”. Reden waarom de Houthis begin 2022 de Emiraten vanuit Jemen beschoten. (12)

De Emiraten blijven ook de Jemenitische eilandengroep Socotra bezetten. Je leest daar (haast) niets over in de ‘gewone media’, maar op ‘Counter Currents’ is er wel een bericht van 29 november over te vinden: “Yemen’s Socotra Archipelago: The UAE’s Occupation and Destruction of a World Heritage Site in Environmental Protection

Vertaald: “De Verenigde Arabische Emiraten vernietigen de biodiversiteit van een Jemenitische archipel.”

De Emiraten gingen er zogenaamd helpen na “twee cyclonen in 2015 die ernstige menselijke, ecologische en infrastructurele schade veroorzaakten. De broodnodige hulp bleek echter een tweesnijdend zwaard” want de Emiraten gingen er vooral hun militaire aanwezigheid op de strategisch gelegen eilandengroep uitbouwen. Het werd een regelrechte bezetting waarbij de eilandbewoners niet zacht werden aangepakt. Ook willen de Emiraten van de eilanden een toeristische ‘jackpot’ maken. Uit de manier waarop bv. eilandbewoners “met geweld gedeporteerd” werden en de gevoelige natuur beschadigd, blijkt nog eens het dictatoriale karakter van de Emiraten, die op de eilanden ook “pesticiden, palmbomen, zaden en invasieve soorten importeerden, acties die de biodiversiteit van Socotra bedreigen.” “Veel inwoners  hebben gedemonstreerd tegen de bezetting van de VAE en zijn gevangen gezet in ‘onofficiële detentiecentra’.” Ook is er een ‘omvolking’ aan de gang door “de toestroom van Indiase en Pakistaanse staatsburgers die door de VAE als arbeidskrachten zijn aangevoerd. Als reactie op klachten van bewoners arriveerden Saoedische troepen in 2019 op Socotra om de activiteiten van de VAE te beperken. Ook zij negeerden de operationele richtlijnen van het Werelderfgoed, bouwden hun eigen telecommunicatietoren en een militaire basis.”

Benieuwd of Al-Jaber tijdens de COP-top ook gevraagd zal worden naar de activiteiten van de VAE in Socotra. “Al Jaber die zelfs zo ver is gegaan dat hij beweert dat de vorige COP-topconferenties geen significante vooruitgang hebben geboekt omdat de fossiele-brandstofindustrie werd genegeerd. ‘Of we het nu leuk vinden of niet, de wereld zal [fossiele brandstoffen] nodig blijven hebben’, zei hij, ook al beweerde hij dat zijn focus lag op het ‘uitfaseren van de uitstoot” uit elke bron.” (13)

Geven we voor de Emiraten nog deze duidelijke omschrijving mee van de Engelstalige Wikipedia: “The UAE is a authoritarian state. The UAE has been described as a “tribal autocracy” where the seven constituent monarchies are led by tribal rulers in an autocratic fashion. There are no democratically elected institutions, and there is no formal commitment to free speech.” (14)

Een ‘stammen-autocratie’ in de 21ste eeuw …

De onbespreekbaar lijkende Olifant in de oliekast

In zijn bijdrage in De Standaard van zaterdag 25 november– “Kan een oliebons het klimaat redden?” – schreef Dominique Minten dat “Al Jaber argumenteert dat de energiebehoeften van de wereld de komende decennia alleen maar toenemen. In 2050 telt de planeet bijna 10 miljard mensen en is er 30 procent meer energie nodig. Daarom zijn alle energiebronnen nodig: olie, gas, zon, wind, nucleair en waterstof. Daar valt iets voor te zeggen, maar de meer cynische uitleg is dat de Emiraten willen voorkomen dat ze met hun olie- en gasvoorraden blijven zitten, zeker als de wereld verder overschakelt op schonere brandstoffen.”

30 % meer energie nodig voor nog eens 2 miljard mensen extra erbij op de huidige 8 miljard: ziedaar dé onbespreekbaar lijkende Olifant in de oliekast.

Las u de voorbije dagen ook maar ergens in één berichtje, hoorde u ergens in ook maar één uitzending op radio of tv, iets over de noodzaak de wildgroei aan mensen op deze planeet te beteugelen ? Voor het welzijn van het mensdom dan zelf nog want alle mensen die nu nog op de wereld gezet worden, zullen het moeten uitzweten: de opwarming, de zeeniveau-stijging, het watertekort door het verdwijnen van de gletsjers, de kaalslag inzake biodiversiteit en al de andere kommer en kwel die onze eigen ontspoorde soort over zichzelf en de ‘rest’ van de planeet aan het afroepen is.

Natuurherstel moet prioriteit krijgen

Als er niet meer maar minder mensen zouden komen, zou ook beter werk kunnen gemaakt worden van wat het WWF op woensdag aanprees als de “meest efficiënte manier” om de klimaatchaos te beteugelen: de natuur zich te laten herstellen. Want “de natuur is onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming en de effecten ervan. 54 procent van de CO2 die de afgelopen 10 jaar door de mens veroorzaakt werd, werd geabsorbeerd door oceanen, bodems, planten en dieren.  Waterrijke gebieden, bijvoorbeeld, bieden bescherming tegen hevige regens, en bossen kunnen overtollig regenwater opzuigen, waardoor schade door overstromingen voorkomen wordt. ‘De meest efficiënte manier om ons te beschermen tegen klimaatopwarming, is investeren in natuurherstel’,” benadrukte WWF-man Koen Stuyck.

Over de manier waarop het klimaat en de biodiversiteitscrisis – het massaal uitgeroeid worden door de mens van planten en dieren – innig met elkaar verbonden zijn bracht The Guardian ook op woensdag een helder overzicht in 10 punten: “10 ways the climate crisis and nature loss are linked.” (15)

WWF-België dan weer liet voor “een recent rapport berekenen dat in België 603 miljoen euro per jaar te weinig wordt geïnvesteerd in natuurherstel, biodiversiteit, en bestrijding van pollutie. Dat bedrag is een peulschil in vergelijking met de subsidies die vandaag gaan naar fossiele brandstoffen.”

Vandaar dat het WWF tijdens COP28 in Dubai hard zal “pleiten om de subsidies voor fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) op korte termijn uit te faseren en een fiscale politiek in te voeren die klimaatoplossingen stimuleert. Fossiele brandstoffen zijn de grootste oorzaak van de klimaatcrisis en WWF ijvert voor een rechtvaardige transitie.

Op nationaal niveau voert WWF-België al geruime tijd campagne tegen de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Uit de federale inventaris van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu (april 2023) blijkt dat België het gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks subsidieert voor 13 miljard euro.” (16)

Vraag is dan wel wat er in de plaats van die fossiele brandstoffen komt en hoe dat voor alle mensen betaalbaar kan gehouden worden want als er moet gekozen worden tussen het eind van de planeet en het eind van de maand, is voor de meeste mensen het hemd toch nader dan broek of rok …

Jan-Pieter Everaerts – 30/11/2023

Bronnen:

1/ COP 28 in Dubai van start: ‘We moeten subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen’ | WWF België

2/ Cop 28 : l’empire fossile contre-attaque – La Libre

3/ https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/nov/29/cop28-billionaires-blocking-action-save-planet-protest

4/ https://www.nd-aktuell.de/artikel/1178033.erderwaermung-un-klimakonferenz-zu-viel-energie.html

5/ Les quatre degrés de l’Apocalypse, par Alain Grandjean, Claude Henry & Jean Jouzel (Le Monde diplomatique, décembre 2023) (monde-diplomatique.fr)

6/ https://www.nd-aktuell.de/artikel/1178033.erderwaermung-un-klimakonferenz-zu-viel-energie.html

7/ Aan de vooravond van de klimaattop in Dubai: activist Nic Balthazar en vicepremier Petra De Sutter blikken vooruit: “Je merkt klimaatmoeheid, zelfs bij activisten” (dezondag.be)

8/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Arabische_Emiraten

9/ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/11/29/herbruikbare-raketten-van-spacex-veroorzaken-nieuw-soort-noorde/

10/  https://www.standaard.be/cnt/dmf20231124_95326811

11/ https://www.bbc.com/news/science-environment-67508331

12/ https://www.cnbc.com/2022/02/11/attacks-on-uae-shows-its-strengths-more-than-vulnerabilities-analysts.html

13/  https://countercurrents.org/2023/11/yemens-socotra-archipelago-the-uaes-occupation-and-destruction-of-a-world-heritage-site/

14/ https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_Arab_Emirates

15/ 10 ways the climate crisis and nature loss are linked | Environment | The Guardian

16/  COP 28 in Dubai van start: ‘We moeten subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen’ | WWF België

Print Friendly, PDF & Email

Relevant

‘Betekenisweb’: een sociaalecologische geschiedschrijving

“Eén van de grootste denkers van onze tijd”: zo wordt Betekenisweb-auteur Jeremy Lent op de cover van zijn nieuwste boek, de hemel in geprezen door de bekende Britse journalist…

Print Friendly, PDF & Email

Juli 2023. Hittegolven en drie wereldleiders

De maand juli 2023 was de warmste maand ooit, met hittegolven in Zuid-Europa, Afrika, Azië, Canada, Noord-Amerika, met onblusbare vuurzeeën in onder andere Algerije, Italië, Griekenland, Californië. Die vaststelling…

Print Friendly, PDF & Email

De Top in Parijs: Blijf bij ons!

Vandaag 22 juni begint in Parijs een topvergadering met zo’n vijftigtal staatshoofden en regeringsleiders. Het heet te gaan om het uitwerken van een ‘Nieuw Financieel Pact’, om ‘nieuwe relaties…

Print Friendly, PDF & Email

Laatste bijdrages

Klimaschutzprogramm. Duitse klimaatregering in eindsprint

Hoe zou het gaan met de Duitse Groenen? Of, om de vraag anders te stellen, slaat het Duitse klimaatbeleid aan bij de kiezer? Op deze vragen valt geen eenduidig…

Print Friendly, PDF & Email

Argentinië: clash en boem, boem

‘Volslagen gek, maar niet idioot’, zo wordt nu gezegd. Het is hard tegen hard in Argentinië. De nog niet zo lang geleden verkozen President Javier Milei werkte eerst met…

Print Friendly, PDF & Email

CIA 10 jaar – en meer – Oekraïne

De Russische oorlog tegen Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan. De tweede verjaardag van de “speciale militaire operatie” viel ook samen met de tiende verjaardag van de stevige inplanting…

Print Friendly, PDF & Email
Onze sociale zekerheid

You May Also Like

×