Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken protesteert tegen een uitspraak van het Letlandse hooggerechtshof. Dat hof wees een klacht af over discriminatie van de Russische minderheid in het Letlandse onderwijs. Vanaf 2021 moet alle onderwijs in het Lets gebeuren, ook in privé-scholen.
Dat onderwijsbeleid van de Letlandse regering werd al eerder op de korrel genomen door de Raad van Europa en de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). De etnische Russen maken 40 % van de bevolking uit en vormen de meerderheid in de meeste steden. Maar sinds Letland in 1991 uit de Sovjet-Unie stapte, beschouwen de Letlandse regeerders die Russen als een vijfde colonne van Moskou. Wie staatsburger wil worden, moet maar Lets leren en spreken.

Privé

De taalwet voor het onderwijs werd vorig jaar afgekondigd. Aanvankelijk zou het Lets alleen algemeen worden opgelegd in openbare scholen. Maar dat werd uitgebreid tot het privé-onderwijs waarvan veel Russen gebruik maken. De beslissing van het hof komt in de praktijk neer op de sluiting van die scholen. Moskou vindt dit een inbreuk op diverse internationale overeenkomsten.
Een deel van de Letse nationalisten brengt nog regelmatig hulde aan de Letten die samen met de nazi’s vochten. Onlangs nog, in september, zei de Letlandse minister van Defensie Artis Pabriks, dat de Letten die met de Waffen-SS vochten, de trots van het Letse volk zijn.

Print Friendly, PDF & Email