9 September 2020

Légion d'honneur en Franse pensioenhervorming

Jean-François Cirelli krijgt het door sommigen zo gegeerde ‘Légion d’honneur’. Cirelli heeft een lange staat van dienst in de hoge administratie en de energiesector (hij was de grote baas van Engie). Maar sinds enkele jaren is hij de baas van BlackRock France. BlackRock is een fonds uit de VS dat rond 7000 miljard dollar beheert – twee derde daarvan bestaat uit pensioenspaargelden. De nieuwe officier van het Légion d’honneur, Cirelli, was van 2002 tot 2004 kabinetschef van de rechtse premier Raffarin. Die laatste is een grote fan van Macron.
Ah, en Cirelli krijgt het Erelegioen net terwijl president Emmanuel Macron een grote pensioenhervorming wil doorvoeren die de privépensioenen zou aanwakkeren? Dat stuit vanzelfsprekend op felle kritiek, vooral van de vakbonden die deze hervorming al een maand lang met stakingen en actiedagen aanvechten.

Lobby

Zij vermoeden dat BlackRock mee de pensioenhervorming heeft geïnspireerd omdat het zelf actiever wil zijn in privé pensioenfondsen. Natuurlijk niet, zegt BlackRock zelf. Maar het moment dat het erelegioen wordt toegekend, lijkt wel een provocatie. Het valt samen met de nieuwjaarstoespraak van Macron waarin hij zeer arrogant benadrukt dat hij niet afwijkt van zijn hervormingsplan.
Zowel rechts als links beschuldigen de Franse regering ervan dat ze onder invloed staat van BlackRock. Twee jaar geleden juichtte BlackRock de wet Pacte goed omdat die o.m. het pensioensparen aanmoedigt. De firma heeft alvast honderden lobbyisten in dienst die ook zeer actief zijn bij de EU in Brussel.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 3 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×