26 September 2020

Le nouveau Macron est arrivé en lijkt sterk op de oude

De Franse president Emmanuel Macron ging zichzelf heruitvinden (réinventer), niets ging na de coronacrisis nog zijn zoals voorheen. Maar de crisis is nog maar aan het begin, en Macron is weer de oude. Hij gaat alleen wat meer macht delen met regionale en lokale overheden. Daar zaten de Fransen op te wachten.

Spaar je vrienden

De president denkt er echter niet aan het roer om te gooien. Hij waarschuwt: er kan absoluut geen sprake zijn van nieuwe belastingen, dus zeker geen herstel van de ISF, de belasting op de grote fortuinen die hij heeft afgeschaft. Nee, de rijken blijven onder de “nieuwe” Macron volkomen gespaard.
Hij gaat nu meer met de sociale partners praten. Maar waarover? De vakbonden vragen nagenoeg eensgezind om de nieuwe bepalingen inzake werkloosheid, in te trekken. Door die eind vorig jaar ingevoerde maatregel hebben rond één miljoen werklozen plots een lagere tot veel lagere uitkering. Maar Macron vermijdt dat onderwerp.
Hij heeft daarentegen de “flexisécurité” nog eens bovengehaald, tot vreugde van het patronaat. De president wil het Duitse model van begin deze eeuw volgen, de hervormingen Hartz, van sociaaldemocratische makelij. Met als gevolg dat in Duitsland al vóór de coronacrisis meer dan 7,6 miljoen mensen met zeer precaire arbeidsomstandigheden hebben te maken, met maandlonen van enkele honderden euro.

Pensioen

En wat gebeurt er nu met de zeer omstreden pensioenwet – die nog enkele kleine horden moet nemen om definitief van kracht te worden? De coronacrisis had een goed excuus kunnen zijn om zonder gezichtsverlies bakzeil te halen. Maar de president blijft erbij dat het een goede wet is en hoopt dat er meer met de coronacrisis meer begrip voor die wet komt,. Volgens hem is dat een goede zaak voor verzorgend personeel, mensen aan de kassa, huisvuilophalers enz., de “helden van de crisis” die het totnogtoe “niet begrepen hadden”. De sociale partners zouden nog wel over enkele bepalingen kunnen onderhandelen. Een opening naar de meegaande vakbond CFDT die toch iets tastbaar wil.
Met andere woorden, Macron wil wel wat van methode veranderen – meer overleg, ook met regionale en lokale overheden – maar niet over de inhoud. Als hij het heeft over een “nieuw economisch systeem” bedoelt hij alleen maar dat Frankrijk en Europa “meer soeverein” moeten zijn, dat ze sommige producties weer naar eigen bodem moeten halen. Iets dat na de ramp met de maskers voor de hand lag en niet getuigt van enige “réinvention”.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 7 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

Meer ..

×